Forskning om prioriteringar

Tvärvetenskapligt fokus på prioriteringar i vård och omsorg

Sedan 2001 har Prioriteringscentrum bedrivit forskning kring prioriteringar i vård och omsorg. Centrumet är tvärvetenskapligt med bland annat etiska, nationalekonomiska, statsvetenskapliga och kliniska perspektiv på prioriteringsfrågor.

Prioriteringscentrum bedriver löpande forskningsprojekt i form av egeninitierade studier och uppföljningar, uppdrag åt huvudfinansiärer eller andra parter samt studier finansierade genom anslag från forskningsråd. Här hittar du avhandlingar kopplat till frågor om prioriteringar i vård och omsorg. Vi länkar även vidare till publikationsdatabasen DiVA där du kan söka efter forskningsartiklar på området. Aktuella forskningsresultat kan du läsa om under Aktuellt på vår startsida. Klicka på "Prioriteringscentrum" i menyn för att komma dit.

Avhandlingar på prioriteringsområdet

Hitta forskningsartiklar om prioriteringar i vård och omsorg

Person vid dator.
Person vid dator. Cissi Säfström

Sök i DiVA

I publikationsdatabasen DiVA kan du hitta forskningsartiklar och andra publikationer kring prioriteringar i vård och omsorg. Du kan välja att söka på exempelvis namn på medarbetare vid Prioriteringscentrum eller nyckelord. Du hittar även aktuella forskningsresultat om prioriteringar under Aktuellt på vår startsida. Vid frågor, kontakta prioriteringscentrum@liu.se