Translationell bioinformatik

bild på ett piller

Genom att analysera stryningen av immunförsvaret vill vi utveckla skräddarsydd högeffektiv läkemedelsbehandling utan bieffekter.

Många läkemedel är idag ineffektiva för stora patientgrupper, vilket beror på att sjukdomar uppstår genom ett komplicerat samspel mellan otaliga ärftliga- och miljömässiga faktorer.

figur som visar generell pipe-line för prediktiv medicin

De senaste decennierna har lyckligtvis genererat stora mättekniska framsteg, vilket gett oss möjlighet att mäta hela cellens molekylära tillstånd eller avtryck (även kallat omik) till ett lågt pris. En tillämpning av dessa avtryck som kallas precisionsmedicin syftar till att bland annat kunna ge skräddarsydd högeffektiv läkemedelsbehandling utan bieffekter, vilket potentiellt också skulle kunna användas för att använda gamla mediciner till nya sjukdomar. Denna nya medicin kräver helt nya holistiska analysverktyg. Vår forskning fokuserar på analysen till styrningen av immunförsvaret och där specifikt:

1) Kartlägger det genprogram som styr det friska immunförsvaret. Detta kan användas för att förstå immunoterapi vid exempelvis cancer och för att förstå vilka små fel i genprogrammet som kan orsaka olika sjukdomar.

2) Söker efter synergistiska biomarkörer genom att studera sjuka individers avtryck i genprogrammet.

3) Implementerar lättanvända analysverktyg baserat på 1) och 2) för allmänt användande i klinisk medicin.

figure som visar desease module

Kontakt

Nyheter

Relaterat

Medarbetare