Jag är anställd som lektor sedan 2013. Min forskning handlar om beslutsstöd och optimering för storskalig programvaruutveckling. Jag är studierektor vid min avdelning och håller kurser i bland annat vetenskapliga metoder, och har även ett starkt intresse för lärande för en hållbar utveckling.

Forskning

Min forskning genomförs i samarbete med industriföretag inom ramen för något som heter Software Center. Där studerar vi hur programvaruföretag kan använda moderna metoder för att organisera och optimera storskaliga utvecklingsprojekt. Vi samarbetar med företag både i Linköping och i övriga landet och ett flertal lärosäten. Vår forskning är både teknisk och empirisk, vilket betyder att vi är inblandade i att skapa öppen programvara för att hantera storskalig programvaruutveckling och studera hur man kan optimera arbetsmoment vid programvaruutveckling. Mitt avhandlingsarbete handlade om hur AI-tekniker kan användas för att analysera dokument och data automatiskt och därmed ge stöd till personer inom krisledningsorganisationer att förstå sin lägesbild bättre. Den forskningen tar jag vidare i mitt arbete med att förstå och stödja företag i storskalig programvaruutveckling.

 

Utbildning

Inom grundutbildningen är jag engagerad i att våra studenter ska skapa IT-system som löser verkliga samhällsproblem och att alla studenter får med sig kompetenser som vi behöver för att lösa vår tids stora utmaningar.

Mitt arbete för detta på LiU började 2014 med ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som undersökte möjligheterna till att integrera klimatsimuleringar och klimatdata i tekniska kurser i syfte att öka engagemang och intresse för klimatfrågor. Sedan dess har jag arbetat med både kollegor vid den egna institutionen vid införande av moment kopplat till hållbarhet i självständiga arbeten, vid reflekterande seminarier och i kurser som introducerar hållbar utveckling.

Efter att gått den högskolepedagogiska kursen ”Lärande för hållbar utveckling” vid Linnéuniversitetet 2016 och deltagit vid en konferens Engineering Education for Sustainable Development (EESD 2016) började jag intressera sig mer för didaktiska frågor kopplade till hållbarhet. Sedan 2018 har jag en del av min tjänst vid Didacticum. Där har jag framförallt studerat hur programansvariga resonerar kring lärande för hållbar utveckling, med en studie nationellt och en mindre lokalt på LiU.

Jag har även hållit ett antal presentationer på ämnet, bland annat på Vetenskapsdagarna vid LiU och vid LiU:s pedagogikdagar. Jag har även hållit workshops och seminarier på Didacticum på temat lärande för hållbar utveckling.

Länkar

Vetenskapliga publikationer om beslutsstöd

Presentation vid Vetenskapsdagen på LiU 2017: Klimatsimuleringar för att göra hållbar utveckling relevant

Presentation vid Swednet & ITHU:s årliga konferens 2018

Artikel vid LTH:s 9:e pedagogiska inspirationskonferens 2016

 

Publikationer

2022

Johan Malmqvist, Ulrika Lundquist, Anders Rosén, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf, Daniel Spooner (2022) The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 18-36

2021

Nyheter