Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik

Vilken roll spelar vetenskapliga rön och expertpraktiker i miljöpolitiken? Detta är en fråga som informerar min forskningsagenda. I mitt arbete försöker jag förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har jag studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom mätningar av koldioxidflöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv.

Antropocen är ett annat tema som genomsyrar min forskning. Detta begrepp har på senare år gjort inträde i den miljövetenskapliga debatten och förkunnat att vi lever i en ny geologisk tidsålder formad av mänsklig aktivitet. I min forskning studerar jag hur kunskap och idéer om människans tidsålder gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken. Vad kännetecknar miljöpolitiken vid naturens slut? 

Detta forskningstema har nyligen resulterat i samlingsverket ’Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking’ (Cambridge University Press, 2019).

Publikationer

2022

2021

Eva Lövbrand, Malin Mobjörk, Rickard Söder (2021) One earth, multiple worlds Anthropocene (In) Securities: Anthropocene (In) Securities, s. 1-16

Forskningsprojekt

Fler projekt

Att ställa om

Värderingar och skogliga intressekonflikter i omställningen till en biobaserad ekonomi. Projektet genomförs i samarbete med SLU Uppsala.


Temapodden

Nyheter

CV

Akademiska examina 

2012 
Docent i Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktor i miljövetenskap, Högskolan i Kalmar. Avhandlingens titel: “Greening Earth? Science, Politics and Land Use in the Kyoto Negotiations 

1999
Internationell master i miljövetenskap, Lunds universitet 

1998
Kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet
Internationella forskningsnätverk

Internationella forskningsvistelser

  • Gästforskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, januari-juni 2019.
  • Gästforskare vid the School of Political and Social Sciences, University of Melbourne, januari 2015
  • Gästforskare vid the School of Environment, University of Auckland, New Zealand, januari till mars 2014.
  • Postdoktor vid the Centre for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, 2007-2008. 

Redaktionsuppdrag för tidskrifter 

Medlem i redaktionen för följande vetenskapliga tidskrifter:

  • Global Environmental Politics
  • Critical Policy studies
  • The Anthropocene Review
  • Earth System Governance Journal

Relaterade forskare

Relaterat Innehåll

Organisation