Organisk nanoelektronik

Instrument för nanoelektronik och hand med pincett, närbild

Bottom-up elektronik: studera struktur/egenskapsförhållanden i organiska halvledare

Forskningsledare: Simone Fabiano

Lego figures explains processFoto: Thor Balkhed

Medan konventionell elektronik huvudsakligen använder top-down metoder för miniatyrisering, öppnar införandet av molekylära material för en bottom-up-tillverkning. 

Den kemiska mångsidigheten hos molekylära system tillåter införlivandet av både de elektriska och kemiska funktionaliteter (självorganisering) som är nödvändiga för bottom-up-elektronik – i ett enda material.

Forskningen i Organisk nanoelektronik-gruppen på LiU fokuserar på optoelektroniska och transportegenskaper hos dessa organiska halvledare på nanoskalan.

Egenskaper vid en sådan liten skala ger ofta upphov till oväntade beteenden. Därför strävar vi efter att experimentellt undersöka grundläggande företeelser av tekniskt och vetenskapligt intresse.

Detta ger många möjligheter att skapa komponenter och optimera deras funktionalitet för tillämpningar inom transistorer, elektrokemiska anordningar, icke-flyktiga ferroelektriska minnen och solceller. 

 

Forskningsprojekt inom Organisk nanoelektronik

  • Dopning av halvledande polymerer
  • Förhållandet mellan strukturer och egenskaper
  • Organiska ferroelektriska material
 

Publikationer

2023

Elin Berggren, Yi-Chen Weng, Qifan Li, Chiyuan Yang, Fredrik O. L. Johansson, Ute B. Cappel, Magnus Berggren, Simone Fabiano, Andreas Lindblad (2023) Charge Transfer in the P(g<sub>4</sub>2T-T):BBL Organic Polymer Heterojunction Measured with Core-Hole Clock Spectroscopy The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 127, s. 23733-23742 Vidare till DOI
P. Gkoupidenis, Y. Zhang, H. Kleemann, H. Ling, F. Santoro, Simone Fabiano, A. Salleo, Y. van de Burgt (2023) Organic mixed conductors for bioinspired electronics NATURE REVIEWS MATERIALS Vidare till DOI
Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8454 Vidare till DOI
Sozan Darabi, Chiyuan Yang, Zerui Li, Jun-Da Huang, Michael Hummel, Herbert Sixta, Simone Fabiano, Christian Mueller (2023) Polymer-Based n-Type Yarn for Organic Thermoelectric Textiles Advanced Electronic Materials, Artikel 2201235 Vidare till DOI
Simone Fabiano, Lucas Flagg, Tania C. Hidalgo Castillo, Sahika Inal, Loren G. Kaake, Laure V. Kayser, Scott T. Keene, Sabine Ludwigs, Christian Muller, Brett M. Savoie, Bjoern Luessem, Jodie L. Lutkenhaus, Micaela Matta, Dilara Meli, Shrayesh N. Patel, Bryan D. Paulsen, Jonathan Rivnay, Jokubas Surgailis (2023) On the fundamentals of organic mixed ionic/electronic conductors Journal of Materials Chemistry C, Vol. 11, s. 14527-14539 Vidare till DOI

Forskningsledare

Medarbetare

Nyheter

Person i labbrock och handskar häller en blå vätska på en glasyta.

Miljövänligare metod för att skapa organiska halvledare

Forskare vid LiU har utvecklat ett nytt miljövänligare sätt att skapa ledande bläck för användning i organisk elektronik som solceller och konstgjorda nervceller. Fynden banar väg för framtidens hållbara teknologi.

Han ska utveckla mjuk elektronik som liknar hjärnan

Simone Fabiano, biträdande professor vid LOE, har beviljats 23 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet för att utveckla en ny typ av mjuk elektronik som hämtar inspiration från hjärnan.

Man i heltäckande labbkläder håller upp en transparent skiva framför ansiktet.

Konstgjorda nervceller nästan som biologiska

Forskare vid LiU har skapat en artificiell organisk neuron som nära efterliknar biologiska nervcellers egenskaper. Denna artificiella neuron kan stimulera naturliga nerver, vilket gör den till en lovande teknologi för olika medicinska behandlingar.

LOE