Ett interaktivt pekbord som visar det som är för litet för att synas.Den digitala revolutionen öppnar nya och spännande vägar för kommunikation av kunskap och information. I detta projekt fokuseras interaktiva pekbord som lärandeverktyg vid ett science center. Vi är intresserade av hur och varför en digital installation drar till sig besökares uppmärksamhet, hur användaren interagerar med en visualisering och hur de förstår innehållet, samt vad de lär sig via interaktionen.

Forskningen sker vid Norrköpings visualiseringscenter C. I projektet har vi studerat en installation där besökare kan utforska bilder och videos som visar sådant som är för litet för att vi ska kunna se det. I projektet har vi även vidareutvecklat innehållet i installationen.

Vi vet att gränssnittet för ett interaktivt pekbord behöver vara intuitivt och kompletteras med avpassade anvisningar, uppgifter eller guidning för det innehåll och den målgrupp som skall använda det. Men dess effekt på lärande är i stort sett obeforskad. Här finns många frågor att besvara som exempelvis: 

  • Hur designas de bäst för sitt ändamål?
  • Vilka ämnen och teman har störst nytta av dess möjligheter till kommunikation?
  • Hur påverkar de besökares lärande av naturvetenskap och teknik? 

Projektet har finansierats av Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Fingrarnas positioner på pekbordet under en interaktiv session.I projektet har vi loggat fingrarnas positioner när användare använt visualiseringen. Bilden visar fingrarnas position under en session som varade ungefär 6 minuter.

Publikationer

Omslag för publikation 'What Biological Visualizations Do Science Center Visitors Prefer in an Interactive Touch Table?'
Gunnar Höst, Konrad Schönborn, Lena Tibell, Henry Fröcklin (2018)

Education Sciences , Vol.8 Vidare till DOI

Projektdeltagare

Organisation