Kognitiva förutsättningar för kommunikation

Jag har tre olika forskningsinriktningar som kan sammanfattas som kognitiva förutsättningar för kommunikation.

Jag är föreståndare för Institutet för handikappvetenskap och forskningsledare för Avdelningen för handikappvetenskap. Jag är även med i en forskarskola om tidiga interventioner inom specialpedagogik vid Stockholms universitet (se extern länk nedan). Mitt forskningsintresse är brett och kan sammanfattas som kognitiva förutsättningar för kommunikation.

Kognition och språk

Ett forskningsområde handlar om olika typer av kognition, som t ex arbetsminne och exekutiva funktioner hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom detta område skrev jag min avhandling 2006 och har fortsatt att publicera artiklar inom området. Jag har ett flertal internationella samarbeten, t ex Lucy Henry och David Messer (extern länkning till presentationer nedan).

Inom detta område är jag huvudhandledare till tre doktorander. Lisa Palmqvist undersöker planeringsförmåga hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Karin Nilsson undersöker kognitiva och språkliga prediktorer för läsning hos ungdomar med utvecklingsstörning. Hanna Lindström-Sandahl genomför interventioner för att förbättra läsning och matematik hos ungdomar med svårigheter i dessa områden.

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Jag forskar även om åldersrelaterad hörselnedsättning och påverkan den har på kognition och sociala aktiviteter där man kan kommunicera. Här använder jag ofta avancerade statistiska metoder för att modellera samband mellan olika variabler. Inom detta område samarbetar jag med ett flertal forskare inom Linnécentrum HEAD där jag även har flera internationella samarbeten, t ex med Kathy Pichora-Fuller (extern länkning till presentation nedan).

Jag sitter med i styrgruppen för n200, ett större projekt som samlar in longitudinella data om hörsel, taluppfattning i brus och kognition. Jag samarbetar inom detta projektet främst med Jerker Rönnberg, Victoria Stenbäck och Erik Marsja. Jag är bihandledare till Rina Blomberg som forskar om på hur brus påverkar uppmärksamhet och kognition hos personer med ADHD, vilket ämnesmässigt kombinerar element från mina två stora forskningsområden ovan.

Teknik för personer med funktionsnedsättningar

Ett tredje område handlar om teknik för personer med funktionsnedsättningar. 
Här samarbetar jag bland annat med Arne Jönsson om språkteknologiska lösningar  för att förenkla text och är bihandledare till Maria Andreassen som gör en intervention med kalenderbaserade påminnelser.

Undervisning

Kognitionsvetenskap (kandidat och master)
Speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet
Psykologprogrammet
Fristående kurser i handikappvetenskap

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Martin Schweinsberg, Michael Feldman, Nicola Staub, Olmo R. van den Akker, Robbie C. M. van Aert, Marcel A. L. M. van Assen, Yang Liu, Tim Althoff, Jeffrey Heer, Alex Kale, Zainab Mohamed, Hashem Amireh, Vaishali Venkatesh Prasad, Abraham Bernstein, Emily Robinson, Kaisa Snellman, S. Amy Sommer, Sarah M. G. Otner, David Robinson, Nikhil Madan, Raphael Silberzahn, Pavel Goldstein, Warren Tierney, Toshio Murase, Benjamin Mandl, Domenico Viganola, Carolin Strobl, Catherine B. C. Schaumans, Stijn Kelchtermans, Chan Naseeb, S. Mason Garrison, Tal Yarkoni, C. S. Richard Chan, Prestone Adie, Paulius Alaburda, Casper Albers, Sara Alspaugh, Jeff Alstott, Andrew A. Nelson, Eduardo Arinno de la Rubia, Adbi Arzi, Stepan Bahnik, Jason Baik, Laura Winther Balling, Sachin Banker, David A. A. Baranger, Dale J. Barr, Brenda Barros-Rivera, Matt Bauer, Enuh Blaise, Lisa Boelen, Katerina Bohle Carbonell, Robert A. Briers, Oliver Burkhard, Miguel-Angel Canela, Laura Castrillo, Timothy Catlett, Olivia Chen, Michael Clark, Brent Cohn, Alex Coppock, Natalia Cuguero-Escofet, Paul G. Curran, Wilson Cyrus-Lai, David Dai, Giulio Valentino Dalla Riva, Henrik Danielsson, Rosaria de F. S. M. Russo, Niko de Silva, Curdin Derungs, Frank Dondelinger, Carolina Duarte de Souza, B. Tyson Dube, Marina Dubova, Ben Mark Dunn, Peter Adriaan Edelsbrunner, Sara Finley, Nick Fox, Timo Gnambs, Yuanyuan Gong, Erin Grand, Brandon Greenawalt, Dan Han, Paul H. P. Hanel, Antony B. Hong, David Hood, Justin Hsueh, Lilian Huang, Kent N. Hui, Keith A. Hultman, Azka Javaid, Lily Ji Jiang, Jonathan Jong, Jash Kamdar, David Kane, Gregor Kappler, Erikson Kaszubowski, Christopher M. Kavanagh, Madian Khabsa, Bennett Kleinberg, Jens Kouros, Heather Krause, Angelos-Miltiadis Krypotos, Dejan Lavbic, Rui Ling Lee, Timothy Leffel, Wei Yang Lim, Silvia Liverani, Bianca Loh, Dorte Lonsmann, Jia Wei Low, Alton Lu, Kyle MacDonald, Christopher R. Madan, Lasse Hjorth Madsen, Christina Maimone, Alexandra Mangold, Adrienne Marshall, Helena Ester Matskewich, Kimia Mavon, Katherine L. McLain, Amelia A. McNamara, Mhairi McNeill, Ulf Mertens, David Miller, Ben Moore, Andrew Moore, Eric Nantz, Ziauddin Nasrullah, Valentina Nejkovic, Colleen S. Nell, Andrew Arthur Nelson, Gustav Nilsonne, Rory Nolan, Christopher E. OBrien, Patrick ONeil, Kieran OShea, Toto Olita, Jahna Otterbacher, Diana Palsetia, Bianca Pereira, Ivan Pozdniakov, John Protzko, Jean-Nicolas Reyt, Travis Riddle, Amal (Akmal) Ridhwan Omar Ali, Ivan Ropovik, Joshua M. Rosenberg, Stephane Rothen, Michael Schulte-Mecklenbeck, Nirek Sharma, Gordon Shotwell, Martin Skarzynski, William Stedden, Victoria Stodden, Martin A. Stoffel, Scott Stoltzman, Subashini Subbaiah, Rachael Tatman, Paul H. Thibodeau, Sabina Tomkins, Ana Valdivia, Gerrieke B. van de Woestijne, Laura Viana, Florence Villeseche, W. Duncan Wadsworth, Florian Wanders, Krista Watts, Jason D. Wells, Christopher E. Whelpley, Andy Won, Lawrence Wu, Arthur Yip, Casey Youngflesh, Ju-Chi Yu, Arash Zandian, Leilei Zhang, Chava Zibman, Eric Luis Uhlmann (2021) Same data, different conclusions: Radical dispersion in empirical results when independent analysts operationalize and test the same hypothesis Organizational Behavior and Human Decision Processes , Vol. 165 , s. 228-249 Vidare till DOI

Projekt Visa/dölj innehåll

DoktoranderVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll