Fotografi av Hans Knutsson

Hans Knutsson

Presentation

Jag har över 400 publikationer inom bildbehandling och maskininlärning. De tio mest citerade har totalt mer än 4000 citeringar, h-index = 40. Jag var en av CMIV:s grundare (Centrum för bildvetenskap och visualisering). Sammantaget har jag handlett 21 doktorander, inräknat redan disputerade och idag studerande.

Jag tog min doktorsexamen 1982. 1984-1986 var jag postdoktor vid Rockefeller University Neurobiology Laboratory som leddes av Nobelpristagaren Torsten Wiesel.

Jag föreslog och utvecklade en ny metod för representation och estimering av multidimensionella signalers lokala struktur genom att använda tensorer och tensorfält. Resultatet av denna forskning blev"Normalized Convolution", en metod för att hantering oregelbundet urval och osäkra data. Avancerad spatio-temporal filtrering, registrerings- och segmenteringsteknik har fortsatt att vara huvudmålen för min forskning. Inom magnetisk resonansavbildning (MRI) introducerade jag kanonisk korrelationsbaserad fMRI-analys. Nyare viktiga resultat är: MRI-rekonstruktion av hjärtpulssekvenser, realtidsdatorgränssnitt för fMRI-hjärnavbildning samt brusreducering av medicinsk bilddata i 4D.

I samarbete med LMI, the Laboratory for Mathematics in Imaging och the Surgical Planning Laboratory i Boston har jag också startat en ny forskningslinje med syfte att utveckla en gemensam teoretisk ram för provtagning, representation och visualisering av diffusionsprocesser  in vivo genomanvändning av MRI.

Jag samordnar datainsamling och delprojektet i "Seeing organ function – patient specific image data driven organ exploration and simulation" ett stort strategiskt projekt som stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Publikationer

Publikationslista

Citeringar

 

Curriculum Vitae

Publikationer

2021

Maryam Afzali, Hans Knutsson, Evren Özarslan, Derek K. Jones (2021) Computing the orientational-average of diffusion-weighted MRI signals: a comparison of different techniques Scientific Reports, Vol. 11, Artikel 14345 Vidare till DOI

2020

David Abramian, Per Sidén, Hans Knutsson, Mattias Villani, Anders Eklund (2020) Anatomically Informed Bayesian Spatial Priors for FMRI Analysis ISBI 2020: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging Vidare till DOI

2019

Hans Knutsson (2019) Towards Optimal Sampling in Diffusion MRI COMPUTATIONAL DIFFUSION MRI (CDMRI 2018) Vidare till DOI
Iulian Emil Tampu, Cem Yolcu, Hans Knutsson, Cheng Guan Koay, Evren Özarslan (2019) Estimation of the orientationally-averaged magnetic resonance (MR) signal for characterizing neurite morphology
Xuan Gu, Hans Knutsson, Markus Nilsson, Anders Eklund (2019) Generating Diffusion MRI Scalar Maps from T1 Weighted Images Using Generative Adversarial Networks Image Analysis: Lecture Notes in Computer Science, s. 489-498 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter