Fotografi av Mathilda Björk

Mathilda Björk

Proprefekt, Professor

Som proprefekt för forskning vid HMV vill jag skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftig forskning. Jag är även ämnesföreträdare i arbetsterapi och forskningsledare för projekt inom rehabilitering vid långvarig smärta.

Osteoporos - Skelettsvikt

Osteoporos innebär att skelett förlorat sin normala funktion och inte håller för en förväntad belastning, det vill säga att man kan bryta sig redan vid lågenergivåld (s.k. osteoporosfraktur).

Således skulle man kunna se osteoporos som en form av ”skelettsvikt”, ekvivalent med andra organ som inte längre uppfyller sin förväntade funktion (hjärtsvikt, njursvikt, leversvikt, kognitiv svikt). Idag mäts benhälsa med s.k. bentäthetsmätning där vi får fram en bendensitet (bentäthet) En förhoppning är att i framtiden kliniskt även kunna addera bedömning av mikroarkitektur av skelett (trabekulära och kortikala egenskaper) som också påverkar bedömning av benhälsa och dess hållfasthet.

Osteoporosfrakturer är vanliga, kostsamma och allvarliga inkluderande såväl överdödlighet som risk för livslång smärta och bestående funktionsnedsättning. Samtidigt är sjukdomen idag underdiagnostiserad och underbehandlad både avseende farmakologisk och icke-farmakologisk behandling. Frakturkedjor byggs för att effektivisera identifiering av riskindivider och är högt prioriterat. Kotfraktur (=kotkompression) är en av de frakturtyper som starkast predicerar nya frakturer och är viktiga att hitta, men är också den frakturtyp som oftast förbises kliniskt.

Nya innovativa vägar behövs för att bygga en stark frakturkedja som säkerställer att patienter med osteoporos identifieras, utreds och behandlas optimalt ur ett helhetsperspektiv.

I vår forskning tittar vi på flera länkar i frakturkedjan, såväl avseende diagnostik (nya radiologiska tekniker samt kliniska flöden), som behandling (läkemedelsföljsamhet, patientutbildning och träning).

Korta fakta om mig

Akademisk examen

Utbildningar

 • 2013 Docent i arbetsterapi, Jönköping University
 • 2008 Medicine doktorsexamen i rehabiliteringsmedicin, LiU
 • 2000 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet (LiU)

Anställningar

 • 2017 - Professor i arbetsterapi LiU samt Smärt- och Rehabcentrum RÖ
 • 2015- 2017 Biträdande professor i arbetsterapi LiU samt RÖ
 • 2013-2015 Arbetsterapeut reumatologiska kliniken RÖ
 • 2013-2015 Adj lektor Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • 2010-2011 Postdoc Sahlgrenska akademin
 • 2010 Postdoc University of California San Francisco (UCSF)
 • 2008-2013 Universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping
 • 2003-2008 Doktorand Vårdalinstitutet samt LiU
 • 2000-2002 Leg. arbetsterapeut vid Region Östergötland (RÖ)

Uppdrag (urval)

 • 2020 - Proprefekt för forskning HMV, LiU
 • 2017- Ämnesföreträdare i arbetsterapi
 • Ledamot i Reumatikerförbundets forskningsråd 2014-
 • Vice ordförande i Svenskt Reumatologiskt Forum (SveReFo)
 • Ledamot i Scientific Committe EULAR 2019-
 • Expertuppdrag för Socialstyrelsen
 • Expertuppdrag för SBU
 • Granskare för flertal finansiärer som Sveriges arbetsterapeuters stipendiefond, FORSS och RÖs stipendier och fonder.
 • Huvudhandledare för doktorander: Inger Ahlstrand (disputerade 2016 Jönköping University) samt följande vid LiU Maria Bergström, Frida Svanholm, Erika Högstedt, Jessica Vollertsen och Jennie Nyman.
 • Biträdande handledare för Thuy Tran, Curtin University, Perth Australien samt Veronica Sjöberg, Högskolan i Dalarna.

Forskningsanslag

Mellan 2009-2019 beviljats drygt 10 miljoner som huvudsökande. Nedan visas ett urval:

 • SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. FORTE 4 800 000SEK (2019)
 • SaMMRa – an innovative collaborative model within multimodal rehabilitation programs (MMRP) for increased possibilities of return to work for persons with chronic pain. FORTE 4978000 SEK (2017)

 

Utmärkelser

 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Tylösand 2015.
 • Pris för bästa vetenskapliga poster vid Reumadagarna i Örebro 2014.
 • Reumatikerförbundets diplom för reumatologisk forskning 2013.

Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

Föreläsning om smärta vid reumatisk sjukdom

Forskning i Framkant

Se min populärvetenskapliga föreläsning om smärta vid reumatisk sjukdom i serien Forskning i Framkant.

Forskning

Undervisning

Kollegor

Nyheter

Organisation