Kulturarv och meningsfulla förflutenheter

Min forskning och undervisning handlar om hur museer, föreningar och privatpersoner lyfter ut, fixerar och synliggör vad jag kallar meningsfulla förflutenheter: när historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. 

Just nu forskar jag om digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier. Jag skriver också en bok tillsammans med historikerna David Ludvigsson och Lasse Kvarnström om guider och stadsvandringar. Mina tidigare forskningsprojekt har handlat om historiska teaterspel, populärhistoriska tidskrifter, samtidsinsamling på kulturhistoriska museer och konstnärlig gestaltning. Jag kombinerar deltagande observation och intervjuer med medie- och arkivstudier eftersom formandet av meningsfulla förflutenheter ofta sker genom vindlande och komplexa processer med många deltagare under lång tid. 

IndustrilandskapetFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2022

2021

Publikationer i urval

 • Axelsson, B. & Åkerö K-E. (2016) LHBTQI-perspektiv och kulturarv. Aspekter på urval, överväganden och tillrättalägganden. [LHBTQI perspectives and cultural heritage: selection, considerations and modifications] Nordisk Museologi, 2016(2), 3-19.
 • Axelsson, Bodil. Mellan kataloger och sociala medier – Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. FOU-publikation från Riksantikvarieämbetet, 2015.
 • Axelsson, B & Brenna, B. Introduktion. Tema: Museerna och samtiden. Nordisk Museologi 2014:2.
 • Axelsson, B. (2014) The Poetics and Politics of the Swedish Model for Contemporary Collecting, Museum and Society, March 2014, vol 12. no.1.
 • Axelsson B. (2013) Klosterruinen och industrilandskapet: transformationer, iscensättningar, makt och handlingsutrymmen. I Å lage Kulturminner: om hvordan kulturarv formes, forstås og forvaltas, red Grete Swensen, Oslo: Novus förlag.
 • Axelsson, B, Dupont C, & Kestelot C. (eds.) (2012) Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe.  Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Brussels 25 January 2012. (EuNaMus Report No 9).
 • Axelsson, Bodil, (2012) “History in popular magazines: Negotiating masculinities, the low of the popular and the high of history”, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2012:4.
 • Knell, Simon, Axelsson, Bodil et al, (2012) Crossing Borders: Connecting European Identities in Museums and Online. Eunamus report No2, Linköping: Linköping University Interdisciplinary Studies 14, 2012
 • Axelsson, Bodil & Becker, Karin, “Mobilising Participation in the Work of Art Sound Machine by Esther Shalev-Gerz”, i The Art of Engagement: Culture, Collaboration, Innovation, Elaine Lally, Ien Ang & Kay Anderson (eds.), , Sydney: UWA Publishing (UWAP) 2011, 183-198.
 • Axelsson, Bodil, “History on the Web: Museums, Digital Media and Participation, i History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren and Per Wisselgren (eds). New York/London: Routledge, 2010, 158-171.
 • Axelsson, Bodil, Meningsfulla förflutenheter: traditionalisering och teatralisering i en klosterruin, Linköping: Linköping Studies in Arts and Science 282, 2003.

Aktuella forskningsprojekt

Museum: A Culture of Copies.

Projektet pågick 2015–2018 och finansierades av Norwegian Research Council. Koordinerat av Britta Brenna.

Läs mer om projektet här

Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

Projektet pågick 2015–2016 och finansierades av Riksantikvarieämbetet och var ett samarbete med Bengt Wittgren, Länsmuseet Murberget och ABM Västernorrland.

Vetenskaplig slutrapport:  Axelsson, B & Wittgren B. (2017) Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv.

Meriter

Akademisk bakgrund

 • Magister Tema Kommunikation, LiU 1999.
 • Filosofie doktorsexamen, Tema Kommunikation LiU, 2003.
 • Docent Kultur- och mediegestaltning, LiU 2014.

Undervisning

 • Kandidatprogram och magister Kultur, samhälle och mediegestaltning.
 • Forskarutbildning Tema Q.
   

Samverkan

 • Ledamot i Arbetets museums forskningsråd 

Forskning

Forskarsamverkan

Nyheter

Organisation