Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Fler resurser Visa/dölj innehåll

Här har vi samlat mer material om forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Läs forskarporträtt och vår skriftserie. Hitta doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter på området. Få tips om andra resurscentrum och relevanta aktörer.

Här kan du läsa forskarporträtt som ger en bredare bild av människorna och arbetet bakom forskningsresultat relevanta för skolan. Du kan även utforska NATDID:s skriftserie, en fördjupning inom ämnesdidaktik med fokus på kemi, teknik, fysik och biologi. Genom vår avhandlingslista hittar du svenska doktorsavhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi listar också vetenskapliga tidskrifter på området med fritt tillgängliga artiklar. Längre ner hittar du också länkar till resurscentrum inom naturvetenskap och teknik, och andra relevanta aktörer.

Feyza Axelsson forskar om studiehandledares arbete med nyanlända elever Visa/dölj innehåll

Kemikonferens summerad i bokform Visa/dölj innehåll

Kemi för alla

Denna skrift innehåller sex artiklar med fokus på kemididaktik. De tar upp områden som kemisk bindning, språkutvecklande kemiundervisning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning, och mer abstrakta begrepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Artiklarna kommer från en konferens om kemididaktik, vars mål var att skapa en mötesplats för kemiundervisning mellan verksamma lärare och forskare i kemi-/NV-didaktik. Man ville även samla kunskapen från konferensen i en skrift som kan stötta lärare i att basera sin kemiundervisning på forskning. Vid frågor om skriften, kontakta Gunnar Höst, en av redaktörerna och medarbetare på NATDID. Läs Kemi för alla

Teknikdidaktisk forskning - bidrag från en forskningsmiljö Visa/dölj innehåll

Karin Stolpe, Gunnar Höst, Jonas Hallström (2018)

Teknikdidaktisk forskning för lärare

Denna bok är en antologi med sju texter om teknikdidaktik. Texterna har olika fokus och belyser:

  • Sambandet mellan elevers uppfattning om vad teknik är och deras intresse för ämnet.
  • Lärares attityder till teknik, och hur dessa kan påverkas av tid för fortbildning.
  • Faktorer som kan bidra till att flickor får ett lägre intresse för teknik än pojkar.
  • Vilken roll teknik har i aktiviteter på fritidshem.
  • Teknik i barnlitteratur.
  • Svårigheter som tekniska system innebär för lärare och lärarstudenter.

I det sista kapitlet ges en översikt av svensk forskning inom teknikdidaktik fram till år 2017. Vid frågor om skriften, kontakta Gunnar Höst, en av redaktörerna och medarbetare på NATDID.
Läs Teknikdidaktisk forskning för lärare


Fler böcker i NATDID:s skriftserie Visa/dölj innehåll

Avhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik Visa/dölj innehåll

Hitta ämnesdidaktiska avhandlingar 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Vi hjälper dig i letandet

Här finns länkar till svenska doktorsavhandlingar om naturvetenskapernas och teknikens didaktik som handlar om skolan eller förskolan. Vi bevakar nya avhandlingar med hjälp av sökord i databaser. Har vi missat en avhandling som borde vara med i listan? Hör av dig till Gunnar Höst, gunnar.host@liu.se.

Tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik Visa/dölj innehåll

Här ges ett urval av tidskrifter på området

Ämnesövergripande tidskrifter

Biologi

Kemi

Fysik

Teknik

Så har vi valt tidskrifter

Bevaka en tidskrift

Det kan vara svårt att hitta rätt bland forskning. Ett sätt kan vara att bevaka någon tidskrift inom områden som du är intresserad av. Här finns en lista med ett urval av tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Listan innehåller både ämnesövergripande och ämnesspecifika tidskrifter, och de flesta är fritt tillgängliga.

Resurscentrum och andra aktörer Visa/dölj innehåll

Vad vill du veta mer om? Visa/dölj innehåll

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.
Anna Stills

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår sida och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@ibl.liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.