Presentation

Mitt doktorandprojekt går ut på att implementera metoder för kvantifiering av metaboliter i hjärnan med hjälp av magnetresonansspektroskopi (MRS).

Mitt fokus är mest på den inhibitoriska neurotransmittorn GABA som kräver speciell editering under mätningen för att kunna kvantifieras. Den implementerade metoden utvärderas kontinuerligt på friska försökspersoner och även som del i forskningsprojekt applicerat på kliniska patienter med narkolepsi, essentiell tremor och IBS. Det långsiktiga målet med projektet är att inkludera MRS-mätningen för GABA i klinisk rutin för diagnos av specifika neurologiska och psykologiska sjukdomar. 

Handledare
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Forskningscentrum
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll