Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Mer material och inspiration

Här kan du se en informationsvideo och läsa intervjuer med forskare, lärare och pedagoger som arbetar med naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Utforska NATDID:s skriftserie, en fördjupning inom ämnesdidaktik med fokus på kemi, teknik, fysik och biologi. I vår avhandlingslista hittar du svenska doktorsavhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi listar också vetenskapliga tidskrifter på området med fritt tillgängliga artiklar. Längre ner hittar du länkar till resurscentrum inom naturvetenskap och teknik, och andra relevanta aktörer.

Video: Utveckla undervisningen med stöd av tematisk analys - steg för steg

När man i förskola/skola planerar och utvecklar undervisning är en förutsättning att det genomförs på en vetenskaplig grund. Vad innebär det och hur kan man göra det på ett konkret sätt?

I denna video beskriver vi hur man med stöd av tematisk analys kan utveckla undervisningen på ett systematiskt och kontinuerligt sätt. Den tematiska analysen hjälper till att sätta fokus på vad som sker i undervisningen, när det sker och varför det sker. Vi förklarar hur man steg för steg kan använda tematisk analys och ta stöd av forskning. Det kan fördjupa förståelsen för arbete på vetenskaplig grund och bidra till att utveckla ny kunskap.

De arbetar med naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Intervjuer med forskare, lärare och pedagoger

Carl-Johan Rundgren.

Han utforskar elevers uppfattningar av naturvetenskap

Professor Carl-Johan Rundgren undersöker hur gymnasieelever kan rustas för att tolka och förhålla sig till information om naturvetenskap i media. Han bidrar även till en global kartläggning av elevers förståelse för naturvetenskapliga undersökningar.

Pernilla Nilsson.

Alla vinnare när forskare och lärare gemensamt utforskade digitalisering i skolan

Professor Pernilla Nilsson tog år 2017 initiativ till ett samverkansprojekt med Region Halland och skolor i åtta kommuner i Halland och Skåne. Att tillsammans nå ny kunskap om digitalisering visade sig vara givande och nyttigt för alla parter.

Eva-Lena Bjursten.

Hon studerar pedagogiska strategier och bedömning i programmeringsundervisning

Eva-Lena Bjursten forskar om mellanstadielärares undervisning och bedömning av programmering i teknikämnet. Med en bakgrund både som programmerare och mellanstadielärare i bland annat NO och teknik har hon ett stort engagemang för området.

Kemikonferens summerad i bokform

Kemi för alla

Denna skrift innehåller sex artiklar med fokus på kemididaktik. De tar upp områden som kemisk bindning, språkutvecklande kemiundervisning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning, och mer abstrakta begrepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Artiklarna kommer från en konferens om kemididaktik, vars mål var att skapa en mötesplats för kemiundervisning mellan verksamma lärare och forskare i kemi-/NV-didaktik. Man ville även samla kunskapen från konferensen i en skrift som kan stötta lärare i att basera sin kemiundervisning på forskning. Vid frågor om skriften, kontakta Gunnar Höst, en av redaktörerna och medarbetare på NATDID. Läs Kemi för alla

Teknikdidaktisk forskning - bidrag från en forskningsmiljö

Omslag för publikation 'Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö'
Karin Stolpe, Gunnar Höst, Jonas Hallström (2018)

Teknikdidaktisk forskning för lärare

Denna bok är en antologi med sju texter om teknikdidaktik. Texterna har olika fokus och belyser:

 • Sambandet mellan elevers uppfattning om vad teknik är och deras intresse för ämnet.
 • Lärares attityder till teknik, och hur dessa kan påverkas av tid för fortbildning.
 • Faktorer som kan bidra till att flickor får ett lägre intresse för teknik än pojkar.
 • Vilken roll teknik har i aktiviteter på fritidshem.
 • Teknik i barnlitteratur.
 • Svårigheter som tekniska system innebär för lärare och lärarstudenter.

I det sista kapitlet ges en översikt av svensk forskning inom teknikdidaktik fram till år 2017. Vid frågor om skriften, kontakta Gunnar Höst, en av redaktörerna och medarbetare på NATDID.
Läs Teknikdidaktisk forskning för lärare


Fler böcker i NATDID:s skriftserie

Avhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Hitta ämnesdidaktiska avhandlingar 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Andersson, Jan. Learning Physics Through Communication During Laboratory Work: An empirical study at upper secondary school
Areljung, Sofie. Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Bergqvist, Anna. Teaching and learning of chemical bonding models: Aspects of textbooks, students’ understanding and teachers’ professional knowledge
Bohlin, Gustav. Evolving germs – Antibiotic resistance and natural selection in education and public communication
Borg, Farhana. Caring for people and the planet: preschool children’s knowledge and practices of sustainability
Edstrand, Emma. Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy
Eliasson, Nina. Att kommunicera skolans naturvetenskap: ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation
Gómez, Maria. Teachers’ assessment and grading practices in upper secondary science classrooms in Sweden - The teachers’ and students’ Perspectives
Knekta, Eva. Motivational aspects of test-taking: measuring test-taking motivation in Swedish national test contexts
Kramming, Kajsa. Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor
Leden, Lotta. Black & white or shades of grey. Teachers’ perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching
Ünsal, Zeynep. Bilingual Students’ Learning in Science: Language, Gestures and Physical Artefacts

2016

2015

Anker-Hansen, Jens. Assessing scientific literacy as participation in civic practices. Affordances and constraints for developing a practice for authentic classroom assessment of argumentation, source critique and decision-making
Axell, Cecilia. Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus
Berne, Birgitta. Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik
Björkholm, Eva. Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren
Broman, Karolina. Chemistry: Content, context and choices. Towards students' higher order problem solving in upper secondary school
Caiman, Cecilia. Naturvetenskap i tillblivelse - barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid
Christenson, Nina. Socioscientific argumentation - Aspects of content and structure
Grandahl, Maria. Prevention of Human Papillomavirus in a school-based setting
Hartell, Eva. Assidere Necesse Est. Necessities and complexities regarding teachers' assessment practices in technology education
Hasslöf, Helen. "The educational challenge in 'education for sustainable development': Qualification, social change and the political"
Johansson, Helena. Mathematical reasoning: In physics and real-life contexts
Lindahl, Camilla. Tecken av betydelse. En studie om dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum
Ottander, Katarina. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling. Meningsskapande, naturskapande, demokratiskapande
Ribeck, Judy. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas
Rocksén, Miranda. Reasoning in a science classroom
Rolandsson Lennart, Programmed or not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum
Serder, Margareta. Möten med Pisa. Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

2014

Vi hjälper dig i letandet

Här finns länkar till svenska doktorsavhandlingar om naturvetenskapernas och teknikens didaktik som handlar om skolan eller förskolan. Vi bevakar nya avhandlingar med hjälp av sökord i databaser. Har vi missat en avhandling som borde vara med i listan? Hör av dig till Gunnar Höst, gunnar.host@liu.se.

Tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Här ges ett urval av tidskrifter på området

Ämnesövergripande tidskrifter

Biologi

Kemi

Fysik

Teknik

Så har vi valt tidskrifter

Vi har valt tidskrifter med relevant innehåll som har ett gott anseende bland forskare. I första hand har vi valt tidskrifter där alla artiklar är fritt tillgängliga. I några fall har vi även tagit med tidskrifter där bara vissa artiklar är fritt tillgängliga. För dessa tidskrifter går det oftast att filtrera så att bara de fritt tillgängliga artiklarna visas.

Alla tidskrifterna i listan låter sina artiklar granskas av andra forskare, något som kallas referentgranskning eller “peer review”. Det är ett grundläggande krav för att en tidskrift ska räknas som vetenskaplig.

Ett annat tecken på kvalitet som vi tagit viss hänsyn till är om tidskriften är med i olika databaser över vetenskapliga tidskrifter. För att komma med i dessa databaser behöver en tidskrift gå igenom någon form av kvalitetsgranskning.

Bevaka en tidskrift

Det kan vara svårt att hitta rätt bland forskning. Ett sätt kan vara att bevaka någon tidskrift inom områden som du är intresserad av. Här finns en lista med ett urval av tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Listan innehåller både ämnesövergripande och ämnesspecifika tidskrifter, och de flesta är fritt tillgängliga.

Resurscentrum och andra aktörer

Hitta fler resurser

Nationella resurscentrum

 • Bioresurs, Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Uppsala universitet) bioresurs.uu.se
 • CETIS, Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan (Linköpings universitet) liu.se/cetis
 • KRC, Kemilärarnas resurscentrum (Stockholms universitet) su.se/kemilararnas-resurscentrum
 • NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning (Göteborgs universitet) ncm.gu.se
 • NRCF, Nationellt resurscentrum för fysik (Lunds universitet) fysik.org

Skolmyndigheter

Organisationer

Här har vi samlat fler nationella resurscentrum inom naturvetenskapsämnena och teknik. Vi tipsar även om relevanta skolmyndigheter och organisationer.

Vad vill du veta mer om?

Lågstadieelev tittar på mossa genom lupp.
  Peter Holgersson AB

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår webbplats och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.