Offentlig styrning i förändring

Offentlig politik och styrning har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Den präglas i ökande utsträckning av samverkan mellan olika nivåer i det politiska systemet och mellan offentliga och privata aktörer. Min undervisning och forskning handlar hur vi kan förstå dessa förändringsprocesser.

Forskning 

Min forskning handlar huvudsakligen om relationen mellan politik och förvaltning, förvaltningens organisering och legitimitet samt institutionell stabilitet och förändring. Jag har i synnerhet studerat dessa frågor inom det forskningspolitiska området. Jag forskar även om den kommunala självstyrelsens förutsättningar och om kommunerna som strategiska aktörer inom områden som näringspolitik och regional utveckling.

Forskningsprojekt

Utbildningspolitik som verktyg i regional utvecklingspolitik: Kommunerna och regional samverkan om yrkesutbildning
Finansierat av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Mellankommunal samverkan - ett ändamålsenligt svar på kommunsektorns utmaningar? 
Finansierat av Formas

Utbildning 

Tyngdpunkten i min roll som lärare ligger på svensk politik och offentlig förvaltning, policyanalys, forskningspolitiska studier samt metod. Jag har under flera år varit programansvarig för masterprogrammet i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Jag är också engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning och undervisar inom ett stort antal kurser inom grundutbildningen. 

Strimman föreläsning

Strimman - en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Jag föreläser på temat Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

Persson, B. & F. Kitagawa (2021), “Decentralisation and Reconfiguration of Multilevel Research Policy: The Case of Sweden” i T. Bergström, J. Franzke, S. Kuhlmann, och E. Wayenberg, E. (Red.) The Future of Local Self-Government: European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. London: Palgrave Macmillan. 

Persson, B., Hermelin, B.  (2020), “Decentralised cooperation between industries and local governments in a statist skill-formation system: an analysis of industrial schools in Sweden.”, Journal of Vocational Education & Training, DOI: 10.1080/13636820.2020.1829007 

Sandberg, Johanna, Bo Persson och Peter Garpenby (2019), “The dilemma of knowledge use in political decision-making: National Guidelines in a Swedish priority-setting context”, Health Economics, Policy and Law, 14 (4), s. 425-442.

Persson, B. and B. Hermelin. (2019), “Näringslivets roll inom yrkesutbildningen – en analys av två industrigymnasier.” i J. Syssner (red.) Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, Boxholm: Linnefors förlag.

Persson, B. and B. Hermelin. (2018),“Mobilising for Change in Vocational Education and Training in Sweden: A Case Study of the ‘Technical College’ Scheme.” Journal of Vocational Education and Training, 70 (3): 476–496.

Persson, Bo (2018), "Interests, ideas, and legacies of the past: Analyzing the positions and strategies of Swedish policy actors in the establishment of the European Research Council”, European Educational Research Journal, 17 (3): 404-420.

Persson, Bo (2018), Kommuner som forskningspolitiska aktörer: En jämförelse mellan Norrköping och Örebro. Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS), rapport 2018:10, Linköpings universitet.

Persson, B. (2017), “What shapes research policy at the local government level? The establishment of a research fund in a Swedish municipality”, The Scandinavian Journal of Public Administration, 21 (4): 77-96.

Johansson, Jörgen, Lars Niklasson & Bo Persson (2015), "The role of municipalities in the bottom-up formation of a meta-region in Sweden”, The Scandinavian Journal of Public Administration, 19 (4): 71-88.

Persson, Bo (2012), “Constructing an innovation policy agency: The case of the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems”, i A. Rickne, S. Laestadius & H. Etzkowitz (red.) Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World, London: Routledge.

Publikationer i DiVA

NyheterVisa/dölj innehåll

Forskning och utbildningVisa/dölj innehåll

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • Docent, Statsvetenskap, Linköpings universitet, 2017
  • Filosofie doktor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2001

Undervisning

Masterprogrammet i statsvetenskap

OrganisationVisa/dölj innehåll