Metanemissioner från nordliga sjöar

Bilden visar en sjö. Picture on a lake
Bild: PixaBay

Målet med projektet är att bättre kvantifiera och utveckla modeller för att förutse metanutsläpp från sjöar.

Metan är en viktig växthusgas och ny forskning visar att sjöar är en av de största metankällorna. Genom att med moderna och rigorösa metoder kartlägga hur dessa naturliga växthusgasutsläpp regleras, och hur känsliga de är för den globala uppvärmningen, blir det lättare att förutse framtida utsläpp och bedöma hur de bidrar till ytterligare uppvärmning.

Läs mer om forskningen på projektets engelska webbsida.

Nyheter

Kontakt

Relaterat innehåll