Kulturarv och meningsfulla förflutenheter

Min forskning och undervisning handlar om hur museer, föreningar och privatpersoner lyfter ut, fixerar och synliggör vad jag kallar meningsfulla förflutenheter: när historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. 

Just nu forskar jag om museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan, digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier.

Mina tidigare forskningsprojekt har handlat om historiska teaterspel, populärhistoriska tidskrifter, samtidsinsamling på kulturhistoriska museer och konstnärlig gestaltning. Jag kombinerar deltagande observation och intervjuer med medie- och arkivstudier eftersom formandet av meningsfulla förflutenheter ofta sker genom vindlande och komplexa processer med många deltagare under lång tid. 

IndustrilandskapetFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2022

2021

Meriter

Akademisk bakgrund

  • Magister Tema Kommunikation, LiU 1999.
  • Filosofie doktorsexamen, Tema Kommunikation LiU, 2003.
  • Docent Kultur- och mediegestaltning, LiU 2014.
  • Professor i kulturarv, LiU 2021.

Undervisning

  • Kandidatprogram och magister Kommunikation, samhälle och medieproduktion.
  • Forskarutbildning Tema kultur och samhälle (Tema Q).
     

Forskning

Forskarsamverkan

Nyheter

Organisation