Fotografi av Clas Rydergren

Clas Rydergren

Professor, Enhetschef

Presentation

Clas Rydergren är professor i trafikinformatik vid Linköpings universitet och specialiserar sig på transportmodellering och analys.

Hans forskningsintressen inkluderar modellering av efterfrågan på passagerartransporter, transportdataanalys och transportflödesmodellering. Han leder forskargruppen för Trafikmodellering och Simulering som bedriver högkvalitativ forskning och arbetar med industripartners om olika aspekter av transportsystemet.
 
Han undervisar i kurser om kvantitativ analys, modellering av transportbehov, optimering och systemanalys för civilingenjörsstudenter inom Kommunikation, transport och samhälle. Han samordnar masterprogramprofilen Trafikanalys som tillhandahåller en omfattande utbildning för studenter som vill lära sig transportmodellering och tillämpa sina färdigheter i verkliga transportproblem. Han är även ledamot i programnämnden för Industri Ekonomi och logistik (IL) och ordförande i programplaneringsgruppen som arbetar för att säkerställa kvaliteten och relevansen av grundutbildningarna i Norrköping inom området transport och logistik.

Publikationer

2023

Nikolaos Tsanakas, David Gundlegård, Clas Rydergren (2023) O-D matrix estimation based on data-driven network assignment Transportmetrica B: Transport Dynamics, Vol. 11, s. 376-407 Vidare till DOI
Haneen Farah, Ivan Postigo, Nagarjun Reddy, Yongqi Dong, Clas Rydergren, Narayana Raju, Johan Olstam (2023) Modeling Automated Driving in Microscopic Traffic Simulations for Traffic Performance Evaluations: Aspects to Consider and State of the Practice IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), Vol. 24, s. 6558-6574 Vidare till DOI

2022

Nils Breyer, Clas Rydergren, David Gundlegård (2022) Semi-supervised Mode Classification of Inter-city Trips from Cellular Network Data Journal of Big Data Analytics in Transportation, Vol. 1, s. 23-39 Vidare till DOI

2021

Ivan Postigo, Johan Olstam, Clas Rydergren (2021) Effects on Traffic Performance Due to Heterogeneity of Automated Vehicles on Motorways: A Microscopic Simulation Study PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VEHICLE TECHNOLOGY AND INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (VEHITS), s. 142-151 Vidare till DOI
Chengxi Liu, Andreas Tapani, Ida Kristoffersson, Clas Rydergren, Daniel Jonsson (2021) Appraisal of cycling infrastructure investments using a transport model with focus on cycling Case Studies on Transport Policy, Vol. 9, s. 125-136 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation