Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik

Vilken roll spelar vetenskapliga rön och expertpraktiker i miljöpolitiken? Detta är en fråga som informerar min forskningsagenda. I mitt arbete försöker jag förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har jag studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom mätningar av koldioxidflöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv.

Antropocen är ett annat tema som genomsyrar min forskning. Detta begrepp har på senare år gjort inträde i den miljövetenskapliga debatten och förkunnat att vi lever i en ny geologisk tidsålder formad av mänsklig aktivitet. I min forskning studerar jag hur kunskap och idéer om människans tidsålder gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken. Vad kännetecknar miljöpolitiken vid naturens slut? 

Detta forskningstema har nyligen resulterat i samlingsverket ’Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking’ (Cambridge University Press, 2019).

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Eva Lövbrand, Malin Mobjörk, Rickard Söder (2021) One earth, multiple worlds Anthropocene (In) Securities: Anthropocene (In) Securities , s. 1-16
Isak Stoddard, Kevin Anderson, Stuart Capstick, Wim Carton, Joanna Depledge, Keri Facer, Clair Gough, Frederic Hache, Claire Hoolohan, Martin Hultman, Niclas Hallstrom, Sivan Kartha, Sonja Klinsky, Magdalena Kuchler, Eva Lövbrand, Naghmeh Nasiritousi, Peter Newell, Glen P. Peters, Youba Sokona, Andy Stirling, Matthew Stilwell, Clive L. Spash, Mariama Williams (2021) Three Decades of Climate Mitigation: Why Havent We Bent the Global Emissions Curve? ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES, VOL 46, 2021 , Vol. 46 , s. 653-689 Vidare till DOI

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Fler projekt Visa/dölj innehåll

Att ställa om

Värderingar och skogliga intressekonflikter i omställningen till en biobaserad ekonomi. Projektet genomförs i samarbete med SLU Uppsala.


Temapodden Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

Akademiska examina 

2012 
Docent i Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktor i miljövetenskap, Högskolan i Kalmar. Avhandlingens titel: “Greening Earth? Science, Politics and Land Use in the Kyoto Negotiations 

1999
Internationell master i miljövetenskap, Lunds universitet 

1998
Kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet
Internationella forskningsnätverk

Internationella forskningsvistelser

  • Gästforskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, januari-juni 2019.
  • Gästforskare vid the School of Political and Social Sciences, University of Melbourne, januari 2015
  • Gästforskare vid the School of Environment, University of Auckland, New Zealand, januari till mars 2014.
  • Postdoktor vid the Centre for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, 2007-2008. 

Redaktionsuppdrag för tidskrifter 

Medlem i redaktionen för följande vetenskapliga tidskrifter:

  • Global Environmental Politics
  • Critical Policy studies
  • The Anthropocene Review
  • Earth System Governance Journal

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Relaterat Innehåll Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll