Konferenser och seminarier

Forum för kunskapsutbyte

Prioriteringscentrum arrangerar vartannat år den Nationella prioriteringskonferensen. Den samlar bland annat regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg. Nästa konferens arrangeras 8-9 oktober 2025 i Umeå.
Prioriteringscentrum deltar också vid den internationella prioriteringskonferensen som även den hålls vartannat år, senast i Thailand våren 2024. Här nedanför hittar du information om dessa konferenser samt seminarier vi anordnar.

13:e Nationella prioriteringskonferensen, 8-9 oktober 2025 i Umeå

Tidigare nationella prioriteringskonferenser

Vartannat år sedan 2001

2023: Jämlik vård för alla - störst behov först

Den tolfte Nationella prioriteringskonferensen hölls den 11-12 oktober 2023 i Malmö i samarbete med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. 

2021: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt 

På grund av covid-19-pandemin arrangerades den elfte Nationella prioriteringskonferensen digitalt den 19-21 oktober från en studio i Göteborg tillsammans med Västra Götalandsregionen.

2019: Vård efter behov - hur svårt ska det vara?

Den tionde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 19-21 november i Stockholm i samarbete med Region Stockholm.

 

2017: Vårdens prioriteringar - union eller konflikt?

Den nionde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 23-25 oktober i Kalmar, i samarbete med Landstinget i Kalmar län. 

2015: Vilken väg ska prioriteringsarbetet i Sverige ta?

Den åttonde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 21-22 oktober i Norrköping, i samarbete med Region Östergötland.

Konferenser 2001-2013

Den sjunde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 21-22 oktober i Gävle, i samarbete med Landstinget Gävleborg. Temat var "Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap."

Den sjätte Nationella prioriteringskonferensen hölls den 6-7 oktober 2011 i Västerås, i samarbete med Landstinget Västmanland. Temat var "Välfärden – en osäker resa in i framtiden."

Den femte Nationella prioriteringskonferensen hölls den 15-16 oktober 2009 i Malmö, i samarbete med Region Skåne. Temat var "Prioriteringar i vården: Om konsten att bygga broar."

Den fjärde Nationella prioriteringskonferensen hölls den 3-5 oktober 2007 i Örebro, i samarbete med Örebro Läns Landsting. Temat var "Lika vård på olika villkor?".
Den tredje Nationella prioriteringskonferensen hölls den 22-23 september 2005 i Göteborg, i samarbete med Västra Götalandsregionen. Temat var "Vem ska bestämma? Om rättvisa prioriteringar i vården".
Den andra Nationella prioriteringskonferensen hölls den 16-17 juni 2003 i Umeå, i samarbete med Västerbotten Läns Landsting. Temat var "Prioritering i praktiken – hur går vi från ord till handling?".
Den första Nationella prioriteringskonferensen hölls den 1-2 oktober 2001 i Linköping, i samarbete med Landstinget i Östergötland. Temat var "Perspektiv på prioritering".

Läs även rapporten 2002:1 Perspektiv på prioritering – Rapportering från den första nationella prioriteringskonferensen i Linköping den 1–2 oktober 2001

 

Hitta summeringar och annat material från våra tidigare konferenser

Priorities 2018
Foto Emma Busk Winquist

Internationella prioriteringskonferenser

Priorities 2018
Konferensen Priorities 2018 i Linköping Emma Busk Winquist

Globalt intresse för prioriteringsfrågor

Den internationella prioriteringskonferensen inom vård och omsorg arrangeras vartannat år av The International Society for Priorities in Health (ISPH). Nästa internationella prioriteringskonferens hålls i Tyskland 2026. 2024 års konferens hölls i Bangkok, Thailand.
Mer om 2024 års konferens
År 2018 hölls den internationella prioriteringskonferensen i Linköping där Prioriteringscentrum stod värd. Temat var "Ideas in practise". Mer om 2018 års konferens