Presentation

Den molekylära världen är för liten för att vi ska se den. Istället får man använda allt från analogier, bilder och animationer till teknik för virtuell verklighet för att förstå. Hur och vad lär sig människor när de använder visualiseringar?

Min forskning sträcker sig från proteinkemi, molekylära interaktioner och cellbiologi till hur man undervisar och förstår livsvetenskaperna med hjälp av visualiseringar. 

Jag är ordförande och vetenskaplig ledare för den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, FontD.

Publikationer

2022

Forskning

Relaterad information