30 oktober 2023

Edwin Jager, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments" av Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år. 

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås Thor Balkhed

Den åldrande befolkningen i västvärlden ställer samhället inför nya utmaningar och större krav på vården. Många individer upplever nedsatt rörlighet eller minskad muskelstyrka på grund av åldrande, muskelsjukdomar, eller trauma. Faktorer som i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet, brister i självständighet och social exkludering.

Möjligheter till långt och självständigt liv

Genom nya teknologier kan man dock möjliggöra att personer fortfarande kan leva ett både långt och självständigt liv.

Robotiska ortoser och exoskelett är exempel på hjälpmedel som både kan stödja rörelser i kroppsdelar och optimera rehabilitering. Dessvärre upplevs dessa ofta som onaturliga, stela och oböjliga. Därför menar forskarna Edwin Jager och Nils-Krister Persson att det behövs ett paradigmskifte av den här typen av hjälpmedel.

Genom att skapa hjälpmedel som efterliknar former och mjuka rörelser hos människan kan man skapa mer naturliga hjälpmedel för användaren som går att bära dolt under kläder. På detta sätt skulle stigmatisering kunna minskas vilket i sin tur även skulle möjliggöra anpassning och socialt sammanhang som är stora värden för folkhälsan.

Forskning inom textila muskler 

Foto Thor Balkhed I samarbetet som nu blivit förlängt kommer Edwin Jager och Nils-Krister Persson få möjligheten att vidareutveckla sin forskning. De uttrycker stor tacksamhet till stiftelsen som valt att fortsätta stödja forskningen inom textila muskler och mekanisk aktiva textilier.

– Vi känner stor tacksamhet till stiftelsen som vill fortsätta att stödja vår forskning inom mekanisk aktiva textilier. Detta är nu tredje anslaget som vi har fått från dem. Och själva är vi också mycket glada för detta så att vi kan fortsätta med vår utveckling av textila muskler. 

De ser båda fram emot att fortsätta samarbetsprojektet mellan LiU och Högskolan i Borås. Genom sin forskning kommer de att vidareutveckla textila muskler genom att kombinera avancerad textiltillverkning med nya elektromekaniska material.

De har redan förbättrat dem sedan första proof-of-concept 2017 och möjliggjort att integrera dem i olika textiler och prototyper. Det här stödet ger dem nu möjlighet att fortsätta utveckla sitt projekt och få ännu bättre prestanda av deras textila muskler.

Forskning för de globala målen

Foto Thor Balkhed Med fortsatt forskning kommer flertalet användningsområden kunna utvecklas. Vårdpersonal kan få assistans inom sjukvården och hantverkare som använder tunga verktyg i sin yrkesutövning kan få en hjälpande hand. Och med haptiska kläder, det vill säga kläder som ger användaren taktil återkoppling, så kommer videokonversationer få förutsättningar för att ge varandra en fjärrkram. Forskning som går hand i hand med de globala målen om hållbar utveckling, god hälsa och välbefinnande som är en grundläggande förutsättning för människor att nå sin fulla potential.

Läs mer om Erling Perssons Stiftelse: Erling Perssons stiftelse 

Läs mer om forskningen

Läs mer om Instituionen för fysik, kemi och biologi

Läs mer om avancerade funktionella material

Fler artiklar från institutionen för fysik, kemi och biologi

Kvinna framför powerpointpresentation.

En bra pitch skapar engagemang

När LiU-alumnen Natalie Elsässer vann den stora pitchtävlingen DI Impact Summit hade hon en tydlig plan men finslipade också sin dragning över hundra gånger. "Det handlar om att berätta det man vill säga så att det skapar engagemang hos publiken."

tränare står på bassängkanten med delfin bredvid sig och mäter utandningsluft, en forskare sitter vid en dator vid bassängkanten

Zoo biology-kursen öppnade möjligheter till intressant exjobb

LiU-studenten Ioulia gör forskning för sitt examensarbete, som handlar om delfiners energibehov, på både Kolmådens djurpark och på Oceanografic de Valencia.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.