Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning

Äldre par tittar på varandra, utomhus
Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning Pixabay

Hörselnedsättning ökar risken för demens

De flesta människor har släktingar eller vänner som är drabbade av åldersrelaterad hörselnedsättning. Efter 75 års ålder har mer än 60% en hörselnedsättning som är tillräckligt svår för att avsevärt hindra kommunikation och socialt liv. 

Eftersom en sådan hörselnedsättning lätt orsakar social isolering kommer den också att kraftigt öka risken att drabbas av depression, men studier utförda under de senaste 10 åren visar att åldersrelaterad hörselnedsättning också ökar risken för att drabbas av demens. En lätt hörselnedsättning ger en fördubblad risk, medelsvår hörselnedsättning tredubblar risken, och vid grav hörselnedsättning femdubblas risken för demens-utveckling, jämfört med kontrollpersoner med normal hörsel.


Kommunikationsproblem trots hörapparat

I nyligen publicerade översiktsartiklar anges därför behandling av hörselnedsättning som en av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet människor som drabbas av demens.

Vilka möjligheter har vi då att behandla åldersrelaterad hörselnedsättning? 

För närvarande är de enda möjligheterna hörapparater och sk cochleära implantat. Hörapparater är viktiga, men de kan inte återställa en normal hörsel och många användare fortsätter därför att ha avsevärda kommunikationsproblem, speciellt i sociala miljöer där flera personer pratar samtidigt. Implantat fungerar mycket väl, men endast
för personer med en mycket grav hörselnedsättning.


Nya och förbättrade diagnosmetoder

Behovet av förbättrade behandlingsmetoder är därför stort. I detta forskningsprogram samarbetar fysiologer, kognitiva neurovetare, ingenjörer, och läkare för att undersöka
de mekanismer som orsakar åldersrelaterad hörselnedsättning och dess koppling till demensutveckling.

Vi kommer att utföra kliniska studier med nya och förbättrade diagnosmetoder.
De hörselundersökningar som idag används säger inget om orsaken till en hörselnedsättning. I kliniska studier ska vi studera nya metoder för selektiv läkemedelsbehandling av innerörat.


Framtidens kognitiva hörapparater

Forskningsprogrammet deltar också i utvecklingen av förbättrade hörapparater som automatiskt kan anpassa sig efter användarnas krav, hjälpa användarna att fokusera på intressanta ljudkällor och bortse från störande ljud i omgivningen.

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan

Artiklar

Äldre person sitter i stol

Hör vi dåligt är risken större att drabbas av demens

Demenssjukdomar breder ut sig och är ett hot mot folkhälsan. Vad kan man göra för att bromsa förloppet? Det var ett av de ämnen som diskuterades under en internationell forskningskonferens i Linköping.

Äldre kvinna framför dator.

De vill hjälpa oss höra även som äldre

Hörselforskare vid LiU tar sig an äldre personers hörselproblem. Siktet är inställt på att förbättra livskvaliteten för de miljontals människor som lider av hörselnedsättning på ålderns höst.

Nedsatt hörsel kan påverka minnet

Försämrad hörsel och försämrat långtidsminne följs åt. Hörselforskarna i Linköping har en teori om varför en hörselnedsättning påverkar långtidsminnet.

Internationella tidskrifter om hörselnedsättning och demens

Artikel i New York Times 

Hearing Loss Threatens Mind, Life and Limb 

Poor hearing is not just an annoying inconvenience. New studies give ample cause for taking hearing loss seriously. Consider, for example, the link to dementia. People who can’t hear well often become socially isolated and deprived of stimuli that keep the brain cognitively engaged. As input lessens, so does brain function.

Artikel i The Lancet Commissions

Dementia prevention, intervention and care

Dementia is the greatest global challenge for health and social care in the 21st century: around 50 million people worldwide have dementia and this number is predicted to triple by 2050. The Lancet Commission on dementia aims to review the best available evidence and produce recommendations on how to best manage, or even prevent, the dementia epidemic.

Artikel i Frontiers in Neuroscience

 Tutorial on Auditory Attention Identification Methods

 Our ultimate goal is to provide an overview of the state-of-the-art for how linear models are used in the literature to decipher human auditory attention by exploiting the brain activity elicited during attentive listening to a single sound source in an acoustically complex background.

Forskare