Fotografi av Eva Lövbrand

Eva Lövbrand

Professor

Vilken roll spelar vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk i miljöpolitiken? I min forskning studerar jag hur tillsynes vedertagna miljöproblem så som klimatfrågan förstås och görs styrbara genom vardagliga expertpraktiker. 

Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik

Vilken roll spelar vetenskapliga rön och expertpraktiker i miljöpolitiken? Detta är en fråga som informerar min forskningsagenda. I mitt arbete försöker jag förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har jag studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom mätningar av koldioxidflöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv.

Antropocen är ett annat tema som genomsyrar min forskning. Detta begrepp har på senare år gjort inträde i den miljövetenskapliga debatten och förkunnat att vi lever i en ny geologisk tidsålder formad av mänsklig aktivitet. I min forskning studerar jag hur kunskap och idéer om människans tidsålder gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken. Vad kännetecknar miljöpolitiken vid naturens slut? 

Detta forskningstema har nyligen resulterat i samlingsverket ’Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking’ (Cambridge University Press, 2019).

Publikationer

Omslag för publikation 'Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking'
Frank Biermann, Eva Lövbrand (Redaktörskap) (2019)
Omslag för publikation ''
Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand (Redaktörskap) (2015)
Omslag för publikation ''
Karin Bäckstrand, Jamil Khan, Annica Kronsell, Eva Lövbrand (Redaktörskap) (2010)

2024

Jens Marquardt, Eva Lövbrand, Frida Buhre (2024) The Politics of Youth Representation at Climate Change Conferences: Who Speaks, Who is Spoken of, and Who Listens? Global Environmental Politics, Vol. 1 Vidare till DOI
Oscar Widerberg, Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand, Jens Marquardt, Naghmeh Nasiritousi (2024) A cautionary tale for polycentric governance: states' roles in orchestrating decarbonization Global Environmental Politics
Anna Bohman, Clifton Evers, Eva Lövbrand (2024) More than one story: remaking community and place in Sweden's transition to a fossil free society Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability Vidare till DOI

2023

Eva Lövbrand, Veronica Brodén Gyberg (2023) In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil The politics and governance of decarbonization: The interplay between state and non-state actors in Sweden
Eva Lövbrand, Anna Bohman, Veronica Brodén Gyberg, Clifton Evers (2023) Att leva i omställningens tid: varför klimatpolitik är mer än industripolitik

Forskningsprojekt

Barn som demonstrerar

Att växa upp i en varmare värld

I augusti 2018 började 15-åriga Greta Thunberg att skolstrejka i protest mot en vuxenvärld som misslyckats med att ta klimatförändringarna på allvar. Sedan dess har Fridays for Future vuxit till en av de största proteströrelserna någonsin.

Skolstrejk om klimatet.

Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

Beslutsarenan i Norrköping.

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

En plattform för samverkan och kunskapsproduktion för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Fler projekt

Att ställa om

Värderingar och skogliga intressekonflikter i omställningen till en biobaserad ekonomi. Projektet genomförs i samarbete med SLU Uppsala.


Temapodden

Pod

Nyheter

Preems raffinaderi i Lysekil.

Klimatomställningens kanariefåglar

Lysekil, Luleå och Slite. Tre orter där kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle ställer tillvaron på ända. Forskare från LiU har tagit del av invånarnas berättelser i ett nu avslutat projekt.

Bild på panelsamtalet

Panelsamtal och konstutställning om klimatomställningens komplexitet

Behöver klimatomställningen vara rättvis? Det har forskare från Linköpings universitet undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt gällande tre svenska industriorter. Som avslutning på projektet hölls ett panelsamtal och en vernissage om ämnet.

stadsodlare skördar grönsaker

Drygt 49 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. Forskning om urbana odlingsområden, möjligheterna att ta bort redan gjorda koldioxidutsläpp och värphönsens välfärd är några av projekten som finansieras.

CV

Akademiska examina 

2012 
Docent i Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktor i miljövetenskap, Högskolan i Kalmar. Avhandlingens titel: “Greening Earth? Science, Politics and Land Use in the Kyoto Negotiations 

1999
Internationell master i miljövetenskap, Lunds universitet 

1998
Kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet
Internationella forskningsnätverk

Internationella forskningsvistelser

  • Gästforskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, januari-juni 2019.
  • Gästforskare vid the School of Political and Social Sciences, University of Melbourne, januari 2015
  • Gästforskare vid the School of Environment, University of Auckland, New Zealand, januari till mars 2014.
  • Postdoktor vid the Centre for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, 2007-2008. 

Redaktionsuppdrag för tidskrifter 

Medlem i redaktionen för följande vetenskapliga tidskrifter:

  • Global Environmental Politics
  • Critical Policy studies
  • The Anthropocene Review
  • Earth System Governance Journal

Relaterade forskare

Relaterat Innehåll

Organisation