Forskning vid Kommunikations- och transportsystemVisa/dölj innehåll

Vår forskning behandlar planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt telekommunikation. Vi har ett systemperspektiv och i många projekt samarbetar forskare med olika disciplinär bakgrund. Matematisk modellering är ett vanligt verktyg, men även kvalitativa metoder används för att beskriva och analysera de studerade problemen och systemen. Forskningen är organiserad i nio olika områden.

ForskningsområdenVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Senaste publikationernaVisa/dölj innehåll

2022

2021

Senaste avhandlingarnaVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll