Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Byggarbetare i stadsmiljö
Thor Balkhed

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projekten "Störningsfri stad" och ”Störningsfri stad 2” vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.

Under byggtid uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet runt byggplatsen och på anslutande transportleder ökar, samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Man saknar dels överblick över kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna, dels koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt, och slutligen samordning mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt.

Syftet med projektet Störningsfri stad är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utveckla ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen.

Stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik

Städer utvecklas ständigt. Att det sker med få störningar är av stor vikt för stadens attraktivitet och hållbarhet. Tyvärr är byggtransporterna många gånger en bortglömd fråga och det har visats att den totala mängden transporter kan minskas med upp till 12% genom bättre bygglogistik. För att nå detta krävs att kommunernas förmåga att trafikplanera för kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtrafik stärks, samt ny kunskap om åtgärder, scenarier och beteendeförändringar för att hantera trafikkonflikter under byggtid. Genom att kommuner, Trafikverket, bygglogistikkonsulter, kollektivtrafiken och branschorganisationer arbetar tillsammans med forskare inom bygglogistik, samhällsplanering, intelligenta transportsystem, och interaktionsdesign utvecklas ett planeringsverktyg och en kollaborativ planeringsprocess som 

Deltagande företag och organisationer

Projekten Störningsfri stad och Störningsfri stad 2 är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer. Projektledare är Anna Fredriksson, Bygglogistikgruppen, Institutionen för naturvetenskap och teknik ITN vid Linköpings universitet.

Störningsfri stad 2 parter är: LiU, VTI, RISE, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Motala kommun, Stockholm Stad, Göteborgs stad, Trafikverket projekt Ostlänken, Östsvenska Handelskammaren, Östgötatrafiken, Fastighets LE Lundbergs, SanktKors, Logistikia, Byggföretagen, Kubicom, Logeco, Wiklunds, Myloc, Ahlsell, Svensk Bygglogistik, FM Bygningsdrift och Visualiseringscenter.

Projektet Störningsfri stad 2 är beviljade medel från Smart Built Environment. Projektet löper över 2,5 år och omfattar totalt 8,6 MSEK varav bidrag är 4 MSEK. Projektet påbörjades 2022 och löper 2024 ut. 

Störningsfri stads parter var: Logistikkluster Östergötland, LE Lundbergs Fastighets, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Telenor, Trafikverket, RISE, Sankt Kors Fastighets, Stockholms stad, Sveriges Byggindustrier, Uppsala kommun, VTI, Wellsec och Wiklunds Åkeri.

Projektet Störningsfri Stad beviljades medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet löpte över tre år och omfattade totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierade 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK var in kind bidrag från deltagande parter.  

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Fredriksson, Linnea Eriksson, Jonas Löwgren, Nina Lemon, Daniel Eriksson (2022)

Sustainability , Vol.14 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Fredriksson, Ahmet Anil Sezer, Vangelis Angelakis, David Gundlegård (2022)

Automation in Construction , Vol.134 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Niklas Rönnberg, Rasmus Ringdahl, Anna Fredriksson (2023)

Smart and Sustainable Built Environment , Vol.12 , s.742-764 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Störningsfri stad: slutrapport i projektet Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling'
Anna Fredriksson, Vangelis Angelakis, Daniel Eriksson, Linnea Eriksson, David Gundlegård, Nina Lemon, Jonas Löwgren, Rasmus Ringhdahl, Ahmet Anil Sezer (2022)
Omslag för publikation ''
Ahmet Anil Sezer, Anna Fredriksson (2021)

Resources, Conservation and Recycling , Vol.172 Vidare till DOI

 

En stillbild från en intervju med Anna Fredriksson på SVT Öst
SVT

Så här ska byggenas trafikproppar lösas i städerna

LiU-forskare tar fram ett verktyg som gör det möjligt att komma tillrätta med trafikstörningarna som byggtrafiken orsakar. Visar bland annat transportmönstren för alla byggprojekt som pågår i en stad samtidigt.

Läs mer och hör Anna Fredriksson berätta i ett videoklipp på SVT Öst.

Kontakt

Nyheter

Relaterad information