Forskning om jonkanalsbiofysik 

Att förstå grunden för cellulär excitabilitet i hälsa och sjukdom.

Våra kroppar kan ses som “blöta datorer” vilka använder elektriska signaler för att kontrollera nervfunktionen, regelbunden hjärtrytm, muskelkontraktion och andra fysiologiska funktioner. Spänningsstyrda jonkanaler är fascinerande makromolekyler som sträcker sig genom cellmembranet och som, när de får en elektrisk signal, låter specifika joner komma in i eller lämna cellen. Genom att kontrollera jonflödet styr jonkanalerna hur en cell exciteras, det vill säga dess förmåga att generera och svara på elektriska signaler.

Min grupp kombinerar banbrytande elektrofysiologiska-, optiska- och beräknings-metoder för att förstå hur den intrikata molekylära arkitekturen hos jonkanaler relaterar till deras funktion och reglering; och hur funktionen eller dysfunktionen hos jonkanaler styr cellulär excitabilitet i hälsa och sjukdom. 

Nyheter

CV

Anställningar och utbildning

 • 2021 -
  Docent i Neurobiologi med inriktning jonkanalbiofysik, Linköpings universitet 
 • 2018-
  Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2012-2018
  Assistant Researcher, University of California at Los Angeles, Dept. of Anesthesiology
 • 2008-2012
  Postdoc, University of California at Los Angeles, Dept. of Anesthesiology
 • 2006-2008
  Postdoc, University College London, Dept. of Pharmacology
 • 2002-2006
  PhD, Cambridge University (Churchill College)
 • 1999-2002
  BA in Natural Sciences, Cambridge University (Churchill College)

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

Organisation