30 oktober 2023

Edwin Jager, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments" av Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år. 

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås
Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås Thor Balkhed
Den åldrande befolkningen i västvärlden ställer samhället inför nya utmaningar och större krav på vården. Många individer upplever nedsatt rörlighet eller minskad muskelstyrka på grund av åldrande, muskelsjukdomar, eller trauma. Faktorer som i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet, brister i självständighet och social exkludering.

Möjligheter till långt och självständigt liv

Genom nya teknologier kan man dock möjliggöra att personer fortfarande kan leva ett både långt och självständigt liv.

Robotiska ortoser och exoskelett är exempel på hjälpmedel som både kan stödja rörelser i kroppsdelar och optimera rehabilitering. Dessvärre upplevs dessa ofta som onaturliga, stela och oböjliga. Därför menar forskarna Edwin Jager och Nils-Krister Persson att det behövs ett paradigmskifte av den här typen av hjälpmedel.

Genom att skapa hjälpmedel som efterliknar former och mjuka rörelser hos människan kan man skapa mer naturliga hjälpmedel för användaren som går att bära dolt under kläder. På detta sätt skulle stigmatisering kunna minskas vilket i sin tur även skulle möjliggöra anpassning och socialt sammanhang som är stora värden för folkhälsan.

Forskning inom textila muskler 

Foto Thor Balkhed I samarbetet som nu blivit förlängt kommer Edwin Jager och Nils-Krister Persson få möjligheten att vidareutveckla sin forskning. De uttrycker stor tacksamhet till stiftelsen som valt att fortsätta stödja forskningen inom textila muskler och mekanisk aktiva textilier.

– Vi känner stor tacksamhet till stiftelsen som vill fortsätta att stödja vår forskning inom mekanisk aktiva textilier. Detta är nu tredje anslaget som vi har fått från dem. Och själva är vi också mycket glada för detta så att vi kan fortsätta med vår utveckling av textila muskler. 

De ser båda fram emot att fortsätta samarbetsprojektet mellan LiU och Högskolan i Borås. Genom sin forskning kommer de att vidareutveckla textila muskler genom att kombinera avancerad textiltillverkning med nya elektromekaniska material.

De har redan förbättrat dem sedan första proof-of-concept 2017 och möjliggjort att integrera dem i olika textiler och prototyper. Det här stödet ger dem nu möjlighet att fortsätta utveckla sitt projekt och få ännu bättre prestanda av deras textila muskler.

Forskning för de globala målen

Foto Thor Balkhed Med fortsatt forskning kommer flertalet användningsområden kunna utvecklas. Vårdpersonal kan få assistans inom sjukvården och hantverkare som använder tunga verktyg i sin yrkesutövning kan få en hjälpande hand. Och med haptiska kläder, det vill säga kläder som ger användaren taktil återkoppling, så kommer videokonversationer få förutsättningar för att ge varandra en fjärrkram. Forskning som går hand i hand med de globala målen om hållbar utveckling, god hälsa och välbefinnande som är en grundläggande förutsättning för människor att nå sin fulla potential.

Läs mer om Erling Perssons Stiftelse: Erling Perssons stiftelse 

Läs mer om forskningen

Läs mer om Instituionen för fysik, kemi och biologi

Läs mer om avancerade funktionella material

Fler artiklar från institutionen för fysik, kemi och biologi

Prisad för forskningskommunikation

Idoia Beloqui Ezquer, doktorand i kemi vid institutionen för fysik, kemi och biologi, har prisats i Svenska Kemisamfundets tävling i forskningskommunikation.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

LiU-teoretiker beräknar egenskaperna hos nya ultra-okomprimerbara, hårda och supraledande material

Det finns en enormt och växande efterfrågan på material som kan stå emot extrema förhållanden, särskilt avancerade hårda och högledande material.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.