Ungdomars definitioner av psykisk ohälsa

Bilden visar ungdomar
Foto: Pixabay

Statistiken visar på en ökning av den psykiska ohälsan bland ungdomar under de senaste tjugo åren, speciellt bland äldre flickor. Osäkerheten är dock stor bland forskarna gällande vad de självrapporterade psykiska problemen står för (vad det är man mäter) och hur den upplevda psykiska ohälsan påverkar de unga i deras liv. I min forskning studerar jag elever i årskurs 9 och hur de tolkar och förhåller sig till frågorna som ställs i enkäter om psykisk hälsa.

Projektet är en studie av WHO:s enkät Skolbarns hälsovanor som genomförs 2017/2018. Vi kommer att undersöka vad som döljer sig bakom siffror om ökad psykisk ohälsa bland unga. Vilken slags utsatthet talar vi om när vi beskriver barns och ungas välbefinnande i termer av psykiatriska symptom?

Genus och psykisk hälsa

Forskningen syftar till att generera kunskap om hur unga själva anammar, ifrågasätter och utmanar den psykiatriska diskursen och vad deras utsatthet består i. På så vis är det ett komplement till den kunskap som genereras via enkäter. Vidare är det ett bidrag till genusforskningen genom sitt fokus på hur pojkar och flickor positionerar sig själva och varandra i förhållande till begreppen. Resultatet har betydelse för yrkesverksamma och förståelsen för unga, och kan ge nya perspektiv när det gäller att tolka och hantera psykisk ohälsa. 

Internationell och tvärvetenskaplig samverkan

Professor Vicki Coppock vid Edge Hill University i England, som vi har samarbetat med sedan 2014, deltar som expert i projektet, tillsammans med docent Ann-Britt Wiréhn, statistiker och verksamhetschef för FoU-enheten för närsjukvården i Östergötland, professor emerita Marianne Cederblad, barnpsykiatriker, och professor Karin Zetterqvist Nelson, licensierad psykolog och forskare vid tema barn.

Projektets titel: Att ”känna sig nere” och ”ha svårt att somna”. En etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga.
Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

I media 
Visa/dölj innehåll

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm intervjuas i SVT Morgonstudion om sitt forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa.Projektet är en studie av hur ungdomar tolkar enkätfrågor om psykisk hälsa och vad ungdomarnas problem egentligen handlar om.

 

Hur mår våra ungdomar idag?

Anette Wickström föreläser om ”Hur mår våra ungdomar idag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.
Filmen är drygt 35 minuter.

Enkät om psykisk ohälsa ifrågasätts

Psykisk ohälsa bland unga ökar visar flera undersökningar. Anette Wikström, docent på Tema Barn och Sofia Kvist Lindholm ställer sig frågande till vad som mäts i undersökningarna. Intervju i SVT Lokala nyheter öst 21 September.

Stressen som pressar dagens unga

Anette Wikström, docent vid tema Barn, diskuterar sin och Sofia Kvist Lindholms forskning om ungdomars definitioner av psykisk (o)hälsa. 
I Vetandets värld, P1 - Stressen som pressar dagens unga.

Livskunskap på schemat?

Anette Wickström (tema Barn) och Sofia Kvist Lindholm (IBL) bidrar med sin forskning i debatten om skolans arbete med elevers psykiska hälsa.
I Vetandets värld, P1 - Livskunskap på schemat?

Forskare 
Visa/dölj innehåll

Publikationer 
Visa/dölj innehåll

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm, Karin Zetterqvist Nelson (2015)

Svenska Dagbladet , Vol.25 sept Vidare till DOI

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm, Karin Zetterqvist Nelson (2015)

SocialPolitik , Vol.22 , s.34-36 Vidare till DOI

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm, Karin Zetterqvist Nelson (2015)

Svenska Dagbladet , Vol.19 sept Vidare till DOI

Anette Wickström (2012)

Venue - tanke- och kunskapsutbyte av erfarenheter och forskning om förskola och skola , Vol.1 Vidare till DOI

Om Tema Barn
Visa/dölj innehåll