Samtal mellan lärare och forskare

Delta i NATDID:s nätverk

Genom samtal och utbyte av erfarenheter kan kunskapen inom både skol- och forskarvärlden växa. NATDID skapar mötesplatser där idéer kan väckas och relationer byggas och utvecklas.

En viktig del av NATDID:s uppdrag är att bidra till nätverksbyggande mellan verksamma i förskola/skola, forskarvärlden, lärarutbildningen och relevanta intressegrupper och organisationer. Vi vill skapa förutsättningar för långsiktiga relationer och dialog. NATDID blir på så vis ett forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT).

Inom ramen för detta forum arrangerar vi konferenser, håller i samtal mellan forskare och lärare kring aktuella ämnen, och skapar andra former av fysiska och digitala mötesplatser. NATDID har även ambassadörer utspridda över landet, en regional kontakt för erfarenhetsutbyten mellan lärare och forskare.

FobasNT23: 18-19 oktober 2023 i Norrköping

NATDID:s ambassadörer

Karta över lärosäten med NATDID-ambassadörer.Karta över lärosäten med NATDID-ambassadörer.

Våra ambassadörer finns till för dig som jobbar i förskola, skola, på fritidshem eller lärosäten

NATDID-ambassadörerna fungerar som en regional kontakt och kan ge stöd i att utveckla skolverksamhet med hjälp av ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskap och teknik.

De kan till exempel delta i eller leda studiedagar eller studiecirklar tillsammans med lärare, lektorer, skolledare eller chefer inom såväl skola som förskola. Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till våra fyra ambassadörer på sidan Om NATDID.

Nadik - mejllista för forskare och lärarutbildare

Kvinna antecknar vid ett gruppsamtal. Foto Patrick Moreau-Raquin.

Informera andra och utbyt erfarenheter

Nadik är en mejllista för forskare och lärarutbildare där medlemmar kan informera varandra och diskutera olika ämnen. Listan administreras av NATDID. Anmäl dig till listan

För att skicka mejl till andra på listan, skriv till nadik@lists.liu.se. Enbart medlemmar kan skicka mejl på listan. För att undvika spam är listan modererad och det kan ta lite tid innan moderatorn godkänner ditt inlägg. För att sluta följa listan, skicka ett mejl till nadik-request@lists.liu.se och skriv ”unsubscribe" i ämnesfältet. Du får då ett mejl med ämnet "Your confirmation is required to leave the Nadik mailing list”. Klicka på länken i mejlet. Vid frågor, adressändring osv., kontakta nadik-owner@lists.liu.se.

Vad vill du veta mer om?

Lågstadieelev tittar på mossa genom lupp.
  Peter Holgersson AB

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår webbplats och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.