Förmågan att känna igen känslor som andra uttrycker är viktiga för vårt sociala samspel. Känslor kommuniceras på många olika sätt, bland annat genom rösten.

Känslor
Vi genomför just nu ett forskningsprojekt där vi skapat ljud av olika känslouttryck som ska användas för att undersöka känsloigenkänning hos personer med hörselnedsättning.

För att kunna använda inspelningarna på personer med hörselnedsättning behöver vi först undersöka hur väl personer mellan 18 - 75 år kan identifiera de känslor som ges uttryck för i inspelningarna.

Är du mellan 18 - 75 år, har normal hörsel och svenska som modersmål?

Då kan du förhoppningsvis hjälpa oss med vår studie. Deltagande i studien innefattar att du sitter och lyssnar på ljudinspelningar av både meningar och ljud/läten i vilka uttryck görs för olika känslor och svarar på vilken känsla som uttrycktes i inspelningen du precis hörde, inspelning efter inspelning.  

Studien genomförs online och du kan använda valfri dator. 
Vi rekommenderar att du ser till att du kan höra inspelningarna väl, t.ex. genom att använda bra hörlurar.  

Var uppmärksam på följande:

  • Testet fungerar endast på dator, ej på mobiltelefon eller surfplatta.

  • Tiden för att göra testet är cirka 30-40 minuter.

  •  Det är väldigt viktigt att du genomför hela testet, eftersom vi annars får ofullkomliga data.

Tack för din hjälp!

Till test nr 4 

Forskare

Hörselforskning vid Linköpings universitet