matth80

Mathilda Björk

Professor

Min drivkraft är att vilja förstå och att utveckla. Det är ett stort privilegium att få ställa frågor och söka svar, stanna upp och reflektera och förhoppningsvis bidra med ny kunskap som förbättrar rehabilitering och minskar funktionshinder.

Rehabilitering i förändring

Tidigt omhändertagande och biologiska läkemedel har förbättrat tillvaron för personer med reumatoid artit (RA; ledgångsreumatism) avsevärt. Dock upplever många sig fortsatt begränsade i en kravfylld vardag vilket visar ett fortsatt behov av rehabilitering.

Idag arbetar drygt 50% av patienterna tre år efter diagnos av reumatoid atrit (RA). Siffran kan jämföras med 30% vid motsvarande uppföljning för patienter som insjuknade på 90-talet, då tidiga insatser just hade introducerats och biologiska läkemedel inte var tillgängliga. Men även om tillvaron förbättrats för många patienter visar projektet Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit (TIRA), med sin unika möjlighet att jämföra funktionshinder i ett brett perspektiv hos dagens patienter jämfört med de som insjuknade på 90-talet, att många av dagens patienter rapporterar funktionshinder och känner sig begränsade. Begränsade av sjukdomen i att kunna göra vad de brinner för att göra. Det kan vara allt från att lyfta en kastrull, eller leka med sitt barnbarn till att få livspusslet att gå ihop eller att genomföra klassikern. Ibland kan dessa upplevda begränsningar verka förbryllande, då de finns där trots att exempelvis sjukdomsaktiviteten är låg och medicinerna välinställda.

I vår forskargrupp har vi inriktat oss på att kartlägga hur och i vilken grad dagens patienter känner sig hindrade i vardagen och därmed inte känner sig delaktiga på det sätt de vill. Min vision för framtiden är att vi ska bli ännu bättre på att möta individens och även närståendes behov och kunna erbjuda en skräddarsydd rehabilitering där patienten är den självklara huvudpersonen. 

Forskningstema

Möjlighet till delaktighet vid reumatisk sjukdom

Inom forskningstemat ingår följande forskningsprojekt:
 • Funktionshinder hos personer med RA idag
 • Viktiga LivsAktiviteter (VLA swe)
 • SAMMRA

Ytterligare forskningsprojekt

 • Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit (TIRA)-projektet
  Medlem i styrgruppen för projektet
 • Nationellt Register över Smärtrehabiliterings (NRS) forskargrupp
 • Kliniskt LUpusRegister i Nordöstra Götaland (KLURING)

Utbildning

 • Programansvarig Arbetsterapeutprogrammet
 • Handledare av uppsatser på grund- och avancerad nivå

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen, uppdrag och utmärkelser
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

Utbildningar

 • 2000 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet (LiU)
 • 2008 Medicine doktorsexamen, LiU
 • 2013 Docent i arbetsterapi, Jönköping University

Anställningar

 • 2000-2002 Leg. arbetsterapeut vid Region Östergötland
 • 2003-2008 Doktorand Vårdalinstitutet samt LiU
 • 2008-2013 Universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping
 • 2010 Postdoc UCSF
 • 2010-2011 Postdoc Sahlgrenska akademin
 • 2013-2015 Arbetsterapeut Region Östergötland
 • 2013-2015 Adj lektor Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • 2015- Biträdande professor LiU i kombination med Region Östergötland

Uppdrag

 • Ledamot i Reumatikerförbundets forskningsråd 2014-
 • Vice ordförande i Svenskt Reumatologiskt Forum (SveReFo) (Twitter: sverefo) 2014-.
 • Medlem i Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrits (TIRA) styrgrupp.
 • Ledamot i Sveriges arbetsterapeuters utskott för rörelseorganens sjukdomar.
 • Huvudhandledare för doktorand och leg. arbetsterapeut Frida Svanholm vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Avdelningen för samhällsmedicin (SAM).
 • Biträdande handledare för arbetsterapeut Thuy Tran, Curtin University, Perth Australien.

Utmärkelser

 • Reumatikerförbundets diplom för reumatologisk forskning 2013.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Örebro 2014.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Tylösand 2015.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Mathilda Björk, Mikael Thyberg, Eva Valtersson, Patricia Katz (2016)

Clinical Rehabilitation , Vol.30 , s.1211-1219 Vidare till DOI

Christina H Opava, Mathilda Björk (2015)

The Lancet , Vol.385 , s.396-398 Vidare till DOI

Annette Sverker, Gunnel Östlund, Mikael Thyberg, Ingrid Thyberg, Eva Valtersson, Mathilda Björk (2015)

Disability and Rehabilitation , Vol.37 , s.1251-1259 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll