Fotografi av Mathilda Björk

Mathilda Björk

Proprefekt, Professor

Som proprefekt för forskning vid HMV vill jag skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftig forskning. Jag är även ämnesföreträdare i arbetsterapi och forskningsledare för projekt inom rehabilitering vid långvarig smärta.   

Hållbar arbetssituation vid långvarig smärta

Att få landa mjukt på arbetsplatsen i en hållbar arbetssituation är ett mål för många personer med långvarig smärta som genomgår multimodal rehabilitering (MMR). Trots det visar sjukfrånvarostatistiken att målet inte uppfylls för en stor andel. 

Ungefär 20% av befolkningen i Europa lever med en måttlig till svår långvarig smärta. Den medför ofta nedsatt arbetsförmåga, livskvalitet och socialt fungerande. Förutom konsekvenser för den enskilda individen tillkommer kostnader för samhället i form av vårdkostnader och framför allt sjukskrivningar. Multimodal rehabilitering (MMR2) är en ett teamrehabiliteringsprogram är en behandlingsform som erbjuds på specialistklinik och som syfte till återgång i arbete. Studier visar att att personer som genomgått MMR2 ofta känner sig väl rustade i att hantera sin smärta, vardagsliv och arbetssituation men att det är svårt att överföra till sin arbetsplats. I de FORTE-finansierade projekten SaMMRa och SWEPPE studerar vi vilka faktorer som är av betydelse för återgång i en hållbar arbetssituation efter MMR för personer med långvarig smärta, hur en samverkansmodell skulle kunna se ut samt hur ett digitalt stöd skulle kunna fungera för arbetstagare och arbetsgivare.

  

Om migVisa/dölj innehåll

CV

Akademisk examen

Utbildningar

 • 2000 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet (LiU)
 • 2008 Medicine doktorsexamen i rehabiliteringsmedicin, LiU
 • 2013 Docent i arbetsterapi, Jönköping University

Anställningar

 • 2000-2002 Leg. arbetsterapeut vid Region Östergötland (RÖ)
 • 2003-2008 Doktorand Vårdalinstitutet samt LiU
 • 2008-2013 Universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping
 • 2010 Postdoc University of California San Francisco (UCSF)
 • 2010-2011 Postdoc Sahlgrenska akademin
 • 2013-2015 Arbetsterapeut reumatologiska kliniken RÖ
 • 2013-2015 Adj lektor Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • 2015- 2017 Biträdande professor i arbetsterapi LiU samt RÖ
 • 2017 - Professor i arbetsterapi LiU samt Smärt- och Rehabcentrum RÖ

Uppdrag (urval)

 • 2020 - Proprefekt för forskning HMV, LiU
 • 2017- Ämnesföreträdare i arbetsterapi

 • Ledamot i Reumatikerförbundets forskningsråd 2014-
 • Vice ordförande i Svenskt Reumatologiskt Forum (SveReFo)
 • Ledamot i Scientific Committe EULAR 2019-
 • Expertuppdrag för Socialstyrelsen
 • Expertuppdrag för SBU
 • Granskare för flertal finansiärer som Sveriges arbetsterapeuters stipendiefond, FORSS och RÖs stipendier och fonder. 

 

 • Huvudhandledare för doktorander: Inger Ahlstrand (disputerade 2016 Jönköping University) samt följande vid LiU Maria Bergström, Frida Svanholm, Erika Högstedt, Jessica Vollertsen och Jennie Nyman.
 • Biträdande handledare för Thuy Tran, Curtin University, Perth Australien samt Veronica Sjöberg, Högskolan i Dalarna.

Forskningsanslag

Mellan 2009-2019 beviljats drygt 10 miljoner som huvudsökande. Nedan visas ett urval:

 • SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. FORTE 4 800 000SEK (2019)
 • SaMMRa – an innovative collaborative model within multimodal rehabilitation programs (MMRP) for increased possibilities of return to work for persons with chronic pain. FORTE 4978000 SEK (2017)

 

Utmärkelser

 • Reumatikerförbundets diplom för reumatologisk forskning 2013.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Örebro 2014.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Tylösand 2015.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Elena Dragioti, Mathilda Björk, Britt Larsson, Björn Gerdle (2019)

Journal of Clinical Medicine , Vol.8 Vidare till DOI

Christina H Opava, Mathilda Björk (2015)

The Lancet , Vol.385 , s.396-398 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2021

Annelies Boonen, Polina Putrik, Mary Lucy Marques, Alessia Alunno, Lydia Abasolo, Dorcas Beaton, Neil Betteridge, Mathilda Björk, Maarten Boers, Boryana Boteva, Bruno Fautrel, Francis Guillemin, Elsa F Mateus, Elena Nikiphorou, Márta Péntek, Fernando Pimentel Santos, Johannes L Severens, Suzanne M M Verstappen, Karen Walker-Bone, Johan Karlsson Wallman, Marieke M Ter Wee, René Westhovens, Sofia Ramiro (2021) EULAR Points to Consider (PtC) for designing, analysing and reporting of studies with work participation as an outcome domain in patients with inflammatory arthritis Annals of the Rheumatic Diseases , Vol. 80 , s. 1116-1123 Vidare till DOI

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll