Konferenser och seminarier

Forum för kunskapsutbyte

Prioriteringscentrum skapar mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om prioriteringar i vård och omsorg.

Prioriteringscentrum arrangerar vartannat år den Nationella prioriteringskonferensen. Den samlar deltagare från bland annat regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg. Nästa konferens arrangeras hösten 2025 i Region Västerbotten.
Prioriteringscentrum deltar också på den internationella prioriteringskonferensen som även den hålls vartannat år, senast i Norge år 2022. Här nedanför hittar du information om dessa konferenser samt seminarier vi anordnar. Vid frågor om våra konferenser eller seminarier, mejla prioriteringscentrum@liu.se

Digitalt seminarium 11 april: prioritering och resursfördelning i kommun och region

Resurserna är begränsade! - Hur kan prioritering och fördelning av resurser göras efter behov på ett rättvist sätt?

Tid: Torsdag den 11 april kl. 10.30 - 12.00
Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan
Anmälan: Anmäl dig via CKS anmälningsformulär

Om seminariet: I såväl kommuner som regioner är resurserna begränsade vilket oundvikligen leder till att prioriteringar och ransoneringar måste göras för att resurserna ska räcka till det som bedöms vara mest angeläget. Det kan vara svåra beslut som måste tas men som är nödvändiga för att hålla ekonomin i balans. Ett sätt att stärka legitimiteten för dessa beslut, och förtroendet för beslutsfattarna, är att det finns en systematisk process och att arbetet och besluten sker på grunder som kan uppfattas vara rättvisa, både av medarbetare inom organisationen och utåt av befolkningen.
I seminariet beskriver föreläsarna ett flerårigt samarbete mellan Prioriteringscentrum och Motala kommun för att utveckla och införa ett strukturerat prioriteringsarbete på övergripande ledningsnivå och som inkluderar alla förvaltningsområden och organisatoriska nivåer. De presenterar även en modell för hur prioriteringsarbete i kommuner kan gå till. Seminariet utgör en kunskapskälla och inspiration för alla som är intresserade av ordnade prioriteringar på övergripande nivå, oavsett om man arbetar i kommun eller region.

Föreläsare: Barbro Krevers, biträdande professor samt medarbetare vid Prioriteringscentrum, och Karin Bäckman, enhetschef och projektledare vid Prioriteringscentrum.

Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier - CKS

Läs mer om prioriteringsarbete i rapporten "Modell för prioriteringsarbete i kommuner".


12:e Nationella prioriteringskonferensen, 11-12 oktober 2023

Tidigare nationella prioriteringskonferenser

Vartannat år sedan 2001

2021: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt 

På grund av covid-19-pandemin arrangerades den elfte Nationella prioriteringskonferensen digitalt den 19-21 oktober från en studio i Göteborg tillsammans med Västra Götalandsregionen.

2019: Vård efter behov - hur svårt ska det vara?

Den tionde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 19-21 november i Stockholm i samarbete med Region Stockholm.

Hör röster från konferensen

I tio kortare videoinslag summeras den tionde Nationella prioriteringskonferensen.

 

2017: Vårdens prioriteringar - union eller konflikt?

Den nionde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 23-25 oktober i Kalmar, i samarbete med Landstinget i Kalmar län. 

2015: Vilken väg ska prioriteringsarbetet i Sverige ta?

Den åttonde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 21-22 oktober i Norrköping, i samarbete med Region Östergötland.

2013: Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap

Den sjunde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 21-22 oktober i Gävle, i samarbete med Landstinget Gävleborg.

Konferenser 2001-2011

Den sjätte Nationella prioriteringskonferensen hölls den 6-7 oktober 2011 i Västerås, i samarbete med Landstinget Västmanland. Temat var "Välfärden – en osäker resa in i framtiden."

Den femte Nationella prioriteringskonferensen hölls den 15-16 oktober 2009 i Malmö, i samarbete med Region Skåne. Temat var "Prioriteringar i vården: Om konsten att bygga broar."

Den fjärde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 3-5 oktober 2007 i Örebro, i samarbete med Örebro Läns Landsting. Temat var "Lika vård på olika villkor?".
  Den tredje Nationella prioriteringskonferensen hölls den 22-23 september 2005 i Göteborg, i samarbete med Västra Götalandsregionen. Temat var "Vem ska bestämma? Om rättvisa prioriteringar i vården".
  Den andra Nationella prioriteringskonferensen hölls den 16-17 juni 2003 i Umeå, i samarbete med Västerbotten Läns Landsting. Temat var "Prioritering i praktiken – hur går vi från ord till handling?".
  Den första Nationella prioriteringskonferensen hölls den 1-2 oktober 2001 i Linköping, i samarbete med Landstinget i Östergötland. Temat var "Perspektiv på prioritering".

  Läs även rapporten 2002:1 Perspektiv på prioritering – Rapportering från den första nationella prioriteringskonferensen i Linköping den 1–2 oktober 2001

   

     Hitta summeringar och annat material från våra tidigare konferenser

     Priorities 2018
     Foto Emma Busk Winquist

     Internationella prioriteringskonferenser

     Priorities 2018
     Konferensen Priorities 2018 i Linköping Emma Busk Winquist

     Globalt intresse för prioriteringsfrågor

     Den internationella prioriteringskonferensen inom vård och omsorg arrangeras vartannat år av The International Society for Priorities in Health (ISPH). Nästa internationella prioriteringskonferens hålls i Bangkok, Thailand, 8-10 maj 2024. Mer om 2024 års konferens
     Den senaste konferensen hölls i Bergen, Norge, där Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) stod värd. Drygt 1000 personer deltog på plats och digitalt. Mer om 2022 års konferens
     År 2018 hölls den Internationella prioriteringskonferensen i Linköping där Prioriteringscentrum stod värd. Temat var "Ideas in practise". Mer om 2018 års konferens