Forskning vid Kommunikations- och transportsystem

Forskning vid Kommunikations- och transportsystem

Vår forskning behandlar planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt telekommunikation. Vi har ett systemperspektiv och i många projekt samarbetar forskare med olika disciplinär bakgrund. Matematisk modellering är ett vanligt verktyg, men även kvalitativa metoder används för att beskriva och analysera de studerade problemen och systemen. Forskningen är organiserad i nio olika områden.

Forskningsområden

Vallastaden 2017 - bygglogistik.

Bygglogistik

Vi forskar på hur vi kan skapa långsiktig hållbar och effektiv samhällsbyggnad med fokus på logistik, digitalisering och resurseffektivt byggande.

Bergsbron, bilkö kväll

Trafikmodeller och simulering

Vår forskning omfattar utveckling av nya modeller och tillämpning av modeller till nya situationer. De modeller som studeras berör både efterfrågan och utbud. T ex har en simuleringsmodell för 2 + 1-vägar utvecklats, liksom en modell för fotgängare.

Telekommunikation i smart stad

Telekommunikation för smarta städer

Forskning som behandlar kommunikationsutmaningar för applikationer och tjänster inom smarta städer och Sakernas Internet, med fokus på skalbarhet, effektivitet och pålitlighet.

Datadriven transportanalys

Insikterna från analys av datakällor appliceras för att göra uppskattningar av restider för biltrafik i storstäder, generera data för trafik och trafikantstyrningssystem och hitta mönster i reseefterfrågan för alla tillgängliga transportslag.

Wi-fi zon skylt

Trådlös optimering och analys

Målet med vår forskning är att utveckla nya modeller, koncept och lösningsalgoritmer för prestandaoptimering inom trådlösa nätverk och dataanalys.

Brandövning

Logistik inom räddning och vård

Vi använder kvantitativa metoder för att analysera utmaningar inom räddning och vård. Genom att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete kan vi rädda liv.

Buss på bro passerar över tåg

Järnväg och kollektivtrafik

Inom Järnväg och kollektivtrafik fokuserar vi på att utveckla modeller och metoder som beskriver trafiken och som kan användas som beslutstödsverktyg.

Flygplan på flygplats

Planering av flygtrafik

Vi använder kvantitativ metodik såsom optimering, simulering och geometrisk analys för att analysera och lösa resursoptimeringsproblem inom flygtrafikområdet.

Trafik och avstängda gator i centrala delar av en stad.

Stadsutveckling och logistik

Vi forskar om hur vi kan minska miljöpåverkan och störningar av stadsutvecklingsprojekt samt hur vi i städer mer effektivt kan utnyttja kapacitet i form av yta och tid så att persontrafik och godstrafik ges möjligheter till att fungera effektivt.

Nyheter

En person står vid en byggarbetsplats.

”Bästa transporten är den som aldrig genomförs”

Byggtransporter inne i städerna skapar stora störningar. De kan minskas rejält. Men då krävs bättre planering och styrning – tidigt i byggprojekten.

Talare i stor sal.

Logistiken glöms bort i ivern att göra nytta

Insamlade kläder som fastnar vid gränsen, ingen chaufför vill köra in i ett krig – två exempel på varför logistiken är viktig att planera vid en humanitär insats. Det berättar Professor Gyöngyi Kovács från Helsingfors på Framtidens skadeplats 2023.

Kvinna hjälper skadad kvinna.

Civila insatspersoner bidrar till att rädda liv

Trots tröghet i den organisatoriska och juridiska utvecklingen kan civila insatspersoner bidra till att rädda liv och kan bidra till ett civilt försvar. Det visar en ny rapport som Sofie Pilemalm, professor vid LiU, har skrivit.

Senaste publikationerna

2024

Maren S. Barth, Katharina Palm, Henrik Andersson, Tobias Andersson Granberg, Anders N. Gullhav, Andreas Kruger (2024) Emergency exit layout planning using optimization and agent-based simulation Computational Management Science, Vol. 21, Artikel 1 Vidare till DOI

2023

Nils-Hassan Quttineh, Carl Henrik Häll, Joakim Ekström, Avishai (Avi) Ceder (2023) Integrated solution for electric bus timetabling and vehicle scheduling combined with choices of charging locations Journal of Public Transportation, Vol. 25, Artikel 100055 Vidare till DOI
Lasse Frigstad, Vegard Furu, Sigve Kristiansen Svenkerud, Andreas Claesson, Henrik Andersson, Tobias Andersson Granberg (2023) Joint planning of drones and volunteers in emergency response to out-of-hospital cardiac arrest Computers & industrial engineering, Vol. 185, Artikel 109648 Vidare till DOI
Tomas Lidén, Carl Henrik Häll (2023) Utformning av underhållsområden på större driftplatser - verksamhetsstudie
Osama Hassan (2023) Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 65-77
Jacob Hassler, Tobias Andersson Granberg, Vania Ceccato (2023) Socio-spatial Inequities of Fire and Rescue Services in Sweden: An Analysis of Real and Estimated Response Times Fire technology Vidare till DOI
Leonid Sedov (2023) Development of critical enablers for Unmanned Traffic Management
Abd Alla Ali Mubder Mubder (2023) Just-in-Time Arrival in Port Calls: Potential and Implementation
Jaziar Radianti, Sofie Pilemalm, Kristine Steen-Tveit, Kjetil Rustenberg (2023) Enhancing Learning from Incidents by Reconstruction of Events: Using the SQUARE Tool for Evaluation Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 663-675
Robert Klar, Isak Rubensson (2023) Spatio-Temporal Investigation of Public Transport Demand Using Smart Card Data APPLIED SPATIAL ANALYSIS AND POLICY Vidare till DOI
Petter Haglund, Joakim Wikner, Martin Rudberg (2023) Investigating On-Site Production in Construction Using Decoupling Thinking Advances in Production Management Systems: Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures, Part III, s. 126-139 Vidare till DOI
Chengjun Yang, Ruijie Zhu, Xinde Yu, Ce Yang, Lijun Xiao, Scott Fowler (2023) Real-time reading system for pointer meter based on YolactEdge Connection science (Print), Vol. 35, s. 1-23 Vidare till DOI
Emmanouil Fountoulakis, Themistoklis Charalambous, Anthony Ephremides, Nikolaos Pappas (2023) Scheduling Policies for AoI Minimization With Timely Throughput Constraints IEEE Transactions on Communications, Vol. 71, s. 3905-3917 Vidare till DOI
Osama Hassan (2023) Dyslexi och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologin Konferens i pedagogiskt arbete, 2023 -Book of abstracts Vidare till DOI
Wael Alkusaibati, Sofie Pilemalm (2023) Digitalized Co-production and Volunteerism in Emergency Response: a Literature Review Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 738-750
Erik Prytz, Petter Norrblom, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg, Carl-Oscar Jonson (2023) What motivates and demotivates emergency response volunteers? A survey-based factor analysis study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 31, Artikel 38 Vidare till DOI
Sofie Pilemalm, Wael Alkusaibati (2023) Digitalized Co-production of Emergency Response: To Make Local Initiatives National 2023 NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDEMOCRACY & EGOVERNMENT, ICEDEG, s. 37-44 Vidare till DOI
Robert Klar, Anna Fredriksson, Vangelis Angelakis (2023) Digital Twins for Ports: Derived From Smart City and Supply Chain Twinning Experience IEEE Access, Vol. 11, s. 71777-71799 Vidare till DOI
Kilian Thomas, Tobias Andersson Granberg (2023) Quantifying Visual Pollution from Urban Air Mobility DRONES, Vol. 7, Artikel 396 Vidare till DOI
William Erlandson, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) Meta-Heuristic for inserting a robust train path in a non-cyclic timetable Transportation planning and technology (Print) Vidare till DOI

Senaste avhandlingarna

2023

Leonid Sedov (2023) Development of critical enablers for Unmanned Traffic Management
Abd Alla Ali Mubder Mubder (2023) Just-in-Time Arrival in Port Calls: Potential and Implementation
Guillermo Pérez Castro (2023) Towards microscopic models for bicycle traffic simulation
Anastasia Lemetti (2023) Impact of Weather on Air Traffic Control
Yashar Gholami (2023) Investigating Adoption of Digital Technologies in Construction Projects

2022

Viktor Sköld Gustafsson (2022) Decision Support for Emergency Response to Multiple Natural Hazards: CHALLENGES AND NEEDS
Guang Wei (2022) Calibration of Urban Network Capacities
Alan Kinene (2022) Models for the Procurement of Subsidized Air Services: Conventional Aircraft and the Adoption of Electric Aircraft
Ivan Postigo (2022) Developing Microscopic Traffic Simulation Models for the Transition Towards Automated Driving
Angelica Andersson (2022) Mode choice modelling of long-distance passenger transport based on mobile phone network data
Petter Haglund (2022) Logistics Strategy for Building Contractors: CONTEXT, CONTENT, AND PROCESS
Sara Gestrelius (2022) Optimisation models for train timetabling and marshalling yard planning
Farah Naz (2022) Construction transport efficiency from the perspective of Main Contractor and Transporter
Niki Matinrad (2022) Models for Dispatch of Volunteers in Daily Emergency Response

2021

Emmanouil Fountoulakis (2021) Performance and Optimization Aspects of Time Critical Networking

Organisation