Personer med reumatoid artrit (RA) drabbas av smärta och stelhet vilket ofta medför svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. En obalans mellan aktiviteters krav och individens förmåga kan resultera i svårigheter på arbetet med sjukfrånvaro och behov av stöd på arbetsplatsen. 

En man och en kvinna står vid ett fönster och har en laptop framför sig. Mannen pekar på laptopens skärm.PROMwork.

De arbetsrelaterade svårigheterna som uppstår på grund av RA är ofta ett resultat av interaktionen mellan sjukdomen, individen och dennes arbetsmiljö, så som krav och stöd i arbetet. Patientrapporterade mått är användbara inom rehabilitering eftersom de fylls i av personen med RA inför ett möte och identifierar individens upplevda behov av insatser. Den insamlade informationen kan ligga till grund för beslut om insatser och ger möjlighet att följa upp de åtgärder som sätts in.

Syfte med frågeformulären

De sju frågeformulären, d v s metoden som används i projektet Work-PROMs syftar till att kartlägga stödjande och hindrande aspekter i arbetssituationen för personer med RA. Frågeformulären mäter arbetsrelaterade svårigheter och kontextuella faktorer som påverkar arbetssituationen.

Initiala psykometriska tester som genomförts i Kanada har visat att de har potential att identifiera personer med risk för arbetsrelaterade svårigheter och deras behov av rehabiliterande insatser för att kunna fortsätta arbeta.

Målgrupp

Målgruppen för metoden är personer med RA med svårigheter på arbetet, arbetsgivare, rehabiliteringskoordinatorer eller andra involverade rehabiliteringsaktörer. Informationen som genereras är även användbar för preventivt arbete för att skapa en hållbar arbetssituation för personer med RA.

Innehåll och utformning

Metoden för att kartlägga stöd och hinder på arbetsplatsen består av:

  1. The Work Activities Limitation Scale (WALS): Arbetsrelaterade svårigheter
  2. The Work Transitions Index (WTI): Nuvarande arbetssituation och sjukfrånvaro senaste 6 månaderna
  3. The Arthritis Work Spillover Scale (AWSS): Arbetets krav i relation till hälsotillstånd
  4. The Perceived Workplace Support Scale (PWSS): Stöd från chef och arbetskollegor
  5. The Chronic Illness Job Strain Scale (CIJSS): Upplevelse av stress på arbetet på grund av hälsotillstånd/symptom
  6. The Workplace Accommodations, Benefits, Policies and Practice Scale (WABPPS): Policyer, förmåner och anpassningar på arbetet
  7. Work-Health-Personal Life Perceptions Scale (WHPLPS): Relation mellan hälsotillstånd, arbete och privatliv

I projektet PROMwork pågår arbete med att översätta och kulturellt anpassa de sju frågeformulären till en svensk kontext.

Forskare

Work-PROMs är en del av

Organisation