Fotografi av Clas Rydergren

Clas Rydergren

Professor, Enhetschef

Presentation

Clas Rydergren är professor i trafikinformatik vid Linköpings universitet och specialiserar sig på transportmodellering och analys.

Hans forskningsintressen inkluderar modellering av efterfrågan på passagerartransporter, transportdataanalys och transportflödesmodellering. Han leder forskargruppen för Trafikmodellering och Simulering som bedriver högkvalitativ forskning och arbetar med industripartners om olika aspekter av transportsystemet.
 
Han undervisar i kurser om kvantitativ analys, modellering av transportbehov, optimering och systemanalys för civilingenjörsstudenter inom Kommunikation, transport och samhälle. Han samordnar masterprogramprofilen Trafikanalys som tillhandahåller en omfattande utbildning för studenter som vill lära sig transportmodellering och tillämpa sina färdigheter i verkliga transportproblem. Han är även ledamot i programnämnden för Industri Ekonomi och logistik (IL) och ordförande i programplaneringsgruppen som arbetar för att säkerställa kvaliteten och relevansen av grundutbildningarna i Norrköping inom området transport och logistik.

Publikationer

2024

Anna Danielsson, David Gundlegård, Clas Rydergren (2024) Analysis of Route Sets and Attributes in Route Choice Estimation for Urban Traffic Management Using GPS Data Proceedings of the 103rd Transportation Research Board Annual Meeting

2023

Ivan Postigo, Clas Rydergren, Johan Olstam (2023) Modeling Perception Performance in Microscopic Simulation of Traffic Flows including Automated Vehicles 2023 IEEE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, ITSC, s. 2555-2560 Vidare till DOI
Anna Danielsson, David Gundlegård, Clas Rydergren, Nikolaos Tsanakas (2023) Transition towards more efficient road transports: insights from mobility analytics Handbook on Climate Change and Technology, s. 180-195
Nikolaos Tsanakas, David Gundlegård, Clas Rydergren (2023) O-D matrix estimation based on data-driven network assignment Transportmetrica B: Transport Dynamics, Vol. 11, s. 376-407 Vidare till DOI
Haneen Farah, Ivan Postigo, Nagarjun Reddy, Yongqi Dong, Clas Rydergren, Narayana Raju, Johan Olstam (2023) Modeling Automated Driving in Microscopic Traffic Simulations for Traffic Performance Evaluations: Aspects to Consider and State of the Practice IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), Vol. 24, s. 6558-6574 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation