WCMM Symposium 2022 äger rum den 21-22 april vid Campus US.

WCMM-LiU-symposiet är ett initiativ med fokus på medicin och teknologi.

- Inbjudna huvudtalare
- WCMM-gruppledare
- Postersessioner som presenterar samspelet mellan medicin och teknologi på WCMM-LiU

Plats: Föreläsningssalen Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US

Följ eventet online:

WCMM Symposium 21 april - dag 1
https://liu-se.zoom.us/j/66892117757?pwd=aW1pZG5NY2hOVE1CYWE0V0RjSVZZQT09

WCMM Symposium 22 april - dag 2
https://liu-se.zoom.us/j/68117977417?pwd=WkRoZlJRZzVINmEwUHBpZDl1NCtlZz09

Bild på en DNA-sträng tillsammans med texten

Anmälan och deadlines

Anmälan är öppen. Deadline är 16 april.

Anmäl dig till WCMM Symposium 2022 här >>

Bekräftade talare

Anders Eklund
LiU, Linköping, Sverige

Fredrik Elinder
LiU, Linköping, Sverige

Paul Franken
University of Laussane, Schweiz

Eva Hedlund
Stockholms universitet, Sverige

Markus Heilig
LiU, Linköping, Sverige

Frank Hernandez
WCMM, LiU, Linköping, Sverige

Stefan Koch
WCMM, LiU, Linköping, Sverige

Maria Larsson
Stockholms universitet, Sverige

Maria Lerm
LiU, Linköping, Sverige

Sara Liin
LiU, Linköping, Sverige

Francisca Lottersberger
WCMM, LiU, Linköping, Sverige

India Morrison
LiU, Linköping, Sverige

Colm Nestor
LiU, Linköping, Sverige

Vincent Pasque
KU Leuven, Belgien

Gesine Paul-Visse
Lund University, Sverige

Stephan Pless
University of Copenhagen, Danmark

Jörg Schilcher
WCMM, LiU, Linköping, Sverige

Preliminärt program

Dag 1: Torsdag, 21 april 2022

9:55 - 10:15 Registrering
Hitta din namnbricka och ta en kopp kaffe

“From Molecules to Behavior”

10:15 – 10:30 Antonios Pantazis, LiU
Introduktion

10:30 – 11:05 Fredrik Elinder, LiU
“Three Ways to Open a Potassium Channel”

11:05 – 11:40 Stephan Pless, Univ. Copenhagen
“Function and structure of a massive ion channel complex that modulates neuronal excitability”

11:40 – 12:15 Eva Hedlund, Stockholms universitet
"Decoding the transcriptional dynamics in motor neuron diseases"

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 13:50 India Morrison, LiU
“Hormonal and neural modulation during human social touch”

13:50 – 14:25 Maria Larsson, Stockholms universitet
“Smell loss: A marker of cognitive decline, dementia, and mortality”

14:25 – 15:00 Gesine Paul-Visse, Lund
"Pericytes at the interface of vascular dysfunction, inflammation and neurodegeneration”

15:00 – 16:20 Fika och posters

16:20 – 16:55 Paul Franken, Lausanne
“Using systems genetics to find out what makes us sleepy”

16:55 – 17:30 Markus Heilig, LiU
“Molecular and cellular mechanisms of alcohol use despite negative consequences”

~Middag~

Dag 2: Fredag, 22 april 2022

“Cutting Edge of Research and Technology in the Life Sciences and Medicine”

9:25 – 9:40 WCMM-LiU introduction by David Engblom, LiU

9:40 – 10:15 Frank Hernandez, LiU
“Harnessing the biology of nucleases for developing diagnostic and therapeutic approaches”

10:15 – 10:50 Sara Liin, LiU
“In search of molecular mechanisms underlying sex differences in cardiac
arrhythmia”

10:50 – 11:05: Break

11:05 – 11:40 Jörg Schilcher & Anders Eklund, LiU
“Machine learning to improve diagnostic accuracy of rare events in Orthopedics”

11:40 – 12:15 Maria Lerm, LiU
“DNA methylation analyses –a powerful tool for precision medicine”

12:15 – 13:15 Lunch

“Cell Signaling and Reprogramming”

13:15 – 13:30 Introduktion av Claudio Cantù, LiU

13:30 – 14:05 Colm Nestor, LiU
“The genetics of sex bias in autoimmune and infectious disease”

14:05 – 14:40 Francisca Lottersberger, LiU
"Nuclear architecture and genome stability"

14:40 – 15:00 Paus

15:00 – 15:35 Vincent Pasque, KU Leuven
“Modelling early human development with stem cells”

15:35 – 16:10 Stefan Koch, LiU
“Intersection of FOX and WNT signaling in human diseases”

16:10 – 16:20 Avslutande ord, Walker Jackson, LiU

Tidigare symposier

3D render of a medical background with DNA strand
3D render of a medical background with DNA strand
3D render of a medical background with DNA strand

Kontakt

Om WCMM

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en
nationell plan för att Sverige skall stärka sin position inom medicinsk
forskning.

WCMM i Linköping skapades under 2015 genom en gemensam satsning mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Linköpings Universitet och Region Östergötland. Centrets forskning fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik och bygger på Linköpings universitets redan starka forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin. Genom WCMM har vi nu kunnat rekrytera 13 nya forskargrupper, de flesta från lärosäten utomlands, för att ytterligare förstärka vår forskning i Linköping och Norrköping.

WCMM i Linköping är del av ett Knut och Alice Wallenberg finansierat initiativ ämnat att öka samverkan mellan svenska universitet. Detta ”National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP)” med deltagare från WCMM i Lund-, Göteborg-, Umeå- Universitet samt från det i Stockholm lokaliserade Sci-Life Laboratories tjänar som en katalysator för forskningsutbyte mellan WCMM noderna på den nationella arenan.

Symposiet organiseras av WCMM tillsammans med forskarskolan och nätverket Forum Scientium.