N-forte-studien

En vuxen persons hand håller i handen på ett för tidigt fött barn.
N-forte-studien är den hittills största kliniska prövningen som har gjorts på extrem för tidigt födda barn i Sverige. IvanJekic

N-forte-studien är en svensk multicenterstudie som undersöker hur bröstmjölkbaserad berikning jämfört med komjölksbaserad berikning påverkar risken för svåra komplikationer såsom nekrotiserande enterokolit och blodförgiftning hos extremt för tidigt födda barn.

Även om vården av för tidigt födda spädbarn har förbättrats dramatiskt under de senaste årtiondena, avlider omkring 20 % av de extremt för tidigt födda barnen (födda före graviditetsvecka <28+0). Vanliga orsaker till dessa dödsfall är svåra komplikationer såsom blodförgiftning och den svåra tarminflammationen nekrotiserande enterokolit (NEC). Det finns tydliga samband mellan dessa barns diet och risken för NEC, svåra infektioner och neurologiska handikapp hos dessa barn.

Forskningsfrågor

För tidigt födda spädbarn som matas med bröstmjölk i stället för komjölksbaserad bröstmjölksersättning tolererar mat bättre och drabbas i mindre utsträckning av just NEC och blodförgiftning. Lyckligtvis får alla extremt för tidigt födda barn bara bröstmjölk under de första levnadsmånaderna i Sverige tack vara 100 % täckning av bröstmjölksbanker med donerad bröstmjölk. Trots detta är förekomsten av NEC och sepsis och neurologiskt handikapp senare i livet fortfarande hög i Sverige hos extremt för tidigt födda barn. Kan det bero på att bröstmjölkens sammansättning skiljer sig mellan mammor? Vilka faktorer i bröstmjölken är i så fall skyddande? Kan den komjölksbaserade berikning som alla dessa barn får öka risken? Genom att ta reda på detta kan vi finna nya sätt att berika bröstmjölken och på så sätt minska svår sjukdom hos dessa barn.

Största kliniska prövningen

En vuxen persons hand håller i handen på ett för tidigt fött barn. Foto IvanJekic N-forte-studien är den hittills största kliniska prövningen som har gjorts på extrem för tidigt födda barn i Sverige. Det är en randomiserad multicenterstudie på 24 neonatalavdelningar där bröstmjölkbaserad berikning jämförs med den komjölksbaserade berikning som var standard tidigare. Utöver detta analyserar vi bröstmjölk för att identifiera ämnen som skulle kunna bli framtida kosttillskott som minskar risken för NEC och neurologiskt handikapp och undersöker om vi med blodprovsanalyser och kan hitta biomarkörer som identifierar de barn som löper störst risk för dessa komplikationer och därmed har mest nytta av dessa tillskott.

Studieprotokoll

Publikationer

Omslag för publikation ''
Georg Bach Jensen, Fredrik Ahlsson, Magnus Domellöf, Anders Elfvin, Lars Naver, Thomas Abrahamsson (2021)

BMJ Open , Vol.11 Vidare till DOI

Nyheter

Kontakt