Mobbning som social process

Närbild på en ung flicka som ser ledsen ut.

En vanlig förklaring bland elever är att mobbning beror på att någon är annorlunda. Sociala normer skapas i skolan och att inte anpassa sig till dessa normer kan leda till mobbning, där elever med låg status, t ex ensamvargar eller nördar är typiska offer. 

Mobbning verkar fungera som en självuppfyllande och socialt inkluderande ritual där mobbarna skapar vad som är att betrakta som normalt. För offren leder känslan av att vara misskrediterad till brist på tillhörighet, att man förringar sig själv och  svårigheter att hitta sin identitet. 

Genom kvalitativ forskning kan vi studera mobbning och trakasserier som sociala processer, interaktionsmönster och meningsskapande i det vardagliga skollivet. Det ger en möjlighet att utveckla en djupare förståelse för mobbningens kultur och grupprocesser och för deltagarnas perspektiv på trakasserier. Deltagarna får chansen att diskutera sin förståelse för och sina erfarenheter av mobbning. Syftet med detta projekt är att undersöka mobbning som sociala processer, interaktionsmönster, sociala identiteter, gruppdynamiker och deltagarnas tolkningar och delade föreställningar i det vardagliga skollivet. Med hjälp av metoder från grundad teori, fältforskning och kvalitativ intervju studeras sociala interaktionsmönster och meningsskapande i syfte att förstå och förklara hur mobbning i skolan uppstår, upprätthålls och förändras.

Kontakt

Relaterat innehåll

Mer forskning om barn och mobbning

Organisation