Fotografi av Mathilda Björk

Mathilda Björk

Proprefekt, Professor

Som proprefekt för forskning vid HMV vill jag skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftig forskning. Jag är även ämnesföreträdare i arbetsterapi och forskningsledare för projekt inom rehabilitering vid långvarig smärta.

Hållbar arbetssituation vid långvarig smärta

Att få landa mjukt på arbetsplatsen i en hållbar arbetssituation är ett mål för många personer med långvarig smärta som genomgår multimodal rehabilitering (MMR). Trots det visar sjukfrånvarostatistiken att målet inte uppfylls för en stor andel.

Ungefär 20% av befolkningen i Europa lever med en måttlig till svår långvarig smärta. Den medför ofta nedsatt arbetsförmåga, livskvalitet och socialt fungerande. Förutom konsekvenser för den enskilda individen tillkommer kostnader för samhället i form av vårdkostnader och framför allt sjukskrivningar. Multimodal rehabilitering (MMR2) är en ett teamrehabiliteringsprogram är en behandlingsform som erbjuds på specialistklinik och som syfte till återgång i arbete. Studier visar att att personer som genomgått MMR2 ofta känner sig väl rustade i att hantera sin smärta, vardagsliv och arbetssituation men att det är svårt att överföra till sin arbetsplats. I de FORTE-finansierade projekten SaMMRa och SWEPPE studerar vi vilka faktorer som är av betydelse för återgång i en hållbar arbetssituation efter MMR för personer med långvarig smärta, hur en samverkansmodell skulle kunna se ut samt hur ett digitalt stöd skulle kunna fungera för arbetstagare och arbetsgivare.

  

Korta fakta om mig

Akademisk examen

Utbildningar

 • 2013 Docent i arbetsterapi, Jönköping University
 • 2008 Medicine doktorsexamen i rehabiliteringsmedicin, LiU
 • 2000 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet (LiU)

Anställningar

 • 2017 - Professor i arbetsterapi LiU samt Smärt- och Rehabcentrum RÖ
 • 2015- 2017 Biträdande professor i arbetsterapi LiU samt RÖ
 • 2013-2015 Arbetsterapeut reumatologiska kliniken RÖ
 • 2013-2015 Adj lektor Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • 2010-2011 Postdoc Sahlgrenska akademin
 • 2010 Postdoc University of California San Francisco (UCSF)
 • 2008-2013 Universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping
 • 2003-2008 Doktorand Vårdalinstitutet samt LiU
 • 2000-2002 Leg. arbetsterapeut vid Region Östergötland (RÖ)

Uppdrag (urval)

 • 2020 - Proprefekt för forskning HMV, LiU
 • 2017- Ämnesföreträdare i arbetsterapi
 • Ledamot i Reumatikerförbundets forskningsråd 2014-
 • Vice ordförande i Svenskt Reumatologiskt Forum (SveReFo)
 • Ledamot i Scientific Committee EULAR 2019-
 • Expertuppdrag för Socialstyrelsen
 • Expertuppdrag för SBU
 • Granskare för flertal finansiärer som Sveriges arbetsterapeuters stipendiefond, FORSS och RÖs stipendier och fonder.
 • Huvudhandledare för doktorander: Inger Ahlstrand (disputerade 2016 Jönköping University) samt följande vid LiU Maria Bergström, Frida Svanholm, Erika Högstedt, Jessica Vollertsen och Jennie Nyman.
 • Biträdande handledare för Thuy Tran, Curtin University, Perth Australien samt Veronica Sjöberg, Högskolan i Dalarna.

Forskningsanslag

Mellan 2009-2019 beviljats drygt 10 miljoner som huvudsökande. Nedan visas ett urval:

 • SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. FORTE 4 800 000SEK (2019)
 • SaMMRa – an innovative collaborative model within multimodal rehabilitation programs (MMRP) for increased possibilities of return to work for persons with chronic pain. FORTE 4978000 SEK (2017)

 

Utmärkelser

 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Tylösand 2015.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Örebro 2014.
 • Reumatikerförbundets diplom för reumatologisk forskning 2013.

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Elena Dragioti, Mathilda Björk, Britt Larsson, Björn Gerdle (2019)

Journal of Clinical Medicine , Vol.8 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Christina H Opava, Mathilda Björk (2015)

The Lancet , Vol.385 , s.396-398 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2023

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2023) Evaluating the Clinical Use and Utility of a Digital Support App for Employees With Chronic Pain Returning to Work (SWEPPE): Observational Study JMIR Human Factors, Vol. 10, Artikel e52088 Vidare till DOI
Frida Svanholm, Mathilda Björk, Monika Lofgren, Björn Gerdle, Henrik Hedevik, Peter Molander (2023) Work Interventions Within Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programs (IPRP) - Frequency, Patient Characteristics, and Association with Self-Rated Work Ability Journal of Pain Research, Vol. 16, s. 421-436 Vidare till DOI
Jessica Vollertsen, Mathilda Björk, Anna-Karin Norlin, Elin Ekbladh (2023) The impact of post-stroke fatigue on work and other everyday life activities for the working age population - a registry-based cohort study Annals of Medicine, Vol. 55, Artikel 2269961 Vidare till DOI
Elin Storm, Nina Bendelin, Kim Bergström Wessman, Maria M. Johansson, Mathilda Björk, Huan-Ji Dong (2023) Lifestyle changes are burdensome with my body broken by pain and obesity: patients perspectives after pain rehabilitation BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 24, Artikel 840 Vidare till DOI
Jennie Ingrid Kristina Nyman, Elin Ekbladh, Mathilda Björk, Peter Johansson, Jan Sandqvist (2023) Feasibility of a new homebased ballistocardiographic tool for sleep-assessment in a real-life context among workers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 74, s. 1353-1360 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Kollegor

Organisation

Nyheter