Barn, politik och medborgarskap i samtida demokratier

Att barn är medborgare och har rättigheter framstår idag som en självklarhet - men vilka rättigheter har barn och unga i samtida demokratier i praktiken och vilka rättigheter bör de ha? I min forskning och undervisning intresserar jag mig för hur barn och unga är föremål för politik och själva agerar politiskt i frågor om rösträtt, migration och utbildning.

Min forskning kan delas in i två huvudstråk; barn och migration och barns politiska representation i samtida demokratier. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt syftar till att studera samhällsutmaningar om barn, medborgarskap och politik. Barn utgör cirka 30 % av jordens befolkning och utgör därmed en betydande del av de människor som är föremål för, och deltagare i, nationell och internationell politik. I min forskning vill jag ge ett bidrag till vår kunskap om hur barn är föremål för politik och hur barn och unga agerar politisk i samtida demokratier.

Barn, migration och politik

I detta forskningsstråk intresserar jag mig idag särskilt för att studera de politiska strategier, proteströrelser och den politiska aktivism som har drivits av barn och unga själva i samspel med andra aktörer i det civila samhället för asylsökande barns rätt att få stanna.

Forskningsprojekt: Non-citizen children and anti-deportation campaigns: political strategies and mobilization for the right to stay

Syftet med projektet är att granska barn och ungas deltagande i anti-deportationskampanjer och hur de använder sig av olika politiska strategier för att kräva barns rätt att få stanna i landet.

Barns politiska representation i samtida demokratier

Hur har barn betraktats och skapat sig själva som politiska subjekt i tid och rum? I detta forskningsstråk har jag de senaste åren intresserat mig för barns rättigheter ur nutida, historiska och politiskt filosofiska perspektiv. Bland annat inom ramen för tre forskningsprojekt:

 • Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. I detta projekt arbetar jag särskilt med det delprojekt som handlar om den politiska debatten kring förändringar av åldersgränser och rösträttsbegränsningar under 1900-talet. De empiriska undersökningarna väcker också en rad viktiga teoretiska frågor om hur vi historiskt och idag ser på barn och ungas politiska representation.
 • Ungas representation i Världspolitiken: klimat, migration och hälsa. I det här projektet jämför vi hur, och av vilka, unga människor är representerade i samtida globala institutioner och vilka effekterna av sådana representationer är i tre framträdande områden; klimat, migration och hälsa.
 • Att växa upp i en varmare värld: Politik, etik och estetik i ungdomsaktivism för klimaträttvisa. I detta projekt undersöker vi den politiska etiken i Fridays for Future-rörelsen och analyserar de berättelser som barn och unga för fram om en varmare värld och de politiska och etiska horisonter som de öppnar upp i sökandet efter klimaträttvisa mellan generationer.

Child Rights Governance

En viktig utgång av detta arbete är att jag tillsammans med Bengt Sandin (Linköpings Universitet – Tema Barn) och Anna Holzscheiter (Berlin Frei Universität) är redaktörer för en kommande special issue om Child Rights Governance som publiceras i tidskriften Childhood under 2019. Under begreppet Child Rights Governance intresserar vi oss för hur den ökade spridningen, implementeringen och kontrollen av barns rättigheter i kölvattnet av barnkonventionen har kommit att bli en ny form av politisk styrningsmekanism i skilda nationella och internationella sammanhang.

Forskningsprojekt: Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar efter 1921

Projektet är den första systematiska undersökningen av den svenska rösträttens begränsningar och utvidgningar efter 1921 och belyser därmed aspekter av den svenska demokratiseringsprocessen som fram tills idag har varit så gott som outforskade. Delprojektet handlar mer specifikt om den politiska debatten kring förändringar av rösträttsåldern under 1900-talet.

Länkar

Child Rights Governance
Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar efter 1921

Forskningsprojekt

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

I media

En podd om dig och din vardag

Unga - risk eller möjlighet?

I podden pratar jag om barn och unga - och på de olika strategier de skaffar sig för att påverka och ta makt över sina liv, och ruska om vuxenvärlden. Om klimataktivism, migration, utbildning, gängkriminalitet och kampen för sänkt rösträtt till 16 år. Och om begreppet barnets bästa, där krocken mellan retorik och praktik många gånger är avgrundsdjup. Här kan du lyssna.

Demokratin 100 år

Vad skulle hända om rösträttsåldern sänktes?

En diskussion om hur rätten att rösta sitter ihop med ålder. Borde vi sänka rösträttsåldern? Jonathan Josefsson är en deltagarna i panelsamtal på temat demokrati 100 år.
#demokrati100 #varvardag 

Rösträtt inte något för alla

Hur allmän var den allmänna och lika rösträtten som det beslutades om för exakt 100 år sedan? Tobias Svanelid, Vetenskapsradion Historia, undersöker grupperna som kom att stå utanför Sveriges viktiga demokratireform i samtal med Jonathan Josefsson. Här kan du lyssna.

Temapodden

Undervisning

Under de senaste åren har jag undervisat och varit kursansvarig på både grund- och avancerad nivå i flera olika ämnen och kurser vid Linköpings universitet.

 • Tema Barns internationella mastersprogram Child Studies
  Kursen Children´s Rights och Children, 
  School and Education

 • Ämneslärar- och förskollärarprogrammet
  Återkommande uppdrag som seminarielärare i kurser om utbildningspolitik, utbildningshistoria, migration, skolutveckling och pedagogik.

 • Ämneslärarprogrammet
  Kursansvarig för UK 4 - utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund.

 • Politisk teori 2 på avdelningen för statsvetenskap
  Kursansvarig

 • Etik A i ämnet religionsvetenskap
  Kursansvarig och seminarielärare 

Nyheter

Relaterat innehåll