RemindMe – ett webbaserat kognitivt stöd för att förenkla vardagen

Livet är så pass komplicerat idag att väldigt många inte skulle klara en dag utan sina kalendrar. Tänk er då hur världen ter sig för en person med svårigheter att strukturera sin vardag och komma ihåg avtalade tider. 

För den gruppen finns nu RemindMe – en ny webbaserad kalender med påminnelsestöd som möjliggör självständighet, oberoende och frihet i skolan, i arbetslivet och i vardagen. I projektet utvecklar och prövar vi ett nytt digitalt verktyg som stödjer personer att planera sin vardag och att komma ihåg aktiviteter.

RemindMe – ett interaktivt webbaserad påminnelsestöd

RemindMe är ett nytt, kostnadseffektivt digitalt verktyg som passar alla mobiltelefoner och som erbjuder interaktiv återkoppling. RemindMe är utvecklat för personer som behöver hjälp med att planera, strukturera och utföra viktiga aktiviteter i deras vardag. 

Kraven ökar

Kraven i samhället på att planera och organisera aktiviteter och att tidsmässigt samordna sig med andra ökar. Efterfrågan på användarvänliga, effektiva, evidensbaserade digitala verktyg och metoder som underlättar vardagen är stor från såväl användare och anhöriga som verksamheter inom kommun och landsting. Stöd i vardagslivet med hjälp av teknik har stor potential för personer som behöver stöd i att strukturera, komma ihåg och att utföra aktiviteter, förutsatt att tekniken används vanemässigt och blir integrerad i vardagslivet. Forskning som syftar till att utveckla stöd i praktiska vardagssituationer för att på så sätt förbättra levnadsvillkoren för personer med behov av stöd behöver utvecklas som komplement till befintlig medicinsk och pedagogisk forskning inom området.

Delprojekt i ICT

RemindMe är utvecklat för barn och unga men prövas också för äldre personer och är ett delprojekt i vårdforskningsprogrammet Supporting Self Care by Information and Communication Technology (ICT) for older people with long term conditions.

RemindMe underlättar vardagen för användare och stödpersoner

Preliminära resultat visar att den webbaserade kalendern RemindMe är intuitiv, enkel och överskådlig. Den är också användarvänlig vad gäller färgval och storlek.

”Ja, kalendern var väldigt... behaglig att titta på liksom... alltså... för det var ju inte såhär jätte skrikiga färger. Och inte rörigt, det var väldigt liksom cleant så man blir ju inte bombarderad av information så det är ju positivt”.

Resultaten visar också att den aktiva handlingen, som kräver att användaren besvarar SMS, ökade aktivitetsutförandet genom att göra användaren mer medveten om aktiviteten.

”Den aktiva handlingen gör ju att man bli mera medveten om... För att man kan ju sätta hur mycket larm som helst på sin mobil till exempel, men man gör ju inte så mycket aktiv handling utan att man stänger av den.  Och här får du svara och då har du sagt JA så gör du det också oftast. Så det är det som är det positiva att man får en tydlig… en tydlig påminnelse och en aktiv handling”.

”De flesta idag har ju mobiler, smartphones och där finns ju också med kalender och påminnelser, en del kanske klarar sig med den biten, men då får man ju inte den här feedbacken och det är ju det som är skillnaden också”.

RemindMe har potential att underlätta vardagen för stödpersoner genom att den tid som stödpersoner lägger på att påminna om planerade och återkommande aktiviteter kan minska.

”Jag skulle ju spara tid! Ja, men det skulle ju bli enklare… Det som jag skulle spara tid på är att jag slipper hålla på att söka dem och allting, utan jag skulle bara kunna lägga in, och sen vet jag att de bekräftar”.

Funktioner


Enkelt och smart 

Aktiviteter och påminnelser läggs enkelt in i RemindMe genom en användarvänlig och intuitiv webbaserad kalender. 

 


Direkt i mobilen 

För varje påminnelse om en aktivitet skickas ett SMS till användarens vanliga mobiltelefon. RemindMe fungerar på alla sorts mobiltelefoner oavsett modell.

 


Samarbete

RemindMe är kollaborativt och designat för möjliggöra samarbete mellan olika personer kring vardagsplanering. Användaren kan själv eller tillsammans med en stödperson planera sin vecka och lägga in aktiviteter och påminnelser i RemindMe. 
Interaktiv uppföljning 


Användaren ska själv aktivt via SMS bekräfta om hen kommer att utföra aktiviteten eller inte vilket sparas av RemindMes unika feedback loop. Den sparade informationen kan sedan användas till uppföljning, vidare planering och utvärdering tillsammans med användaren och anhöriga för fortsatt planering, uppföljning och utvärdering.

Kontakt

Relaterat innehåll