Fotografi av Robert Thornberg

Robert Thornberg

Professor

Varje dag blir barn mobbade i skolan. Elever ingriper sällan för att hjälpa den utsatta kamraten; sociala och individuella processer sätter lätt moralen ur spel. För att motverka mobbning behövs mer kunskap och det handlar min forskning om.

Hur kan vi förstå och förebygga mobbning i skolan?

Min och mina medarbetares forskning handlar om mobbning och kränkningar i skolan, särskilt beskrivna som sociala och moraliska processer. 

I vår forskning finns bland annat ett intresse för en särskild uppsättning socialpsykologiska processer som rättfärdigar, bortrationaliserar eller förminskar betydelsen av inhumana handlingar. 

Exempelvis rättfärdigas ett inhumant beteende genom att hänvisa till ett gott syfte eller högre moraliska mål. Det personliga ansvaret ”späds ut” när en grupp är närvarande eller involverade i den inhumana handlingen. Ofta bagatelliseras handlingens skadliga konsekvenser eller ignoreras helt. Det personliga ansvaret avskrivs och skulden läggs över på någon annan. Det är inte ovanligt att lägga skulden på eller avhumanisera den utsatta personen. 

Dessa processer benämns med ett samlingsnamn för moraliskt disengagemang. De kan verka på såväl individnivå som på kollektiv nivå och ökar risken för mobbning men även för att elever som blir vittnen till mobbning tar mobbares parti genom att ansluta sig till dem eller genom att uppmuntra mobbarna. I tillägg till moraliskt disengagemang intresserar vi oss också för det sociala klimatet i skolklasser. Exempelvis kvalitén på relationerna bland elever och lärare och dess betydelse för förekomst av mobbning och för hur elever reagerar och agerar när de blir vittnen till mobbning. I tillägg till dessa studier undersöker vi även hur barn och ungdomar själva resonerar kring mobbning och olika vittnesbeteenden i mobbningssituationen.

Publikationer

2023

Jun Sung Hong, Leyi Zhuang, Robert Thornberg, Tomas Jungert, Adrijana Grmusa (2023) Proposing and testing the pathways from bullying victimization to bringing a weapon to school Journal of Clinical Psychology Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Eva Hammar Chiriac, Robert Thornberg (2023) A qualitative study of Swedish pupils perspectives on supportive school climates and help-seeking Pastoral Care in Education Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Björn Sjögren, Robert Thornberg, Jun Sung Hong, Claudio Longobardi (2023) Longitudinal reciprocal associations between student-teacher relationship quality and verbal and relational bullying victimization Social Psychology of Education Vidare till DOI
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Places and spaces: exploring interconnections between school environment, resources and social relations Educational research (Windsor. Print) Vidare till DOI
Robert Thornberg, Björn Sjögren, Gianluca Gini, Tiziana Pozzoli (2023) Testing the reciprocal longitudinal association between pro-aggressive bystander behavior and diffusion of responsibility in Swedish upper elementary school students Social Psychology of Education Vidare till DOI

Nyheter

Forskning

Forskningsgruppen för skolmobbningsforskning

Fysiskt våld, verbala kränkningar, social utfrysning, ryktesspridning och näthat. Mobbning kan förekomma i många olika former i dagens skola. Vilka bakomliggande faktorer påverkar barns olika beteenden i mobbningssituationer?

pupil being bullied in elementary school

Hur ekologiska faktorer hänger samman med mobbning i övergången från elementary school till middle school i USA

Förändringar i elevers relation till skolan och lärarna i övergången från elementary school till middle school kan förutspå förändringar i mobbningssituationer.

boy being tripped by bullies

Mobbningens sociala och moraliska processer - en fyraårig longitudinell studie

Genom att se kopplingen mellan individuella och kontextuella faktorer kan vi bättre förstå mobbning, dess orsaker och olika typer av åskådarbeteende.

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Andreas Fejes, Robert Thornberg (Redaktörskap) (2009)
Omslag för publikation ''
Eva Johansson, Robert Thornberg (Redaktörskap) (2014)

Publikationer

Fler publikationer

2023

Jun Sung Hong, Leyi Zhuang, Robert Thornberg, Tomas Jungert, Adrijana Grmusa (2023) Proposing and testing the pathways from bullying victimization to bringing a weapon to school Journal of Clinical Psychology Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Eva Hammar Chiriac, Robert Thornberg (2023) A qualitative study of Swedish pupils perspectives on supportive school climates and help-seeking Pastoral Care in Education Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Björn Sjögren, Robert Thornberg, Jun Sung Hong, Claudio Longobardi (2023) Longitudinal reciprocal associations between student-teacher relationship quality and verbal and relational bullying victimization Social Psychology of Education Vidare till DOI
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Places and spaces: exploring interconnections between school environment, resources and social relations Educational research (Windsor. Print) Vidare till DOI
Robert Thornberg, Björn Sjögren, Gianluca Gini, Tiziana Pozzoli (2023) Testing the reciprocal longitudinal association between pro-aggressive bystander behavior and diffusion of responsibility in Swedish upper elementary school students Social Psychology of Education Vidare till DOI

Forskningsnätverk

 • Nordic Educational Research Association (Board Member / Styrelseledamot)
 • Bullying Research Network (BRNET)
 • The NERA Network 7: Value Issues and Social Relations in Education (Comvenor)
 • Swedish Educational Research Association
 • Friends nationella nätverk för mobbningsforskare
 • Children’s Identity and Citizenship in Europe
 • Nationellt nätverk for forskning om barns och ungas rättigheter i utbildning 


Uppdrag

 • Ledamot i forskarutbildningsnämnden inom Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
 • International research faculty member of the Center for Research on School Safety, School Climate and Classroom Management, at the College of Education, Georgia State University, Atlanta, U.S. 
 • Ledamot i NERAs styrelse (Nordic Educational Research Association). 
 • Ledamot i redaktionsstyrelsen för Nordic Studies in Education. 
 • Koordinator för Value Issues and Social relations in Education, (nordiskt forskarnätverk inom NERA) 


Undervisning

Relaterade forskare

Nyheter

Min avdelning