Mobbningens sociala och moraliska processer - en fyraårig longitudinell studie

En pojke snubblar och faller, några andra barn tittar på och skrattar.

Som forskare med fokus på mobbning i skolan är vi intresserade av mobbning, varför det sker och hur man kan förhindra det. Det här projektet har just påbörjats och kommer att fokusera på hur mobbning och åskådarbeteende måste förstås genom att se kopplingen mellan individuella och kontextuella faktorer.

Det här projektet undersöker hur sociala och moraliska processer hos skolelever hänger samman med att mobba andra, bli utsatt för mobbning och olika beteendereaktioner (s.k. åskådarbeteenden) när man ser mobbning. Vi ha valt att koncentrera oss på elever från årskurs 4 till och med årskurs 8. Enligt ett socialekologiskt perspektiv och den socialkognitiva teorin om moralisk agens kan man inte reducera mobbning och olika åskådarbeteenden till individuella variabler. De behöver istället förstås som produkter av ett komplext samspel mellan individuella och kontextuella faktorer.

I projektet kommer vi att studera ett flertal faktorer med fokus på både kollektiva och individuella beteenden. Vi studerar klassklimat och relationen mellan lärare och elever, kollektivt moraliskt disengagemang, kollektiv självtillit i att försvara mobboffer, antimobbningsnormer, kön, individuellt moraliskt disengagemang och individuell självtillit i att försvara mobboffer. Hur påverkar alla dessa faktorer varandra och mobbning, utsatthet för mobbning och olika åskådarbeteenden?

Vi vill även undersöka elevers egna perspektiv på de här processerna. Huvudstudien i projektet startar 2015 och hela projektet är finansierat av VR.


Kontakt

Forskare i projektet

Relaterat innehåll

Mer forskning om barn och mobbning

Organisation