Mobbningens sociala och moraliska dimensioner

Ledsen flicka som blir mobbad av andra barn i bakgrunden av bilden

Mobbning är ett utbrett problem i såväl svenska skolor som i andra länder runt om i världen. Den definieras vanligen som upprepade aggressiva handlingar eller kränkningar riktade mot personer som befinner sig i en svagare eller sämre position i interaktionen med mobbaren eller mobbarna. Mobbning kan komma till uttryck på olika sätt: fysiskt våld, verbala kränkningar, relationell aggression så som social utfrysning och negativ ryktesspridning, och i form av nätmobbning.

Vi är särskilt intresserade av att studera mobbning som moraliska och sociala processer. I vår forskning har vi valt att fokusera på barn och ungdomar i åldern 10-18 år. Vi har flera både pågående och avslutade projekt som fokuserar på olika aspekter av mobbning, till exempel de sociala och moraliska processerna, hur mobbning är kopplat till moralitet och hur man kan förklarar olika typer av åskådarbeteenden. 

Internationellt samarbete

I samarbete med Georgia State University, USA, har vi gjort studier på barn och ungdomars perspektiv på varför mobbning sker, vad man kan göra om man ser mobbning, deras egna erfarenheter av mobbning och orsaken till olika typer av åskådarbeteende i mobbningssituationer. En annan studie har gjorts tillsammans med forskare vid University of Illinois, Wayne State University och Yale University. I studien koncentrerar vi oss på hur man kan förstå de ekologiska faktorer som är sammankopplade med mobbning i övergången från elementary school till middle school i USA. Tillsammans med forskarna Tiziana Pozzoli och Gianluca Gini vid University of Padova har vi studerat mobbning och moralitet.

Forskningsprojekt

Medarbetare i forskningsgruppen

Nyheter

Organisation