Utbildning inom området

Utbildning inom kommunikations- och transportsystem

Utbildning är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi undervisar på sex utbildningsprogram, för vilka vi också har ett huvudansvar: ett civilingenjörsprogram, ett högskoleingenjörsprogram, två mastersprogram och två kandidatprogram. Totalt erbjuder vi ett 80-tal kurser samt examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Vi bedriver även forskarutbildning i ämnet Infrainformatik samt uppdragsutbildning inom trafiksäkerhet.

Utbildningsprogram

Bilar, buss och tåg på bro

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Självkörande fordon, automatiska lager och uppkopplade hushållsapparater – behovet är stort av fler civilingenjörer i kommunikation, transport och samhälle som leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara transport- och logistiksystem.

Produktionsmöte på byggarbetsplats

Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik i Norrköping lägger fokus på din framti­da yrkesroll och är anpassad till dagens branschbehov. Som byggingenjör blir din utmaning att skapa en hållbar, funktionell och vacker livsmiljö för alla.

Ingenjör på byggarbetsplats med VR-headset

Digitaliserat byggande, masterprogram, 120 hp

Detta masterprogram, utvecklat tillsammans med byggbranschens olika aktörer, ger dig breda kunskaper i digitalisering och hur den kan användas för att effektivisera byggandets planering, produktion och försörjning.

Flygbild av stor motorvägskorsning med på- och avfarter

Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram, 120 hp

Fokuserar på hur modern informations- och kommunikationsteknologi kan användas för att utveckla miljöeffektiva och säkra transport- och logistiksystem. Efter examen kan du jobba som trafikplanerare, logistikingenjör eller logistics manager.

Flygplan vid terminal

Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 hp

Flygbranschen står inför stora utmaningar. Det finns ett stort behov av nya medarbetare med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken. Om du läser vårt kandidatprogram i flygtransport och logistik kan du bli en av dem!

Skissande på karta, logistisk optimering

Samhällets logistik, kandidatprogram, 180 hp

Att få rätt saker till rätt plats vid rätt tillfälle – det är det som är logistik. Vill du arbeta med logistiska utmaningar i samhället och näringslivet och bli en viktig aktör i samhällets blodomlopp? Då ska du söka till Samhällets logistik.

Examensarbeten

Vi välkomnar studenter från såväl KTS utbildningsprogram som LiU:s övriga program eller från andra lärosäten att göra sina examensarbeten hos oss. Du kan antingen göra ett examensarbete internt hos någon av våra forskargrupper eller externt för till exempel ett företag med någon av våra forskare eller lärare som handledare.
Här finner du annonser för aktuella exjobb som du kan utföra i någon av forskargrupperna vid Kommunikations- och transportsystem.

Tillhör du ett företag eller en organisation som vill ha en exjobbare från oss hos er? Här finner du mer information om hur det går till.

Forskarutbildning

Forskarutbildningsämnet vid KTS heter Infrainformatik. Det är ett brett ämne och inkluderar forskarstudier för alla doktorander inom våra åtta forskningsområden. Utbildningen på forskarnivå leder till en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

Allmän studieplan för Infrainformatik

Allmänna beskrivningar av forskarutbildning på LiU hittas nedan på nedanstående länkar. 

Information om forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

 

Uppdragsutbildning

Studentnyheter

Organisation