Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

Demonstrationsplakat

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

En tredjedel av världens befolkning är idag under 18 år. Eftersom framtiden i högsta grad påverkas av pågående geopolitiska förändringar och beslut efterfrågas ungas röster i världspolitiken för att hantera gränsöverskridande frågor såsom klimat, hälsa och migration. I FN-systemet har barn och unga identifierats som en av de "stora grupperna" vars deltagande är avgörande för att skapa effektiva, ansvarsfulla och hållbara globala institutioner. I praktiken är emellertid barn och ungas deltagande i dessa institutioner fortsatt föremål för kontroverser.

I det här projektet jämför vi hur, och av vilka, unga människor är representerade i samtida globala institutioner och vilka effekterna av sådana representationer är i tre framträdande områden; klimat, migration och hälsa. Projektet kombinerar textanalys av centrala internationella policytexter, förhandlingstexter och underlag med deltagande observationer och kvalitativa intervjuer inom de tre områdena. Inom Internationella Relationer (IR) har intresset växt kring globala institutioners förändringar och icke-statliga aktörers ökade inflytande. Genom att fokusera på barn och unga som politiska subjekt, bidrar detta projekt till ett framväxande forskningsprogram om barn och unga, IR och styrning.

Projektet bygger på en stark tvärvetenskaplig forskargrupp med spetskompetens inom forskning om den globala styrningen av klimat, migration och hälsa samt från internationella relationer och barn- och ungdomsstudier.

Projektet är sponsrat av Riksbankens Jubileumsfond 2020-2022.


KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll