Att skapa delaktighet i rehabilitering

Individens delaktighet i rehabilitering är en betydelsefull faktor för resultatet av rehabiliteringsinsatser. Det är därför viktigt att belysa hur patienter kan stödjas och motiveras på bästa sätt i olika delar av rehabiliteringsprocessen.

Jag forskar inom handrehabilitering, långvarig smärta och arbetsåtergång. Min forskning berör olika delar av vårdkedjan, från tidiga rehabiliteringsinsatser i anslutning till kirurgi till insatser i samband med arbetsåtergång. Ofta behöver individer som lever med långvariga tillstånd även stöd efter att en rehabiliteringsperiod avslutats för att fortsätta hantera i sin vardag. Jag arbetar därför med flera olika projekt kring redskap och metoder för stöd och samverkan för att undersöka på vilket sätt stöd kan ges till individen under olika delar av rehabiliteringsprocessen.

Om mig

CV

Utbildningar

 • 1999 Arbetsterapeutexamen, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2016 Medicine doktorsexamen, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2022 Docent, Linköpings Universitet (LiU)

Anställningar

 • 1999-2003 Leg. Arbetsterapeut, Geriatriska kliniken,
  Universitetssjukhuset i Linköping
 • 2003-2020 Leg. Arbetsterapeut, Hand och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • 2020-2022 Postdoktor i arbetsterapi, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2022- Universitetslektor i arbetsterapi, Linköpings Universitet (LiU)

Uppdrag

 • Biträdande handledare för forskarstuderande vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset.

Undervisning

 • Basgruppshandledare
 • Examinator
 • Handledare för masteruppsats i arbetsterapi

Nätverk

 • SWEDEwork – Sustainable work and everyday life

Publikationer

2022

Forskning

Aktuella forskningsprojekt:

 • SWEPPE - ett digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. Ett forskningsbaserat verktyg för att främja en hållbar arbetssituation.

 • GRTWswe - dialogverktyg som stöd för en gradvis återgång i arbete, GRTWswe. Ett strukturerat redskap för att planera och formulera en tydlig plan för en successiv arbetsåtergång.

 • PROMwork - enkätredskap för kartläggning av hinder och stöd i arbetssituationen för personer med besvär i rörelseorganen. PROMwork består av ett flertal olika validerade och reliabilitetstestade bedömningsinstrument som kan användas i arbetssituationen för att kartlägga ett brett spektrum av olika aspekter som kan påverka arbetet.

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter