Presentation

Clas Rydergren är professor i trafikinformatik vid Linköpings universitet och specialiserar sig på transportmodellering och analys.

Hans forskningsintressen inkluderar modellering av efterfrågan på passagerartransporter, transportdataanalys och transportflödesmodellering. Han leder forskargruppen för Trafikmodellering och Simulering som bedriver högkvalitativ forskning och arbetar med industripartners om olika aspekter av transportsystemet.
 
Han undervisar i kurser om kvantitativ analys, modellering av transportbehov, optimering och systemanalys för civilingenjörsstudenter inom Kommunikation, transport och samhälle. Han samordnar masterprogramprofilen Trafikanalys som tillhandahåller en omfattande utbildning för studenter som vill lära sig transportmodellering och tillämpa sina färdigheter i verkliga transportproblem. Han är även ledamot i programnämnden för Industri Ekonomi och logistik (IL) och ordförande i programplaneringsgruppen som arbetar för att säkerställa kvaliteten och relevansen av grundutbildningarna i Norrköping inom området transport och logistik.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Undervisning

Organisation