Leg. arbetsterapeut vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken och verksam vid Arbetsterapeutprogrammet

Jag är leg. arbetsterapeut och disputerade 2016. Jag är verksam sedan 2003 på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Region Östergötland, där jag varvar kliniskt arbete, forsknings- och utvecklingsuppdrag. 

Sedan 2016 arbetar jag även 40 % på arbetsterapeututbildningen med undervisning på grundnivå och handledning av examensarbeten på kandidatnivå.

Mitt intresseområde är klinisk interventionsforskning och utveckling inom handrehabiliteringens värld.

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll