Barns och ungas aktörskap och samhälleliga processer och diskurser

I min forskning studerar jag barns och ungas berättelser och agerande samt de normer och ideal de konfronteras med via influencers som de följer i sociala medier, när de deltar i hälsofrämjande insatser, medicinsk praktik eller screening av psykisk hälsa.

Med utgångspunkt i barns och ungas berättelser och med teoretiska verktyg från medicinsk antropologi/sociologi, barndomssociologi och STS, science and technology studies, undersöker jag hur barn och unga förhandlar om samhälleliga diskurser om hälsa och välbefinnande. Det handlar om ett intresse för komplexa sociala processer – att identifiera samhälleliga och kulturella idéer, och hur barn och unga tolkar och omformulerar verksamheter, antaganden och föreställningar.

Etnografiska ansatser

I mitt arbete använder jag mig av olika etnografiska metoder som deltagande observationer, videoobservationer, individuella intervjuer, gruppintervjuer, videodagbok med uppföljningsintervjuer och dokumentstudier. Motivet för att arbeta med etnografiska metoder är att det är i det vardagliga livet som materiella/strukturella förutsättningar och mänskliga strategier blir begripliga. Genomförandet av ett etnografiskt fältarbete bygger på att man som forskare är nyfiken och inställd på att lära sig något nytt. I min forskning har jag arbetat med etnografiska metoder bland familjer på landsbygden i nordöstra Sydafrika och på tandregleringskliniker och skolor i Sverige.

Forskningsprojekt

Publikationer

Senaste publikationerna

2022

Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (2022) Inledning Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar, s. 9-25

Nyheter

Presentationer i media

Offentliga samtal: Framtidens mentala hälsa

I Vetenskapsrådets seminarieserie Offentliga samtal, Framtidens mentala hälsa – om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt, den 21 april 2022, föreläser Anette Wickström om glappet mellan den offentliga berättelsen och aktörsberättelsen om ungas psykiska hälsa.

 

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm intervjuas i SVT Morgonstudion om sitt forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa. Projektet är en studie av hur ungdomar tolkar enkätfrågor om psykisk hälsa och vad ungdomarnas problem egentligen handlar om.

Hur mår våra ungdomar idag?

Anette Wickström föreläser om ”Hur mår våra ungdomar idag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser. Ungas vardagsproblem blandas ihop med psykisk ohälsa. Intervju med Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm.

 

Ångestpodden

"Vi kan VISST definiera psykisk ohälsa"

Hur definierar unga psykisk hälsa idag? Är det verkligen så att många tror att alla skavigheter i livet är symtom på psykisk ohälsa? Anette Wikström har forskat på barn och ungas egna upplevelser av psykisk hälsa och ohälsa.

Lyssna på avsnittet

Podd: Fakultet

"Jobbigt nu. Men jag mår bra."

Våren i 9:an är en tuff tid, med mycket press från olika håll. I media talas det om en stadigt ökande psykisk ohälsa bland 15-åringar. Var fjärde år får en del som börjar nian svara på en enkät om sina hälsovanor. Men ställs frågorna på rätt sätt? Får vi missvisande svar? Och på vilket sätt plockas svaren upp och analyseras av omvärlden? Hur mår niondeklassarna egentligen? I det andra avsnittet av Fakultet, säsong 3, sätter vi fokus på våra 15-åringars vardag och mående.

Forskningsmedel

 • FORTE 2020-2024. Apps and downs: Mental health and teenage girls’ interpretations of social media content.
 • FORTE project 2016-2020. "Feeling low” and ”have difficulties sleeping": An ethnographic study on how young people make sense of psychological (ill) health.
 • Vetenskapsrådet 2016-2022. Psychological distress among school-children: young people's negotiations. Delprojekt i A feminist approach to medical screening (Kristin Zeiler).
 • Vetenskapsrådet projekt 2012-2015. An improved smile – how young people and orthodontists create improved bites.
 • Vetenskapsrådet post doc 2011-2012. Negotiations of norms and ideal in orthodontic practice.

CV 

CV i korthet

Akademiska examina 

 • 2018 
  Biträdande professor vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2015 
  Docent vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2011 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2009 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
 • 2008 
  Filosofie doktorsexamen, Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet.
 • 1982 
  Mellanstadielärarexamen, Linköpings universitet.

 Undervisning

 • Anthropological perspectives of children and childhood, 7,5 credit, MSSc Child Studies. 
 • Children, migration and transnational childhoods, 7,5 credit, MSSc Child Studies.
 • Kritisk barnforskning: teoretiska perspektiv och klassiker, 15 hp, forskarutbildningskurs tema barn.
 • Barn, barndomar och hälsa, 7,5 hp, forskarutbildningskurs tema barn.

Uppdrag (utvalda)

 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Christel Avendals. School of Social Work, Lund University. 2021.

 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Alex Orrmalm Makii. Department of Thematic Studies, Linköping University. 2021.

 • Opponent for the doctoral thesis by Marie Kolmos. Roskilde University. 2019.

 • Director of doctoral studies, Child Studies, Linköpings University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Linnea Hanell. Stockholm University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Jir Barzang. Örebro University. 2017
 • Opponent for the doctoral thesis by Dina Danielsen. Roskilde University. 2016
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Gunilla Hallonsten. Lund University. 2012

Handledning

Relaterat innehåll