Varmvattnets former - en kritisk studie av infrastruktur för varmvatten hemma

Hand vidrör vattnet från en dusch
Galina Sandalova

Varmvattnets former är ett forskningsprojekt om boendes användning av varmvatten hemma. Målet med projektet är att få mer kunskap om människors vardag och varmvatten, vad människor tänker, känner och vet om varmvatten och varför boende använder varmvatten på det sätt de gör.

För att få en mer hållbar framtid behöver vi minska vår energianvändning och varmvatten är ett viktigt fokus i det arbetet. Den infrastruktur för varmvatten som är installerad i våra hem är olika väl utformad för att kunna underlätta vanor och rutiner som minskar användningen av varmvatten. Boende kan uppleva att viss design hindrar dem från att spara varmvatten, medan annan design gör det lättare att spara. Ibland kan erfarenheter från andra platser ge idéer till nya rutiner hemma.

Projektledare Wiktoria Glad minns hur hennes utlandsvistelse i Sydney påverkade hennes duschrutiner: ”I Australien är vattenbrist vanligare och alla hushåll betalar själva för att värma sitt vatten, det gjorde att vi duschade kortare och stängde av vattnet när vi schamponerade håret eller tvålade in oss. Den rutinen tog jag med mig när jag flyttade hem till Sverige igen”. Den här typen av berättelser och olika exempel är vi intresserade av att få höra om. Berättelserna kommer att tolkas av kulturarvsforskaren Bodil Axelsson och konstnären Hasti Radpour som båda medverkar i projektet. Hasti Radpour kommer att visa sina konstverk under en utställning som avslutning på projektet.

Forskningsprojektet finansieras av Energimyndigheten och har en rådgivande grupp som består av Tomas Hansson, HSB Östra, Fredrik Karlsson, Sweco Systems, Anna Malmberg, Hyresbostäder, Mari-Louise Persson, Riksbyggen och Per Sjöström, Norrköpings kommun

Forskare

Publikationer

Omslag för publikation ''
Wiktoria Glad (2020)

Abstract och Sessioner, Nationella STS-dagarna 2020, Umeå universitet

Organisation