Samtal mellan lärare och forskare

Delta i NATDID:s nätverk Visa/dölj innehåll

Genom samtal och utbyte av erfarenheter kan kunskapen inom både skol- och forskarvärlden växa. NATDID skapar mötesplatser där idéer kan väckas och relationer byggas och utvecklas.

En viktig del av NATDID:s uppdrag är att bidra till nätverksbyggande mellan verksamma i skolan, forskarvärlden, lärarutbildningen och relevanta intressegrupper och organisationer. Vi vill skapa förutsättningar för långsiktiga relationer och dialog. NATDID blir på så vis ett forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT).

Inom ramen för detta forum arrangerar vi konferenser, håller i samtal mellan forskare och lärare kring aktuella ämnen, och skapar andra former av fysiska och digitala mötesplatser. NATDID har även ambassadörer över hela landet, en regional kontakt för erfarenhetsutbyten mellan lärare och forskare.

NATDID:s kalender Visa/dölj innehåll

Se kommande aktiviteter vi arrangerar eller medverkar vid

18 oktober 2023

NATDID:s konferens FobasNT 2023

18 oktober 2023 kl. 09.00 - 19 oktober 2023 kl. 17.00 Plats ej bestämd

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning Visa/dölj innehåll

Samtal vid scen i föreläsningssal.
Samtal vid NATDIDs konferens FobasNT. Patrick Moreau-Raquin

Konferens 2023

Inom ramen för vårt arbete med att skapa forum för samtal mellan lärare och forskare arrangerar NATDID konferensen FobasNT. Den riktar sig till lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, forskare och lärarutbildare, samt personer inom relaterade myndigheter och organisationer. Där vill vi mötas och utbyta kunskap om och erfarenheter av ämnesdidaktisk forskning relevant för lärare inom naturvetenskap och teknik. Nästa konferens kommer att hållas den 18-19 oktober 2023. Mer information kommer framöver men har du redan nu frågor om konferensen, skriv till fobasnt@uv.liu.se.

 

NATDID:s ambassadörer Visa/dölj innehåll

Karta över lärosäten med NATDID-ambassadörer.Karta över lärosäten med NATDID-ambassadörer.

Våra ambassadörer finns till för dig som jobbar i förskola, skola, på fritidshem eller lärosäten

NATDID-ambassadörerna fungerar som en regional kontakt och kan ge stöd i att utveckla skolverksamhet med hjälp av ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskap och teknik.

De kan till exempel delta i eller leda studiedagar eller studiecirklar tillsammans med lärare, lektorer, skolledare eller chefer inom såväl skola som förskola. Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till våra sex ambassadörer på sidan Om NATDID.

Nadik - mejllista för forskare och lärarutbildare Visa/dölj innehåll

Kvinna antecknar vid ett gruppsamtal. Foto Patrick Moreau-Raquin.

Informera andra och utbyt erfarenheter

Nadik är en mejllista för forskare och lärarutbildare där medlemmar kan informera varandra och diskutera olika ämnen. Listan administreras av NATDID. Anmäl dig till listan

För att skicka mejl till andra på listan, skriv till nadik@lists.liu.se. Enbart medlemmar kan skicka mejl på listan. För att undvika spam är listan modererad och det kan ta lite tid innan moderatorn godkänner ditt inlägg. För att sluta följa listan, skicka ett mejl till nadik-request@lists.liu.se och skriv ”unsubscribe" i ämnesfältet. Du får då ett mejl med ämnet "Your confirmation is required to leave the Nadik mailing list”. Klicka på länken i mailet. Vid frågor, adressändring osv., kontakta nadik-owner@lists.liu.se.

Vad vill du veta mer om? Visa/dölj innehåll

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.
Anna Stills

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår sida och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@ibl.liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.