Våra samarbeten

Våra samarbeten

Vår forskning är tillämpad och vi har ett stort samarbete med andra lärosäten, industri, myndigheter och organisationer.
Är du också intresserad av att samarbeta med oss? Välkommen att kontakta oss.

Självkörande bussen Elin

East Transport - samverkan mellan VTI och LiU

Samverkan mellan VTI och LiU i Östergötland vars styrkeområden presenteras på samverkansplattformen, vilken benämns EAST Transport.

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Avlastning av produkter till ett bygge

Brains & Bricks – samverkan för effektiva försörjningskedjor i byggprocessen

Brains & Bricks (B2) är en centrumbildning som fokuserar på de material- och informationsflöden, samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch.

Logotyp för CTR - Centrum för trafikforskning

Centrum för trafikforskning (CTR)

Ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.


Till extern webbplats
Logotyp för Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

Detta branschprogram syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster.


Till extern webbplats
Logotyp för Forskningsprogrammet Transportekonomi

Transportekonomi

Forskningsprogrammet transportekonomi har som övergripande syfte att genom kvalificerad forskning inom området transportekonomi bidra till morgondagens hållbara transportsystem.


Till extern webbplats
Logotyp Triple F

Triple F

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.


Triple F
Globala nätverk sammankopplade med ljus.

ELLIIT

ELLIIT är ett nätverk för forskning inom ICT vid Linköpings och Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge tekniska högskola. ELLIIT kombinerar programvaruutveckling, elektronik och kommunikationssystem med visualisering och datavetenskap.


ELLIIT (engelsk hemsida)

Relaterat innehåll