The Climate change megagame

The Climate change megagame är ett forskningsprojekt som undersöker hur ett ”megagame” kan användas för att förmedla kunskap om klimatförändringarna. Vill du vara med och spela? Anmäl dig nedan.

 Den 21 november kommer The Climate change megagame äga rum i Konsert & kongress i Linköping och online. Projektet var ursprungligen planerat till april i år, men på grund av coronapandemin sköts det på framtiden. Nu kommer det genomföras i en hybridform, där några spelare är på plats i Linköping medan andra spelar på distans.

– Den digitala versionen av spelet som vi skapat ger spelarna en bättre överblick över det som pågår, berättar Magnus Persson och Ola Leifler som står bakom projektet.

Ett megagame är ett storskaligt spel med inslag av brädspel, rollspel och konfliktspel i vilket från något tiotal upp till hundra spelare kan delta. Spelets scenario utspelar sig i östra Sverige och deltagarna spelar olika lokala, regionala och nationella aktörer, som politiska beslutsfattare och näringslivsrepresentanter. En stor del av deltagarna kommer att spela lokalbefolkningen.

Magnus Persson och Ola Leifler.

Ett mål med spelet är att skapa en mötesplats där olika grupper i samhället kan samlas och diskutera.

I spelet simuleras klimatförändringar från år 2020 till 2100 baserat på prognoser från SMHI. Deltagarna kommer som konsekvens av det förändrade klimatet ställas inför svåra val. Spelarnas egna mål kan också komma i konflikt med politiska beslut fattade i Stockholm och EU.

Representanter för det regionala näringslivet, kommuner och Region Östergötland kommer att delta i spelet.

Megagame om klimatförändringarna samarbetar med SMHI, Nationella expertrådet för klimatanpassning och forskare vid McGill University i Kanada.

Forskningsprojektet Megagame om klimatförändringarna syftar till:

• Att utveckla ett spel som skapar medvetenhet om klimatförändringarnas allvar och påverkan.

Att skapa en universitetskurs där studenterna utvecklar, arrangerar och deltar i ett megagame.

• Att studera spelarnas beteende med avseende på kommunikation, beslutsfattande och konflikthantering.

 

Vill du speltesta ”The Climate change megagame"?

Under hösten kommer det att genomföras två digitala speltester av ”The Climate change megagame". Om du är intresserad av att vara testspelare skriv till Magnus Persson magnus.persson@liu.se eller Ola Leifler ola.leifler@liu.se och berätta kort vem du är.

Skicka in din anmälan senast den 30 september.

Anmäl dig till The Climate change megagame
Visa/dölj innehåll

Vill du vara med i Megagame om klimatförändringarna den 21 november 2020? Nu finns chansen att spela ett spänninade spel där Östergötlands framtid avgörs och samtidigt delta i ett viktigt forskningsprojekt.

Anmäl dig här.

Megagame om klimatförändringarna är planerat att äga rum hösten.

Sista anmälningsdatum är 21 oktober 2020.

 

Ansvarig forskare
Visa/dölj innehåll

Läs mer om projektet
Visa/dölj innehåll