SWEdigS – Digitala lösningar för en hållbar arbetssituation

Bild på person som hoppar mellan två klippor. En pil går från den första till den andra klippan, som personen hoppar till. På den andra klippan står det
SWEdigS.

SWEdigS (Sustainable Worker & Employer, digital Solutions) är ett koncept med olika digitala redskap för att stödja individer med långvarig smärta i att skapa en hållbar arbetssituation. Redskapen inom SWEdigS-konceptet är baserade på forskning och är framtagna i nationell och internationell samverkan mellan forskare, användare och olika aktörer såsom personer med långvarig smärta, arbetsgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta är SWEdigS

SWEdigS bygger på följande bärande idéer:

  • att stödja en interaktion mellan arbetstagare och arbetsgivare/ledare för att åstadkomma en hållbar arbetssituation och i längden ett välfungerande arbetsliv.
  • i ett digitalt anpassningsbart format stödja arbetstagarens handlingskraft och möjlighet att själv hantera sina symtom och därigenom förbättra sin arbetssituation.
  • genom en digital lösning möjliggöra ett alltid tillgängligt stöd med en hög kvalitet på lärande som äger rum i interaktionen mellan arbetstagaren och arbetssituationen.

De olika forskningsprojekten

I SWEdigS ingår följande forskningsprojekt

  • SWEPPE – Ett forskningsbaserat verktyg för dig med långvarig smärta och din arbetsgivare när du är på väg tillbaka till arbetet. Syftet med SWEPPE är att främja en hållbar återgång till arbetslivet. SWEPPE är framtaget vid Linköpings Universitet och är baserad på forskning och långvarig smärta och återgång i arbete.
  • GRTWswe - Verktyg som stöd för en gradvis återgång i arbete. Ett strukturerat redskap för att planera och formulera en tydlig plan för en successiv arbetsåtergång. Redskapet består av en manual och ett planeringsblad för gemensam kartläggning där arbetsgivare och arbetstagare är delaktiga i en veckovis avstämning av arbetsuppgifter, mål och åtgärder på arbetsplatsen.
  • PROMwork - En metod för kartläggning av hinder och stöd i arbetssituationen för personer med besvär i rörelseorganen. PROMwork består av ett flertal olika validerade och reliabilitetstestade bedömningsinstrument som kan användas i arbetssituationen för att kartlägga ett brett spektrum av olika aspekter som kan påverka arbetet. Aspekter som bedöms är såväl individens egen funktion, som den psykosociala och fysiska miljön samt organisationen.

Ni kan läsa mer om de olika projekten längre ned på denna sida.

Följ oss gärna på:

Twitter: SWEdigS

Instagram: _swedigs

Forskningsprojekt inom SWEdigS

Filmer

GRTW

SWEPPE

Publikationer

Här har vi samlat samtliga artiklar som är kopplade till SWEdigS.

Turesson C, Liedberg G, Björk M. Evaluating the Clinical Use and Utility of a Digital Support App for Employees With Chronic Pain Returning to Work (SWEPPE): Observational Study. JMIR Hum Factors 2023;10:e52088

Svanholm F, Turesson C, Löfgren M,Björk M. Acceptability of the eHealth Intervention Sustainable Worker Digital Support for Persons With Chronic Pain and Their Employers (SWEPPE): Questionnaire and Interview Study. JMIR Hum Factors 2023;10:e46878

Gunilla Liedberg, Mathilda Björk, Elena Dragioti, Christina Turesson (2021) Qualitative Evidence from Studies of Interventions Aimed at Return to Work and Staying at Work for Persons with Chronic Musculoskeletal Pain. Journal of Clinical Medicine , Vol.10.

Björk Mathilda, Gerdle Björn, Liedberg Gunilla, Svanholm Frida, Solmi Marco, Thompson Trevor, Chaimani Anna, Dragioti Elena (2020) Interventions to facilitate return to work in adults with chronic non-malignant pain: a protocol for a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open 2020;10:e040962. doi:10.1136/bmjopen-2020-040962

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2022) Development of a Digital Support Application With Evidence-Based Content for Sustainable Return to Work for Persons With Chronic Pain and Their Employers: User-Centered Agile Design Approach JMIR Human Factors, Vol. 9.

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Linda Vixner, Monica Löfgren, Mathilda Björk (2022) Evidence-based digital support during 1 year after an Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programme for persons with chronic musculoskeletal pain to facilitate a sustainable return to work: a study protocol for a registry-based multicentre randomised controlled trial. BMJ Open 2022;12:e060452

Forskare

Organisation