Fotografi av Bodil Axelsson

Bodil Axelsson

Professor

Kulturarv och meningsfulla förflutenheter

Min forskning och undervisning handlar om hur museer, föreningar och privatpersoner lyfter ut, fixerar och synliggör vad jag kallar meningsfulla förflutenheter: när historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. 

Just nu forskar jag om museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan, digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier.

Mina tidigare forskningsprojekt har handlat om historiska teaterspel, populärhistoriska tidskrifter, samtidsinsamling på kulturhistoriska museer och konstnärlig gestaltning. Jag kombinerar deltagande observation och intervjuer med medie- och arkivstudier eftersom formandet av meningsfulla förflutenheter ofta sker genom vindlande och komplexa processer med många deltagare under lång tid. 

IndustrilandskapetFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2023

Bodil Axelsson (2023) Book review: Förflutenhet för alla? Digitalt deltagande som metod för demokratisk kulturarvsproduktion, Ina-Maria Jansson (2023) Nordic Journal of Library and Information Studies, Vol. 4, s. 87-93 Vidare till DOI
Wiktoria Glad, Bodil Axelsson (2023) Shapes of hot water: the ontological politics of handwashing during the COVID-19 pandemic Social & Cultural Geography Vidare till DOI

2022

Bodil Axelsson (2022) Viking Jewellery on Pinterest: Drifting Digitisations and Shared Curatorial Agency Museum Digitisations and Emerging Curatorial Agencies Online: Vikings in the Digital Age, s. 71-94 Vidare till DOI
Bodil Axelsson, Fiona Cameron, Katherine Haputman, Sheenagh Pietrobruno (2022) Museum Digitisations and Emerging Curatorial Agencies Online: Vikings in the Digital Age

2021

Bodil Axelsson (2021) Museum diplomacy in the digital age The International Journal of Cultural Policy Vidare till DOI

Aktuella forskningsprojekt

Meriter

Akademisk bakgrund

  • Magister Tema Kommunikation, LiU 1999.
  • Filosofie doktorsexamen, Tema Kommunikation LiU, 2003.
  • Docent Kultur- och mediegestaltning, LiU 2014.
  • Professor i kulturarv, LiU 2021.

Undervisning

  • Kandidatprogram och magister Kommunikation, samhälle och medieproduktion.
  • Forskarutbildning Tema kultur och samhälle (Tema Q).
     

Forskning

Forskarsamverkan

Nyheter

Organisation