Monitorering inom neurointensivvård

Neurointensivvård instrument

Vi undersöker metoder för detektering och monitorering av blödningar i hjärnan då patienter behandlas på neurointensivvårdsavdelning. Konventionella mätmetoder och optiska metoder studeras och jämförs med varandra.

För mer detaljerad information se vår engelska sida.