Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

Demonstrationsplakat

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

En tredjedel av världens befolkning är idag under 18 år. Eftersom framtiden i högsta grad påverkas av pågående geopolitiska förändringar och beslut efterfrågas ungas röster i världspolitiken för att hantera gränsöverskridande frågor såsom klimat, hälsa och migration. I FN-systemet har barn och unga identifierats som en av de "stora grupperna" vars deltagande är avgörande för att skapa effektiva, ansvarsfulla och hållbara globala institutioner. I praktiken är emellertid barn och ungas deltagande i dessa institutioner fortsatt föremål för kontroverser.

I det här projektet jämför vi hur, och av vilka, unga människor är representerade i samtida globala institutioner och vilka effekterna av sådana representationer är i tre framträdande områden; klimat, migration och hälsa. Projektet kombinerar textanalys av centrala internationella policytexter, förhandlingstexter och underlag med deltagande observationer och kvalitativa intervjuer inom de tre områdena. Inom Internationella Relationer (IR) har intresset växt kring globala institutioners förändringar och icke-statliga aktörers ökade inflytande. Genom att fokusera på barn och unga som politiska subjekt, bidrar detta projekt till ett framväxande forskningsprogram om barn och unga, IR och styrning.

Projektet bygger på en stark tvärvetenskaplig forskargrupp med spetskompetens inom forskning om den globala styrningen av klimat, migration och hälsa samt från internationella relationer och barn- och ungdomsstudier.

Projektet är sponsrat av Riksbankens Jubileumsfond 2020-2022.


Kontakt

Relaterad information

Media

Kan en bra berättelse rädda planeten?

Frida Buhre intervjuas i Aftonbladets artikel om filmen ”Greta” och symbolernas betydelse för en fossilfri framtid.

”Sluta säga till oss att det är lugnt”

Klimatförändringarna har nått domstolarna. Över världen växer antalet rättsprocesser i spåren av uppmärksammade segrar för klimatrörelsen där Nederländerna och Tyskland tvingats vässa sina insatser. I Sverige förbereder ett nätverk med barn och unga en stämning av staten. Fältbiologerna Axel Eriksson, Gabriel Malmer och Sofie von Schenck stöder fallet. Frida Buhre medverkar i artikel i Sydsvenskan.

Barnens röst i krisernas tid

Vem lyssnar på barnen när skolor stängs och det varnas för en “förlorad generation”? Hör barn världen över som vill göra sina röster hörda och lyssna på Greta Thunberg om hur barn kan sätta agendan. Jonathan Josefsson medverkar i Sveriges Radios "Barnens röst i krisernas tid".

Så gör du en skylt till skolstrejken

Ska du skolstrejka för klimatet på fredag? Här är fem tips att tänka på när du gör ditt plakat. Flera av tipsen kommer från Frida Buhre.

Återta ungdomens röst: Pandemisk politik, lag och ungas osynlighet (på Engelska)

If the COVID-19 pandemic has made one thing abundantly clear it is that the political representation of youth beyond the climate movement stands on very shaky grounds. In this blogpost, we argue that there is an acute need to recognise the agency and creative will of young people in the context of political, legal, economic and societal responses to the pandemic. Blogpost written by Julian A. Hettihewa and Anna Holzscheiter.

Podd

Barnpolitik i tider av kris

I podden pratar Jonathan Josefsson om barn och unga - och på de olika strategier de skaffar sig för att påverka och ta makt över sina liv, och ruska om vuxenvärlden. Om klimataktivism, migration, utbildning, gängkriminalitet och kampen för sänkt rösträtt till 16 år. Och om begreppet barnets bästa, där krocken mellan retorik och praktik många gånger är avgrundsdjup. Här kan du lyssna.

Unga – risk eller möjlighet?

2000-talet har hittills bjudit på en hel rad kriser för mänskligheten att möta: Klimatkris, migrationskris, ekonomiska kriser och nu sist Coronakrisen. Men vad händer med den politik som förs om våra barn i tider av kris och hur påverkar det barnen? Det pratar Jonathan Josefsson och Joel Löw vid Tema Barn om, som båda har tittat på olika aspekter av barns rättigheter och hur dessa rättigheter har påverkats av händelser i vår omvärld. Här kan du lyssna.