Organisk elektrokemisk anordning

Thor Balkhed

Vi använder organiska polymerer och molekylära material för att tillverka och modifiera elektroder och membran. Genom detta utnyttjar vi de unika egenskaperna hos sådana gröna, skräddarsydda material för elektrokemiska tillämpningar.

Huvudutredare: Viktor Gueskine

Medutredare: Mikhail Vagin

Vår forskning inom organiska elektrokemiska enheter fokuserar på att flödesceller utgör hjärtat av energilagring och omvandling i öppna systemenheter såsom flödesbatterier, bränsleceller och elektrolysörer. Både lagring och omvandling innebär omvandling av elektrisk energi till kemisk energi i molekyler. Skillnaden, såsom vi förstår det, är att lagring förutsätter att den kemiska energin enkelt kan omvandlas tillbaka till elektricitet, medan omvandling snarare innebär produktion av mångsidiga energetiska molekyler (t.ex. väteperoxid, en grön oxidant). Flödescellen består av två elektrodfack, där redoxaktiva komponenter cirkulerar åtskilda av ett membran.

Vår kärnexpertis ligger inom elektrokemin av ledande polymerer och organiska halvledare som används som elektroder. I samarbete med kollegor från Wallenberg Wood Science Center utvecklar vi kompetens inom skogsmaterial för selektiva organiska membran och porösa elektroder.

En tydlig fördel med sålunda framställda organiska elektroder och membran är icke-toxicitet och hög naturlig förekomst av deras ingående atomära element. Nya operativa principer kan också vara en fördel.

Vi studerar elektrokemiska reaktioner av nyckelenergisk betydelse, särskilt vätproduktion och syrereduktion, där kopplad proton- och elektronöverföring är allmänt närvarande. Dessutom undersöker vi mekanismen för elektrokatalys vid organiska elektroder. Vi fokuserar även på reaktant- och jonhantering med mikro- och nanoporösa organiska elektroder för att öka effektiviteten och selektiviteten för elektrokemiska reaktioner.