The Climate Change Megagame - megagame om klimatförändringarna

The Climate change megagame (om klimatförändringarna) är ett forskningsprojekt som undersöker hur ett ”megagame” kan användas för att förmedla kunskap om klimatförändringarna.

Forskningen handlar om att förstå hur man kan skapa bättre förutsättningar för konstruktiv dialog och praktisk handling genom erfarenhet av att agera i olika roller. Under spelet får man försöka förhandla med andra om att realisera olika alternativ för omställning av samhället. Under 2021–2024 kommer man studera omställningen av energisystemet till att baseras på förnyelsebar energi genom ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

– Det finns många målbilder och omställningsstrategier som föreslagits av olika aktörer och det saknas inte tankar om hur vi skulle kunna ställa om. Däremot behöver olika aktörer kunna enas om gemensamma strategier och hitta nya vägar till samarbete och att stödja varandra, berättar Ola Leifler, en av de ansvariga för forskningen.

Ett megagame är ett storskaligt spel med inslag av brädspel, rollspel och konfliktspel i vilket från något tiotal upp till hundra spelare kan delta. Spelets scenario utspelar sig i östra Sverige och deltagarna spelar olika lokala, regionala och nationella aktörer, som politiska beslutsfattare och näringslivsrepresentanter. En stor del av deltagarna kommer att spela lokalbefolkningen.

Ett mål med spelet är att skapa en mötesplats där olika grupper i samhället kan samlas och diskutera.

I spelet simuleras klimatförändringar från år 2020 till 2100 baserat på prognoser från SMHI. Deltagarna kommer som konsekvens av det förändrade klimatet ställas inför svåra val. Spelarnas egna mål kan också komma i konflikt med politiska beslut fattade i Stockholm och EU.

Representanter för det regionala näringslivet, kommuner och Region Östergötland kommer att delta i spelet.

Megagame om klimatförändringarna samarbetar med SMHI, Nationella expertrådet för klimatanpassning och forskare vid McGill University i Kanada.

Forskningsprojektet Megagame om klimatförändringarna syftar till:

• Att utveckla ett spel som skapar medvetenhet om klimatförändringarnas allvar och påverkan.

Att skapa en universitetskurs där studenterna utvecklar, arrangerar och deltar i ett megagame.

• Att studera spelarnas beteende med avseende på kommunikation, beslutsfattande och konflikthantering.

 

Ansvariga forskare

Nyheter om Megagame

Om institutionen