Med små steg: Barns trafiksocialisation i förskolan

En grupp barn i gula reflexvästar går över gatan tillsammans med några vuxna.
Roland Magnusson

Hur lär förskolebarn sig att delta i trafiken på ett säkert sätt? I detta projekt filmar och analyserar vi förskoleutflykter i trafiknära områden för att förstå pedagogernas praktiker och hur barn stegvis lär sig om trafik.

I detta projekt forskar vi om pedagogers arbete med barns trafiksocialisation i förskolan. Till skillnad från grundskolan, där trafikkunskap ingår från årskurs 1, nämns det inget om trafikkunnande i förskolans styrdokument. Ändå arbetar man med trafikkunskap i förskolans vardag, bland annat genom utflykter och promenader i stadsmiljö. Dessa förflyttningar ställer krav på pedagogers säkerhetstänkande och tvingar dem att skapa rutiner för hur man på ett tryggt sätt kan delta i trafik. Denna praktik har dock hittills inte genererat något större forskningsintresse.

Hur socialiseras barn i ett samhälle genomsyrat av mobilitet?

För att förstå hur barn tidigt socialiseras in i ett samhälle genomsyrat av transport och mobilitet, har vi under en längre period spelat in förskoleavdelningars utflykter och promenader i stadsmiljö med hjälp av flera kameror och mikrofoner. Inspelningarna analyseras med multimodal konversationsanalys och medlemkategorianalys. Studiens longitudinella karaktär tillåter oss att observera individuella deltagares progression (i form av trafikbeteende) såväl som ge insikt i det pedagogiska arbetets kontinuitet. Vi analyserar till exempel hur ’tusenfot’-formationen bildas och upprätthålls, hur andra trafikdeltagare kategoriseras, och hur barns beteende korrigeras vid övergångsställen.

Bidrag till praktik och teori

På så sätt alstrar detta projekt praktiska insikter för förskolepedagoger i Sverige såväl som på en internationell arena, och bidrar med viktig teoretisk kunskap till olika akademiska discipliner såsom sociologi, pedagogik samt trafikforskning.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jakob Cromdal, Mathias Broth, Annerose Willemsen (2023)
Omslag för publikation ''
Annerose Willemsen, Jakob Cromdal, Mathias Broth (2023)
Omslag för publikation ''
Annerose Willemsen, Jakob Cromdal, Mathias Broth (2023)

Discourse Studies , Vol.25 , s.823-845 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation