Offentlig styrning i förändring

Offentlig politik och styrning har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Den präglas i ökande utsträckning av samverkan mellan olika nivåer i det politiska systemet och mellan offentliga och privata aktörer. Min undervisning och forskning handlar hur vi kan förstå dessa förändringsprocesser.

Forskning 

Min forskning handlar huvudsakligen om relationen mellan politik och förvaltning, förvaltningens organisering och legitimitet samt institutionell stabilitet och förändring. Jag har i synnerhet studerat dessa frågor inom det forskningspolitiska området. Jag forskar även om den kommunala självstyrelsens förutsättningar och om kommunerna som strategiska aktörer inom områden som näringspolitik och regional utveckling.

Deltar i forskningsprojekten

Följeforskning av insatser inom Norrköpings fond för forskning och utveckling
Finansierat av Norrköpings kommun
Projektledare: Josefina Syssner

Små kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet
Finansierat av VR
Projektledare: Brita Hermelin

Utbildning 

Tyngdpunkten i min roll som lärare ligger på svensk politik och offentlig förvaltning, policyanalys, forskningspolitiska studier samt metod. Jag har under flera år varit programansvarig för masterprogrammet i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Jag är också engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning och undervisar inom ett stort antal kurser inom grundutbildningen. 

Strimman föreläsning

Strimman - en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Jag föreläser på temat Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • Docent, Statsvetenskap, Linköpings universitet, 2017
  • Filosofie doktor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2001

Undervisning

Masterprogrammet i statsvetenskap

Organisation
Visa/dölj innehåll