Fotografi av Anette Wickström

Anette Wickström

Biträdande professor

I min forskning förenas intresset för barns och ungas berättelser och vardagsliv med frågor om hur kunskap om barns och ungas fysiska och psykiska hälsa skapas. Fokus är på unga som aktörer, samhälleliga normer, medicinsk praktik och sociala medier.

Barns och ungas aktörskap och samhälleliga processer och diskurser

I min forskning studerar jag barns och ungas berättelser och agerande samt de normer och ideal de konfronteras med via influencers som de följer i sociala medier, när de deltar i hälsofrämjande insatser, medicinsk praktik eller screening av psykisk hälsa.

Med utgångspunkt i barns och ungas berättelser och med teoretiska verktyg från medicinsk antropologi/sociologi, barndomssociologi och STS, science and technology studies, undersöker jag hur barn och unga förhandlar om samhälleliga diskurser om hälsa och välbefinnande. Det handlar om ett intresse för komplexa sociala processer – att identifiera samhälleliga och kulturella idéer, och hur barn och unga tolkar och omformulerar verksamheter, antaganden och föreställningar.

Etnografiska ansatser

I mitt arbete använder jag mig av olika etnografiska metoder som deltagande observationer, videoobservationer, individuella intervjuer, gruppintervjuer, videodagbok med uppföljningsintervjuer och dokumentstudier. Motivet för att arbeta med etnografiska metoder är att det är i det vardagliga livet som materiella/strukturella förutsättningar och mänskliga strategier blir begripliga. Genomförandet av ett etnografiskt fältarbete bygger på att man som forskare är nyfiken och inställd på att lära sig något nytt. I min forskning har jag arbetat med etnografiska metoder bland familjer på landsbygden i nordöstra Sydafrika och på tandregleringskliniker och skolor i Sverige.

Forskningsprojekt

Publikationer

Senaste publikationerna

2024

Anette Wickström, Judith Lind (2024) Relatability, consumerism, and legitimated advice: Mental health talk by female social media influencers Learning, Media & Technology Vidare till DOI
Judith Lind, Anette Wickström (2024) Representations of mental health and mental health problems in content published by female social media influencers International journal of cultural studies, Vol. 27, s. 217-233 Vidare till DOI

2022

Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (2022) Inledning Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar, s. 9-25
Anette Wickström (2022) Glappet i berättelsen om ungas psykiska hälsa: Symtom som screeningverktyg Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar, s. 27-47
Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (Redaktörskap) (2022) Screeningens mångsidighet: dess möjligheter och utmaningar

Nyheter

Strimman

Tonårstjejer, influencers och representationer av psykisk hälsa

Vad har intima berättelser om psykiska problem på Youtube för betydelse? Vi rapporterar från ett forskningsprojekt – Apps and downs - som kombinerar analyser av Youtube videos med intervjuer med tonårstjejer. Vi undersöker vilka representationer av psykisk hälsa och ohälsa som förmedlas av influencers, som av tonårstjejer har identifierats som influencers, som ofta berör dessa ämnen. I deras videos varvas peptalk och råd till följarna med olika uttryck för dåligt mående framför kameran, tårar varvas med marknadsföring av skönhetsprodukter och älska dig själv-uppmaningar med självförbättringsdiskurser. I vår analys diskuterar vi videos med innehåll om psykisk hälsa både som en sorts publik dagbok, ett rop på stöd från följarna, en form av hälsokommunikation och del av en strategi att attrahera och behålla följare. I projektets avslutande del återvänder vi till tonårstjejerna och intervjuar dem om hur de tolkar det videoinnehåll om psykisk hälsa som vi har tagit del av.

Presentationer i media

Offentliga samtal: Framtidens mentala hälsa

I Vetenskapsrådets seminarieserie Offentliga samtal, Framtidens mentala hälsa – om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt, den 21 april 2022, föreläser Anette Wickström om glappet mellan den offentliga berättelsen och aktörsberättelsen om ungas psykiska hälsa.

Video 

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm intervjuas i SVT Morgonstudion om sitt forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa. Projektet är en studie av hur ungdomar tolkar enkätfrågor om psykisk hälsa och vad ungdomarnas problem egentligen handlar om.

Video

Hur mår våra ungdomar idag?

Anette Wickström föreläser om ”Hur mår våra ungdomar idag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser. Ungas vardagsproblem blandas ihop med psykisk ohälsa. Intervju med Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm.

Video 

Ångestpodden

"Vi kan VISST definiera psykisk ohälsa"

Hur definierar unga psykisk hälsa idag? Är det verkligen så att många tror att alla skavigheter i livet är symtom på psykisk ohälsa? Anette Wikström har forskat på barn och ungas egna upplevelser av psykisk hälsa och ohälsa.

Lyssna på avsnittet

Podd: Fakultet

"Jobbigt nu. Men jag mår bra."

Våren i 9:an är en tuff tid, med mycket press från olika håll. I media talas det om en stadigt ökande psykisk ohälsa bland 15-åringar. Var fjärde år får en del som börjar nian svara på en enkät om sina hälsovanor. Men ställs frågorna på rätt sätt? Får vi missvisande svar? Och på vilket sätt plockas svaren upp och analyseras av omvärlden? Hur mår niondeklassarna egentligen? I det andra avsnittet av Fakultet, säsong 3, sätter vi fokus på våra 15-åringars vardag och mående.
Pod

Forskningsmedel

 • FORTE 2020-2024. Apps and downs: Mental health and teenage girls’ interpretations of social media content.
 • FORTE project 2016-2020. "Feeling low” and ”have difficulties sleeping": An ethnographic study on how young people make sense of psychological (ill) health.
 • Vetenskapsrådet 2016-2022. Psychological distress among school-children: young people's negotiations. Delprojekt i A feminist approach to medical screening (Kristin Zeiler).
 • Vetenskapsrådet projekt 2012-2015. An improved smile – how young people and orthodontists create improved bites.
 • Vetenskapsrådet post doc 2011-2012. Negotiations of norms and ideal in orthodontic practice.

CV 

CV i korthet

Akademiska examina 

 • 2018 
  Biträdande professor vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2015 
  Docent vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2011 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2009 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
 • 2008 
  Filosofie doktorsexamen, Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet.
 • 1982 
  Mellanstadielärarexamen, Linköpings universitet.

 Undervisning

 • Anthropological perspectives of children and childhood, 7,5 credit, MSSc Child Studies. 
 • Children, migration and transnational childhoods, 7,5 credit, MSSc Child Studies.
 • Kritisk barnforskning: teoretiska perspektiv och klassiker, 15 hp, forskarutbildningskurs tema barn.
 • Barn, barndomar och hälsa, 7,5 hp, forskarutbildningskurs tema barn.

Uppdrag (utvalda)

 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Christel Avendals. School of Social Work, Lund University. 2021.

 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Alex Orrmalm Makii. Department of Thematic Studies, Linköping University. 2021.

 • Opponent for the doctoral thesis by Marie Kolmos. Roskilde University. 2019.

 • Director of doctoral studies, Child Studies, Linköpings University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Linnea Hanell. Stockholm University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Jir Barzang. Örebro University. 2017
 • Opponent for the doctoral thesis by Dina Danielsen. Roskilde University. 2016
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Gunilla Hallonsten. Lund University. 2012

Handledning

Relaterat innehåll