Megagame om klimatförändringarna

Projektet undersöker hur ett ”megagame” kan användas för att förmedla kunskap om klimatförändringarna. Syftet är också att studera hur effekterna av klimatförändringar påverkar beslutfattares beteende.

Hösten 2020 planeras ”Megagame om klimatförändringarna” äga rum i Linköping. Ett megagame är ett storskaligt spel med inslag av brädspel, rollspel och konfliktspel i vilka några tiotal upp till hundra spelare kan delta. Spelets scenario utspelar sig i östra Sverige och deltagarna spelar olika lokala, regionala och nationella aktörer, som politiska beslutsfattare och näringslivsrepresentanter. Minst hälften av deltagarna kommer att spela lokalbefolkningen.

I spelet simuleras klimatförändringar från år 2020 till 2100 baserat på prognoser från SMHI. Deltagarna kommer som konsekvens av det förändrade klimatet ställas inför svåra val. Spelarnas egna mål kan också komma att komma i konflikt med politiska beslut fattade i Stockholm och EU.

Projektet har kontakt med det regionala näringslivet och förhoppningen är att representanter för kommuner, regioner och affärsverksamheter i östra Sverige ska delta i spelet.

Det finns redan nu samarbete med SMHI och forskare vid McGill University i Kanada.

Forskningsprojektet ”Megagame om klimatförändringarna":

• Att utveckla ett spel som skapar medvetenhet om klimatförändringarnas allvar och påverkan.

Att skapa en universitetskurs där studenterna utvecklar, arrangerar och deltar i ett megagame.

• Att studera spelarnas beteende med avseende på kommunikation, beslutsfattande och konflikthantering.

 

Vill du speltesta ”Megagame om klimatförändringarna”?

”Megagame om klimatet” söker spelare, testare, illustratörer och sponsorer.

Om du är intresserad av att vara testspelare, skriv till Magnus Persson magnus.persson@liu.se och berätta kort vem du är.

Projektet välkomnar såväl studenter som näringsliv att delta.

För mer information kontakta Ola Leifler på ola.leifler@liu.se.

Anmäl till Megagame om klimatförändringarna
Visa/dölj innehåll

Vill du vara med och spela Megagame om klimatförändringarna?

Anmäl dig här.

Megagame om klimatförändringarna är planerat att äga rum hösten.

 

 

Ansvarig forskare
Visa/dölj innehåll

Läs mer om projektet
Visa/dölj innehåll