Planerare som agenter för omställning till hållbara städer

Västra hamnen i Malmö
Västra hamnen, Malmö - Wikimedia Commons

Vi studerar transformativ planering och bidrar med och integrerar ny kunskap i samhällsplaneringsprogram.

Det är inom våra system för transport, jordbruk, byggd miljö samt energiproduktion och markanvändning som mycket måste förändras för att kunna nå målet att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp. Förändringarna kommer ha en betydande påverkan på hur vårt vardagsliv ser ut idag. Sådana transformativa förändringar kräver inte bara ambitiösa nationella politiska miljömål, utan även effektiva lokala instrument och praktiker för att kunna bidra till framtidens hållbara samhällen. De planeringspraktiker som används idag har däremot för få strategier och instrument för att bedöma, anpassa och skapa sociala och miljömässiga konsekvenser av den pågående samhällsutvecklingen, vilket leder fram till syftet med projektet.

Syftet med projektet

  • upptäcka och stödja nya strategier och verktyg för en transformativ planering
  • integrera kunskapen i samhällsplaneringsprogram

I projektet ingår fem utbildningar vid tre universitet och högskolor i Sverige: Linköpings universitet, Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola. Genom projektet kommer praktiker för transformativ omställning utvärderas och utvecklas, och kunskaper från projektet integreras i utbildningsmoment vid respektive utbildning. Varje år examineras mer än 200 studenter från projektgruppens utbildningar, vilket innebär att deras kompetens kommer bidra till en påskyndad, transformativ omställning av städer och regioner. Projektet har således betydande samhällsnytta på flera olika plan.

Från kartläggning till rekommendationer och verktyg

Projektet delas in i fem olika arbetspaket. En kartläggning av planeringspraktiker med transformativa element inom europeiska städer och utbildningar kommer ske först, därefter kommer praktiker och efterfrågad kunskap bland kommuner, regioner och andra planeringsorganisationer kartläggas och studeras. Flera olika workshops, som baseras på utgången av det tidigare utförda arbetet, ska genomföras och därefter summeras resultat och rekommendationer för utbildningar, lärare och professionella planerare.

Projektinformation:
Projektet "Planerare som agenter för omställning till hållbara städer" pågår 2021-2025 och finansieras av Formas Samhällsplanering för omställning.

 

 

Podd

Pod

Samarbetspartners

Utbildningsprogram

Forskargrupp