Statistisk analys av neurologisk bilddata

Forskare framför dator

Funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) är ett populärt verktyg för att studera hjärnaktivitet, eftersom det icke invasivt kan avbilda den mänskliga hjärnan utan någon joniserande strålning.

 Metoden kan detektera hjärnaktivitet i samband med uppgifter som utförs av patienten under tiden som mätningen pågår och används ofta inom neurologi och psykologiforskning.

Ur ett statistiskt perspektiv är analys av fMRI-data en utmanande uppgift av flera skäl. En anledning är att bruset som skapats under scanningen har en komplex struktur, vilket är praktiskt taget omöjligt att simulera med en dator. En annan anledning är att det finns flera bruskällor som snedvrider signalen, till exempel huvudrörelse, andning och puls. MR i sig skapar också en typ av elektroniskt brus.

I detta projekt valideras och förbättras befintliga statistiska modeller för neurologisk bilddata, ofta med öppna data tillgängliga genom datadelning. Att använda mer avancerade statistiska modeller kan vara tidskrävande, och vi använder därför regelbundet parallell datoranvändning genom flerkärniga CPU:er och många kärnor med GPU (grafikkort) för att sänka processorstiden.

Kontakt

Läs mer om CMIVs forskning