Fotografi av Bodil Axelsson

Bodil Axelsson

Professor

Kulturarv och meningsfulla förflutenheter

Min forskning och undervisning handlar om hur museer, föreningar och privatpersoner lyfter ut, fixerar och synliggör vad jag kallar meningsfulla förflutenheter: när historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. 

Just nu forskar jag om museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan, digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier.

Mina tidigare forskningsprojekt har handlat om historiska teaterspel, populärhistoriska tidskrifter, samtidsinsamling på kulturhistoriska museer och konstnärlig gestaltning. Jag kombinerar deltagande observation och intervjuer med medie- och arkivstudier eftersom formandet av meningsfulla förflutenheter ofta sker genom vindlande och komplexa processer med många deltagare under lång tid. 

IndustrilandskapetFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2022

Bodil Axelsson (2022) Viking Jewellery on Pinterest: Drifting Digitisations and Shared Curatorial Agency Museum Digitisations and Emerging Curatorial Agencies Online: Vikings in the Digital Age, s. 71-94 Vidare till DOI
Bodil Axelsson, Fiona Cameron, Katherine Haputman, Sheenagh Pietrobruno (2022) Museum Digitisations and Emerging Curatorial Agencies Online: Vikings in the Digital Age

2021

Bodil Axelsson (2021) Museum diplomacy in the digital age The International Journal of Cultural Policy Vidare till DOI
Bodil Axelsson, Daniel Holmer, Lars Ahrenberg, Arne Jönsson (2021) Studying Emerging New Contexts for Museum Digitisations on Pinterest Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2020, s. 24-36 Vidare till DOI
Nina Lykke, Madina Tlostanova, Bodil Axelsson (2021) The Role and Relevance of the Nordic Humanities in Our Time/a Time of Coronavirus and Beyond

Aktuella forskningsprojekt

Meriter

Akademisk bakgrund

  • Magister Tema Kommunikation, LiU 1999.
  • Filosofie doktorsexamen, Tema Kommunikation LiU, 2003.
  • Docent Kultur- och mediegestaltning, LiU 2014.
  • Professor i kulturarv, LiU 2021.

Undervisning

  • Kandidatprogram och magister Kommunikation, samhälle och medieproduktion.
  • Forskarutbildning Tema kultur och samhälle (Tema Q).
     

Forskning

Forskarsamverkan

Nyheter

Gruppbild på Björn Lilieblad från Östergötlands museum, Bodil Axelsson från Linköpings universitet och David Ludvigsson från Linköpings universitet.

Virtuella världar och 3D-föremål – museernas digitala framtid

Virtuella världar och printade 3D-föremål är två möjligheter. Linköpings universitet och Östergötlands museum inleder nu ett samarbete för att hitta nya sätt att ta tekniken till hjälp för att nå ut i skolorna.

Bild på ett konstverk där blått tyg hänger på olika nivåer i en gammal turbinhall.

Forskare och konstnärer studerar hur vi använder varmvatten

Hur använder vi varmvatten och vad tänker vi kring vår vattenförbrukning? De frågorna står i fokus för ett forskningsprojekt som tar konsten till hjälp för att visualisera människors tankar kring varmvatten och vattenanvändning.

Bild på två guldringar från vikingatiden.

Kunskap och kontext förändras när vikingasamling delas online

Genom att digitalisera museers samlingar kan kulturarvet göras tillgängligt. Men digitaliseringen är inte helt oproblematisk. När materialet hamnar i händerna på algoritmer och affärsmodeller förändras museernas kunskap och föremålens kontext.

Organisation