Monitorering inom neurointensivvård

Neurointensivvård instrument

Vi undersöker metoder för detektering och monitorering av blödningar i hjärnan då patienter behandlas på neurointensivvårdsavdelning. Konventionella mätmetoder och optiska metoder studeras och jämförs med varandra.

För mer detaljerad information se vår engelska sida.

Publikationer

Key publications

Rejmstad P, Haj-Hosseini N, Åneman O, Wårdell K. Optical monitoring of cerebral microcirculation in neurointensive care, Med & Biol Eng & Comp, Vol 56 (7), pp 1201–1210, 2018.

Zsigmond P., Hemm-Ode S., Wårdell K. Optical Measurements during Deep Brain Stimulation Lead Implantation: Safety Aspects , Stereotact Funct Neurosurg., 95(6):392-399, 2018.

Wårdell K, Zsigmond P, Richter J, Hemm S Optical Guidance System for Deep Brain Stimulation Surgery – from Experimental Studies to Clinical Use, OSA, Biophotonics Conference, Florida, USA, 2018.

Peter Rejmstad, Optical Monitoring of Cerebral Microcirculation , Linköping studies in Science and Technology, Doctorate Thesis No. 1807, 2017, ISBN 0345-7524

Wårdell K, Optical Techniques for Navigation during in Stereotactic Neurosurgery, Sensors and Materials, Vol. 28, No. 10, 1105–1116, 2016.

Rejmstad P, Åkesson G, Åneman O, Wårdell K, A laser Doppler system for monitoring cerebral microcirculation: implementation and evaluation during neurosurgery, Medical & Biological Engineering & Computing, 54:123–131, 2016.

Wårdell K, Zsigmond P, Richter J, Hemm S Relationship between laser Doppler signals and anatomy during deep brain stimulation electrode implantation toward the ventral intermediate nucleus and subthalamic nucleus. Neurosurgery, Jun;72(2 Suppl Operative):ons127-40; disc. ons140, 2013.
Mer publikationer:

Forskare

Finansieras av

Organisation