Forskning vid Kommunikations- och transportsystem

Vår forskning behandlar planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt telekommunikation. Vi har ett systemperspektiv och i många projekt samarbetar forskare med olika disciplinär bakgrund. Matematisk modellering är ett vanligt verktyg, men även kvalitativa metoder används för att beskriva och analysera de studerade problemen och systemen. Forskningen är organiserad i nio olika områden.

Forskningsområden

Nyheter

Senaste publikationerna

2023

2022

Tobias Andersson Granberg, Sara Erlander, David Fredman, Lovisa Olovsson, Emma Persson (2022) Predicting Volunteer Travel Time to Emergencies ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, s. 44-54

Senaste avhandlingarna

2023

2022

2021

Organisation