Vallastaden Energidesign (VED)

Vallastaden, Linköping
Thor Balkhed

Hur designar man passiv- och plusenergihus så att många olika människor kan få god värmekomfort hemma? Med forskningsprojektet VED vill vi bidra med ny kunskap om hur design av energisystem i bostäder inkluderar och exkluderar människor.

Kunskapen baseras på kritiska intersektionella perspektiv på energisystem över tid. Fokus för studien är Vallastaden som har beskrivits som Sveriges mest innovativa stadsdel, ”ovanligt energieffektiv” och med fokus på social hållbarhet. 1 000 nya hem har byggts av 40 olika byggherrar och 100 bostäder planerades som passiv- eller plusenergihus. Bostäder med passiv- och plusenergidesign är av särskilt intresse eftersom hushåll genom sina aktiviteter och användning av hushållsapparater påverkar energieffektiviteten i högre utsträckning än konventionellt byggda hus.

Forskningsprojektet VED undersöker följande områden:

  •  Hur är energisystemen i Vallastadens passiv- och plusenergihus designade och varför har denna design valts?
  •  Hur kan kritiska intersektionella perspektiv ge ökad förståelse för hur design av energisystem inkluderar och exkluderar människor?
  • Hur kan design av energisystem uppmuntra människor att arbeta för att nå gemensamma mål kring energieffektivisering?

Projektets forskare besöker de boende i Vallastaden och genomför intervjuer hemma i bostaden. De boende kommer också att få skriva dagböcker om vardagsaktiviteter och värmekomfort.

I forskningsprojektet deltar även:

Forskningsfinansiär är Energimyndigheten.


Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Wiktoria Glad, Madelene Gramfält (2019)

eceee Summer Study Proceedings 2019