Fotografi av Ola Leifler

Ola Leifler

Universitetslektor

Min forskning handlar om att främja dialogen i samtal om samhällsomställning genom storskaliga sociala simuleringar (megaspel). Som lärare har jag ett starkt intresse för hållbar utveckling.

Presentation

Jag är anställd som lektor vid Institutionen för datavetenskap sedan 2013. Min forskning handlar om att skapa goda förutsättningar för samtal om samhällsomställning genom storskaliga sociala simuleringar (megaspel). Som lärare har jag också ett starkt intresse för hållbar utveckling.

Forskning

Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om hur vi kan skapa större förståelse för de komplexa utmaningar vi står inför genom användningen av sociala, storskaliga simuleringar. Vi studerar hur samtal om omställningen av energisystem, hållbar konsumtion och landsbygden kan stödjas av format där man får uppleva nya perspektiv genom deltagande i ett storskaligt spel. Syftet är att stimulera bättre samtal kring omställning och få större förståelse för att de frågor vi har att hantera har många olika perspektiv som måste förstås samtidigt. 

Undervisning

Jag undervisar dels i sådant som ligger nära vår forskning i och med vår kurs i Megagame-design för hållbar utveckling (ETE367/TDDE50), men bidrar även i många andra kurser, helst sådana som berör hållbarhetsfrågor tydligt.

Mer om megaspel

Extern sida med information om våra olika megaspel-relaterade aktiviteter: Games for Social Transformation

 

 

Publikationer

2024

Anne-Kathrin Peters, Rafael Capilla, Vlad Constantin Coroama, Rogardt Heldal, Patricia Lago, Ola Leifler, Ana Moreira, Joao Paulo Fernandes, Birgit Penzenstadler, Jari Porras, Colin C. Venters (2024) Sustainability in Computing Education: A Systematic Literature Review ACM Transactions on Computing Education, Vol. 24, Artikel 13 Vidare till DOI

2023

Björn Johansson, Peter Berggren, Ola Leifler (2023) Understanding the challenge of the energy crisis: Tackling system complexity with megagaming ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023 Vidare till DOI
Maria Eidenskog, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Ericka Johnson, Mikael Asplund (2023) Changing the world one engineer at a time - unmaking the traditional engineering education when introducing sustainability subjects International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 24, s. 70-84 Vidare till DOI

2022

Johan Malmqvist, Ulrika Lundquist, Anders Rosén, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf, Daniel Spooner (2022) The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 18-36
Azeem Ahmad, Erik Norrestam Held, Ola Leifler, Kristian Sandahl (2022) Identifying Randomness related Flaky Tests through Divergence and Execution Tracing 2022 IEEE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE TESTING, VERIFICATION AND VALIDATION WORKSHOPS (ICSTW 2022), s. 293-300 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Forskningsnyheter

Nyheter och reportage

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

Två manliga forskare vid bord med spel.

Spelforskning om hållbart samhälle

Hur ska vi förstå varandras perspektiv på omställningen till ett hållbart samhälle? Forskare vid LiU utformar metoden megaspel. Människor kan nämligen komma till insikter om svåra frågor genom att i stor grupp spela ett verklighetsnära spel.

Elledningar i skymning.

Nio miljoner kronor till forskning om megaspel om hållbara energisystem

Forskare vid LiU har fått nio miljoner kronor från Energimyndigheten till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där ett megaspel ska tas fram. Megaspelet ska kunna bidra till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem i regionen.

LiU-forskarna Ola Uhrqvist och Ola Leifler ledde The Climate Change Megagame.

Skogsbränder och torka i ett framtida Östergötland

Den 21 november 2020 spelades The Climate Change Megagame. Det är ett jättelikt spel där framtida klimatförändringar i Östergötland simuleras och deltagarna spelar olika lokala aktörer.

Följ The Climate change megagame live

Den 21 november äger The Climate change megagame rum i Konsert & kongress i Linköping och online. Följ det live här.

Jättelikt brädspel ska ge insikter om klimatförändringarna

​Den 21 november 2020 kommer LiU-forskaren Ola Leifler att ordna ett "megagame" som ska ge insikter om vad klimatförändringarna kommer att innebära.

Organisation 

Kollegor vid Avdelningen för programvara och system

Om institutionen