Forskare vill hjälpa oss höra även som äldre

Va? Vad sa du? De flesta kan nog känna igen sig i hur jobbigt det är att inte höra ordentligt. Denna känsla ökar med åldern då hörseln försämras och det blir svårare att kommunicera. Ett nytt forskningsprojekt ska förbättra livskvaliteten för de miljontals människor som lider av hörselnedsättning på ålderns höst.

Äldre par tittar på varandra, utomhus Pixabay

I det nya forskningsprojektet ska forskare undersöka en rad olika frågor som rör hörselnedsättning. Framför allt vill man bättre förstå vad hörselnedsättning beror på. Men man ska också studera hur man kan utveckla effektivare hörapparater och ställa bättre diagnoser.

Professor Anders Fridberger, vid den världsledande forskningsmiljön Linnécentrum HEAD, ska undersöka om läkemedel kan vara en väg för att behandla hörselnedsättning.

–Djurstudier har visat att läkemedel kan skydda innerörats sinnesceller från skador – och till och med i viss mån att växa tillbaka. Men för att kunna användas på människor måste läkemedlen först ge färre biverkningar, säger Anders Fridberger.Anders Fridberger Foto Thor Balkhed

Han sitter i sitt rum på medicinska fakulteten, granne med universitetssjukhuset, där många av patienterna med hörselnedsättning vistas. På anslagstavlan sitter ett papper med texten ”Education is important, but big biceps is importanter”.

–Det var min dotter som satte upp lappen, skrattar Anders Fridberger.

Men läkemedel mot hörselnedsättning, går det? Det tror Anders Fridberger. Hans forskargrupp kommer att utföra den första kliniska prövningen av en metod där läkemedel sprutas in genom trumhinnan. Det man hoppas på är att läkemedlet ska skydda örat från att skadas av höga ljud, eller bromsa förloppet av hörselnedsättning.

Länken mellan hörselnedsättning och demens kommer också att vara ett viktigt område för forskarna på HEAD under de kommande åren. Kan man förstå kopplingen mellan hörselnedsättning och demens, är man ett steg närmre att förstå hur man kan förhindra att demens utvecklas.

– När hörseln sviktar påverkas vår livskvalitet och risken för social isolering, depression och demens ökar. Vid grav hörselnedsättning femdubblas risken för demensutveckling, säger Anders Fridberger.


Hörselstatus har mer långtgående konsekvenser för vårt välmående än vi tidigare anade
Professor Mary Rudner

Professor Mary Rudner ska undersöka de förändringar i kognition som har med ålder att göra och se hur de är kopplade till sämre hörsel. I en ny studie visar hon och kollegor resultat som antyder att hjärnan krymper när vi hör sämre.Professor Mary Rudner undersöker kopplingen mellan språk och minne. Foto David Brohede

– Personer med sämre hörsel har mindre hjärnsubstans i de delar av hjärnan som tar hand om ljud och minne, säger Mary Rudner.

Det som är nytt i Mary Rudners forskning är man kan visa liknande mönster hos folk som inte har någon egentlig hörselskada, utan bara hör sämre.

– Detta visar att hörselstatus har mer långtgående konsekvenser för vårt välmående en vi tidigare anade, säger hon.

Mary Rudner och Anders Fridberger har två helt olika utgångspunkter för sin forskning. Mary är kognitionsvetare, medan Anders är läkare. När hon studerar minne, språk och kognition, undersöker han innerörats sinnesceller.

– I det här projektet arbetar fysiologer, ingenjörer, läkare och kognitiva neurovetare mot ett gemensamt mål. Det är en styrka, säger Anders Fridberger.

Texten har tidigare varit publicerad i LiU Magasin nr 2 som utkom i juni 2019.

Kontakt

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU