Utbildning inom kommunikations- och transportsystem

Utbildning är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi undervisar på sex utbildningsprogram, för vilka vi också har ett huvudansvar: ett civilingenjörsprogram, ett högskoleingenjörsprogram, två mastersprogram och två kandidatprogram. Totalt erbjuder vi ett 80-tal kurser samt examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Vi bedriver även forskarutbildning i ämnet Infrainformatik

Utbildningsprogram

Examensarbeten

Vi välkomnar studenter från såväl KTS utbildningsprogram som LiU:s övriga program eller från andra lärosäten att göra sina examensarbeten hos oss. Du kan antingen göra ett examensarbete internt hos någon av våra forskargrupper eller externt för till exempel ett företag med någon av våra forskare eller lärare som handledare.
Här finner du annonser för aktuella exjobb som du kan utföra i någon av forskargrupperna vid Kommunikations- och transportsystem.

Tillhör du ett företag eller en organisation som vill ha en exjobbare från oss hos er? Här finner du mer information om hur det går till.

Forskarutbildning

Forskarutbildningsämnet vid KTS heter Infrainformatik. Det är ett brett ämne och inkluderar forskarstudier för alla doktorander inom våra åtta forskningsområden. Utbildningen på forskarnivå leder till en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

Allmän studieplan för Infrainformatik

Allmänna beskrivningar av forskarutbildning på LiU hittas nedan på nedanstående länkar. 

Information om forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

 

Studentnyheter

Organisation