Presentation

Jag är anställd som lektor vid Institutionen för datavetenskap sedan 2013. Min forskning handlar om att skapa goda förutsättningar för samtal om samhällsomställning genom storskaliga sociala simuleringar (megaspel). Som lärare har jag också ett starkt intresse för hållbar utveckling.

Forskning

Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om hur vi kan skapa större förståelse för de komplexa utmaningar vi står inför genom användningen av sociala, storskaliga simuleringar. Vi studerar hur samtal om omställningen av energisystem, hållbar konsumtion och landsbygden kan stödjas av format där man får uppleva nya perspektiv genom deltagande i ett storskaligt spel. Syftet är att stimulera bättre samtal kring omställning och få större förståelse för att de frågor vi har att hantera har många olika perspektiv som måste förstås samtidigt. 

Undervisning

Jag undervisar dels i sådant som ligger nära vår forskning i och med vår kurs i Megagame-design för hållbar utveckling (ETE367/TDDE50), men bidrar även i många andra kurser, helst sådana som berör hållbarhetsfrågor tydligt.

Mer om megaspel

Extern sida med information om våra olika megaspel-relaterade aktiviteter: Games for Social Transformation

 

 

Publikationer

2023

2022

Johan Malmqvist, Ulrika Lundquist, Anders Rosén, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf, Daniel Spooner (2022) The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 18-36

2021

Forskningsprojekt

Forskningsnyheter

Nyheter och reportage

Organisation 

Kollegor vid Avdelningen för programvara och system

Om Institutionen för datavetenskap