Fotografi av Christina Turesson

Christina Turesson

Biträdande professor, Enhetschef

I min forskning vill jag belysa resultat av rehabiliteringsinsatser och patienters perspektiv och behov i relation till att vara delaktiga i sin rehabilitering.

Att skapa delaktighet i rehabilitering

Individens delaktighet i rehabilitering är en betydelsefull faktor för resultatet av rehabiliteringsinsatser. Det är därför viktigt att belysa hur patienter kan stödjas och motiveras på bästa sätt i olika delar av rehabiliteringsprocessen.

Jag forskar inom handrehabilitering, långvarig smärta och arbetsåtergång. Min forskning berör olika delar av vårdkedjan, från tidiga rehabiliteringsinsatser i anslutning till kirurgi till insatser i samband med arbetsåtergång. Ofta behöver individer som lever med långvariga tillstånd även stöd efter att en rehabiliteringsperiod avslutats för att fortsätta hantera i sin vardag. Jag arbetar därför med flera olika projekt kring redskap och metoder för stöd och samverkan för att undersöka på vilket sätt stöd kan ges till individen under olika delar av rehabiliteringsprocessen.

Om mig

CV

Utbildningar

 • 2022 Docent, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2016 Medicine doktorsexamen, Linköpings Universitet (LiU)
 • 1999 Arbetsterapeutexamen, Linköpings Universitet (LiU)

Anställningar

 • 2023- Bitr professor i arbetsterapi, Linköpings Universitet (LIU)
 • 2022- 2023 Universitetslektor i arbetsterapi, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2020-2022 Postdoktor i arbetsterapi, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2003-2020 Leg. Arbetsterapeut, Hand och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • 1999-2003 Leg. Arbetsterapeut, Geriatriska kliniken, 
  Universitetssjukhuset i Linköping

Uppdrag

 • Huvudhandledare för två forskarstuderande vid Linköpings Universitet och biträdande handledare för en forskarstuderande vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset.

Undervisning

 • Olika undervisningsuppdrag i flera kurser på arbetsterapeutprogrammet vid LIU
 • Kursansvarig för examensarbeteskursen Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, LIU
 • Handledare för magister/masteruppsatser i arbetsterapi

Nätverk

 • SWEdigS

Publikationer

2023

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2023) Evaluating the Clinical Use and Utility of a Digital Support App for Employees With Chronic Pain Returning to Work (SWEPPE): Observational Study JMIR Human Factors, Vol. 10, Artikel e52088 Vidare till DOI
Madeleine Winberg, Christina Turesson (2023) Patients perspectives of collagenase injection or needle fasciotomy and rehabilitation for Dupuytren disease, including hand function and occupational performance Disability and Rehabilitation, Vol. 45, s. 986-996 Vidare till DOI
Jonas Svingen, Marianne Arner, Christina Turesson (2023) Patients experiences of flexor tendon rehabilitation in relation to adherence: a qualitative study Disability and Rehabilitation, Vol. 45, s. 1115-1123 Vidare till DOI
Christina Turesson, Annika Lindh (2023) Learning occupational therapy practice using standardised patients in a practical examination - experiences of students and teachers Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 425-434 Vidare till DOI
Linda Evertsson, Carin Carlsson, Christina Turesson, Melih Selcuk Ezer, Marianne Arner, Cecilia Mellstrand Navarro (2023) Incidence, demographics and rehabilitation after digital nerve injury: A population-based study of 1004 adult patients in Sweden PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0283907 Vidare till DOI

Forskning

Aktuella forskningsprojekt:

 • LOTSA - Förståelse för och lärande av arbetsterapeutiska färdigheter

 • SWEPPE - ett digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. Ett forskningsbaserat verktyg för att främja en hållbar arbetssituation.

 • GRTW - dialogverktyg som stöd för en gradvis återgång i arbete, GRTWswe. Ett strukturerat redskap för att planera och formulera en tydlig plan för en successiv arbetsåtergång.

 • PROMwork - enkätredskap för kartläggning av hinder och stöd i arbetssituationen för personer med besvär i rörelseorganen. PROMwork består av ett flertal olika validerade och reliabilitetstestade bedömningsinstrument som kan användas i arbetssituationen för att kartlägga ett brett spektrum av olika aspekter som kan påverka arbetet.
Närbild på en hand som lyfter upp en röd pusselbit. Under handen ligger många vita pusselbitar.

Arbetsterapiforskning

Arbetsterapiforskning syftar till att minska funktionshinder i samhället oavsett funktionsnedsättning. Inom vår arbetsterapiforskning finns fyra olika forskningsteman med tillhörande forskningsprojekt.

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter