Organisk nanoelektronik

Instrument för nanoelektronik och hand med pincett, närbild

Bottom-up elektronik: studera struktur/egenskapsförhållanden i organiska halvledare

Forskningsledare: Simone Fabiano

Lego figures explains processFoto: Thor Balkhed

Medan konventionell elektronik huvudsakligen använder top-down metoder för miniatyrisering, öppnar införandet av molekylära material för en bottom-up-tillverkning. 

Den kemiska mångsidigheten hos molekylära system tillåter införlivandet av både de elektriska och kemiska funktionaliteter (självorganisering) som är nödvändiga för bottom-up-elektronik – i ett enda material.

Forskningen i Organisk nanoelektronik-gruppen på LiU fokuserar på optoelektroniska och transportegenskaper hos dessa organiska halvledare på nanoskalan.

Egenskaper vid en sådan liten skala ger ofta upphov till oväntade beteenden. Därför strävar vi efter att experimentellt undersöka grundläggande företeelser av tekniskt och vetenskapligt intresse.

Detta ger många möjligheter att skapa komponenter och optimera deras funktionalitet för tillämpningar inom transistorer, elektrokemiska anordningar, icke-flyktiga ferroelektriska minnen och solceller. 

 

Forskningsprojekt inom Organisk nanoelektronik

  • Dopning av halvledande polymerer
  • Förhållandet mellan strukturer och egenskaper
  • Organiska ferroelektriska material
 

Publikationer

2023

Forskningsledare

Medarbetare

Nyheter

LOE