Skolungdomars definitioner av psykisk hälsa

Bilden visar ungdomar
Foto: Pixabay

Statistiken visar på en ökning av den psykiska ohälsan bland ungdomar under de senaste tjugo åren, speciellt bland äldre flickor. Osäkerheten är dock stor bland forskarna gällande vad de självrapporterade psykiska problemen står för (vad det är man mäter) och hur den upplevda psykiska ohälsan påverkar de unga i deras liv. I min forskning studerar jag elever i årskurs 9 och hur de tolkar och förhåller sig till frågorna som ställs i enkäter om psykisk hälsa.

Projektet är en studie av WHO:s enkät Skolbarns hälsovanor som genomförs 2017/2018. Vi kommer att undersöka vad som döljer sig bakom siffror om ökad psykisk ohälsa bland unga. Vilken slags utsatthet talar vi om när vi beskriver barns och ungas välbefinnande i termer av psykiatriska symptom?

Forskningen syftar till att generera kunskap om hur unga själva anammar, ifrågasätter och utmanar den psykiatriska diskursen och vad deras utsatthet består i. På så vis är det ett komplement till den kunskap som genereras via enkäter. Resultatet har betydelse för yrkesverksamma och förståelsen för unga, och kan ge nya perspektiv när det gäller att tolka och hantera psykisk ohälsa.

Projektets titel: Att ”känna sig nere” och ”ha svårt att somna”. En etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga.
Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Publikationer 

Omslag för publikation ''
Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm (2020)

Socialmedicinsk Tidskrift , Vol.97 , s.978-990

Omslag för publikation ''
Sofia Kvist Lindholm, Anette Wickström (2020)

Global Studies of Childhood , Vol.10 , s.26-38 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anette Wickström, Karin Zetterqvist Nelson (2018)

Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv , s.350-362

Omslag för publikation ''
Anette Wickström (2018)

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being , Vol.13 , s.1-12 Vidare till DOI

I media 

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm intervjuas i SVT Morgonstudion om sitt forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa.Projektet är en studie av hur ungdomar tolkar enkätfrågor om psykisk hälsa och vad ungdomarnas problem egentligen handlar om.

Video

 


Hur mår våra ungdomar idag?

Anette Wickström föreläser om ”Hur mår våra ungdomar idag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.
Filmen är drygt 35 minuter.

Video


Stressen som pressar unga

Anette Wikström, docent vid tema Barn, diskuterar sin och Sofia Kvist Lindholms forskning om ungdomars definitioner av psykisk (o)hälsa. 
I Vetandets värld, P1 - Stressen som pressar dagens unga.

Livskunskap på schemat?

Anette Wickström (tema Barn) och Sofia Kvist Lindholm (IBL) bidrar med sin forskning i debatten om skolans arbete med elevers psykiska hälsa.
I Vetandets värld, P1 - Livskunskap på schemat?Forskare 

Om Tema Barn