Fotografi av Mathilda Björk

Mathilda Björk

Professor

Som proprefekt för forskning vid HMV vill jag skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftig forskning. Jag är även ämnesföreträdare i arbetsterapi och forskningsledare för projekt inom rehabilitering vid långvarig smärta.   

Hållbar arbetssituation vid långvarig smärta

Att få landa mjukt på arbetsplatsen i en hållbar arbetssituation är ett mål för många personer med långvarig smärta som genomgår multimodal rehabilitering (MMR). Trots det visar sjukfrånvarostatistiken att målet inte uppfylls för en stor andel. 

Ungefär 20% av befolkningen i Europa lever med en måttlig till svår långvarig smärta. Den medför ofta nedsatt arbetsförmåga, livskvalitet och socialt fungerande. Förutom konsekvenser för den enskilda individen tillkommer kostnader för samhället i form av vårdkostnader och framför allt sjukskrivningar. Multimodal rehabilitering (MMR2) är en ett teamrehabiliteringsprogram är en behandlingsform som erbjuds på specialistklinik och som syfte till återgång i arbete. Studier visar att att personer som genomgått MMR2 ofta känner sig väl rustade i att hantera sin smärta, vardagsliv och arbetssituation men att det är svårt att överföra till sin arbetsplats. I de FORTE-finansierade projekten SaMMRa och SWEPPE studerar vi vilka faktorer som är av betydelse för återgång i en hållbar arbetssituation efter MMR för personer med långvarig smärta, hur en samverkansmodell skulle kunna se ut samt hur ett digitalt stöd skulle kunna fungera för arbetstagare och arbetsgivare.

  

Om migVisa/dölj innehåll

CV

Akademisk examen

Utbildningar

 • 2000 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet (LiU)
 • 2008 Medicine doktorsexamen i rehabiliteringsmedicin, LiU
 • 2013 Docent i arbetsterapi, Jönköping University

Anställningar

 • 2000-2002 Leg. arbetsterapeut vid Region Östergötland (RÖ)
 • 2003-2008 Doktorand Vårdalinstitutet samt LiU
 • 2008-2013 Universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping
 • 2010 Postdoc University of California San Francisco (UCSF)
 • 2010-2011 Postdoc Sahlgrenska akademin
 • 2013-2015 Arbetsterapeut reumatologiska kliniken RÖ
 • 2013-2015 Adj lektor Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • 2015- 2017 Biträdande professor i arbetsterapi LiU samt RÖ
 • 2017 - Professor i arbetsterapi LiU samt Smärt- och Rehabcentrum RÖ

Uppdrag (urval)

 • 2020 - Proprefekt för forskning HMV, LiU
 • 2017- Ämnesföreträdare i arbetsterapi

 • Ledamot i Reumatikerförbundets forskningsråd 2014-
 • Vice ordförande i Svenskt Reumatologiskt Forum (SveReFo)
 • Ledamot i Scientific Committe EULAR 2019-
 • Expertuppdrag för Socialstyrelsen
 • Expertuppdrag för SBU
 • Granskare för flertal finansiärer som Sveriges arbetsterapeuters stipendiefond, FORSS och RÖs stipendier och fonder. 

 

 • Huvudhandledare för doktorander: Inger Ahlstrand (disputerade 2016 Jönköping University) samt följande vid LiU Maria Bergström, Frida Svanholm, Erika Högstedt, Jessica Vollertsen och Jennie Nyman.
 • Biträdande handledare för Thuy Tran, Curtin University, Perth Australien samt Veronica Sjöberg, Högskolan i Dalarna.

Forskningsanslag

Mellan 2009-2019 beviljats drygt 10 miljoner som huvudsökande. Nedan visas ett urval:

 • SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. FORTE 4 800 000SEK (2019)
 • SaMMRa – an innovative collaborative model within multimodal rehabilitation programs (MMRP) for increased possibilities of return to work for persons with chronic pain. FORTE 4978000 SEK (2017)

 

Utmärkelser

 • Reumatikerförbundets diplom för reumatologisk forskning 2013.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Örebro 2014.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Tylösand 2015.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Asa Ringqvist, Elena Dragioti, Mathilda Björk, Britt Larsson, Björn Gerdle (2019)

, JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE , Vol.8 Vidare till DOI

Elena Dragioti, Mathilda Björk, Britt Larsson, Björn Gerdle (2019)

, JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE , Vol.8 Vidare till DOI

Christina H Opava, Mathilda Björk (2015)

The Lancet , Vol.385 , s.396-398 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll