Teknikomställning för hållbar logistik

Med hjälp av olika tekniska lösningar kan logistiksystemet bli mer hållbart, men hur kommer vi dit? Detta är en central fråga för oss.

Vi studerar en rad tekniska lösningar inom ramen för vår forskning, men vårt fokus ligger då inte på tekniken i sig, utan snarare på dess påverkan på logistiksystemet som helhet. Vi studerar teknikomställningen på en rad olika sätt, såsom: hur nya drivmedel och digitalisering påverkar systemet; hur vi möjliggör en ökad användning av mer hållbara transporter med tåg och båt, samt hur fysisk utformning av lastbärare - till exempel aerodynamisk utformning av fordonsekipage - påverkar såväl kostnader, logistikplanering, arbetsmiljö och utsläpp från transporter.

Teknikomställning för hållbar logistik är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter.

 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation